Вести


Мирослав Васин отворио конференцију посвећену пројектима обнове и развоја водног саобраћаја

Нови Сад , 16. децембар 2013.
-A A +AМирослав Васин отворио конференцију посвећену пројектима обнове и развоја водног саобраћаја.

Нови Сад , 16. децембар 2013. .

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, током 2013. године, у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду, реализовао је два пројекта из области водног саобраћаја, који су данас представљени на конференцији у Скупштини AП Војводине.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је данашњу конференцију, и у присуству бројних учесника из јавног и приватног сектора, локалних самоуправа, институција и организација чији су делокрузи везани за водни саобраћај, пловидбу и бродоградњу, представио досадашње активности Секретаријата посвећене пројектима обнове и развоја водног саобраћаја.

,,Каналска мрежа у дужини око 900 км, од којих је око 600 км пловно, од виталног је значаја за територију Војводине, већ са становишта да она обезбеђује око 85% територије Бачке и Баната од негативних утицаја надземних и подземних вода. Са аспекта водног саобраћаја каналска мрежа представља изузетан потенцијал. Суочавамо се са бројним проблемима везаним за одржавање путне мреже, као и чињеницом да пољопривредни производи као основни производ у Војводини, од укупне количине роба транспортованих каналском мрежом, износе тек око 1 одсто. Пројекти које данас представљамо посебно су нам значајни као полазишта у области сагледавања тржишта, стања и потенцијала флоте и инфраструктуре. Потреба унапређења водног саобраћаја у каналској мрежи је вишеструка, а посебно са аспекта предузећа која се баве бродоградњом, транспортом, складиштењем и трговином. Не сме се занемарити ни ефекат изражен кроз преусмеравање роба, посебно опасног терета, са друмског саобраћаја, кроз нови, комбиновани транспортни модел. Морају се уважити и секундарни ефекти, попут унапређења енергетске ефикасности, повећања безбедности друмског саобраћаја, очувања животне средине и проширења тржишта. Ревитализација водног саобраћаја и бродоградње је од општег интереса, те се овом послу мора приступити у духу отворености и сарадње“, рекао је Мирослав Васин.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је током 2013. године, у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду, реализовао два пројекта из области водног саобраћаја, који представљају добру основу, односно концепт даљег деловања и сарадње покрајинских органа и универзитета у оквиру унапређивања ове области. Представљени су Елаборат ревитализације унутрашњег водног саобраћаја каналском мрежом хидросистема ДТД у функцији транспорта виталних роба за одрживи развој АП Војводине и Студија за имплементацију информационо-комуникационог система за ДТД, као и појединости у погледу пловидбе на реци Тиси.

На конференцији су представљени састав и мисија Покрајинске комисије за усаглашени свеобухватни развој Подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе. Задаци Комисије су обнова и развој водног саобраћаја, са циљем да унапређује режим водног саобраћаја и отвори реку Тису за слободну међународну пловидбу кроз Републику Србију, те успостави основу за одрживи привредни развој овог подручја. Имајући у виду значај реке Тисе за квалитет живота, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, уз подршку локалних самоуправа - Града Зрењанина и општина: Нови Кнежевац, Кањижа, Чока, Сента, Кикинда, Ада, Бечеј, Нови Бечеј, Жабаљ и Тител, као и Регионалног центра за друштвено-економски развој Баната и Регионалне развојне агенције Бачка, сагласили су се да заједнички учествују у креирању политике и праваца деловања Комисије за реку Тису.


Извор: Секретаријат за привреду, запошљавање и равнопраност полова

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs