Вести


Одржана 10. седница Покрајинског социјално - економског саветa

Нови Сад , 22. април 2014.
-A A +AОдржана 10. седница Покрајинског социјално - економског саветa .

Нови Сад , 22. април 2014. .

Најзначајнија тема седнице Покрајинског социјално - економског савета седнице, која је данас одржана у Скупштини АП Војводине односила се на на актуелна привредна кретања у Аутономној Покрајини Војводини у јануару и фебруару 2014. године. Десетом седницом Савета председавао је Станко Крстин.
На седници је изложен аналитички преглед актуелних привредних кретања у у првом кварталу 2014. године, који је представио председни Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић.
,,Детаљна анализа привредних показатеља и параметара из претходне године послужиће као основ за подробније праћење догађаја из ове године, и то сукцесивно, квартал по квартал, представљањем основних макроекономских показатеља“, рекао је Филиповић.
Анализа из 2013. године, како је истакнуто, показује да је индустријска производња забележила раст у АП Војводини за 3,9 одсто, а у Републици за 5,5 одсто. Бруто друштвени приход бележи стопу ниског раста у Војводини, а стагнацију на нивоу државе. У погледу извоза АПВ има раст за 13,7 одсто, док је у Србији тај раст достигао цифру од 30 одсто. Читаве протекле године бележи се пад куповне моћи и промета робе на мало. У Војводини је то пад од 5,5 одсто, а у Републици 5,1 одсто. Номиналну зараду прати благи пораст, али је стагнација забележена у погледу реалних зарада.
Текућа година доноси и новији преглед актуелног стања, па тако је у прва два месеца евидентиран пораст индустријске производње у читавој земљи. Извоз у АПВ повећан је за око 22 одсто, у односу на укупан пораст у Републици Србији од 18,2 одсто. На жалост, подаци показују стагнацију у погледу промета робе на мало, док су зараде у АП Војводини у паду. Ипак, индекс производње у аграру индукује стабилан и сталан раст. У прерађивачкој индустрији најзаступљенија је производња фармацеутских и хемијских производа, док је производња прехрамбених производа ове године показала раст. Извоз бележи раст ове године у погледу аграрних и прехрамбених роба попут кукуруза и пшенице. Почетак 2014. показује да Војводина у укупном извозу Србије узима учешће од 33 одсто, а у увозу 30 одсто. Стопа инфлације је тренутно у стагнацији у односу на 2013. када се бележи благи пад исте.

Подаци везани за стопу незапослености изложени су на основу нове методе истраживања – анкетно истраживање, по ком је незапосленост у Републици Србији 20 одсто, а у Војводини чак 23 одсто. Оваква метода уведена је на глобалном нивоу, како би се лакше посматрала глобална кретања, али лоша страна ове методе је диспаритет у односу на административне, односно регистроване стопе.
Покрајински секретар за привреду, Мирослав Васин је истакао да су анализе ПКВ једини извор свеобухватних података у Војводини.

,,Ова анализа треба да буде упореднија са осталим регионима у Србији, јер је Београдски регион по многим ставкама тај који умногоме утиче на коначан просек и стање. Војводина је други регион у Србији по просечним зарадама, али у односу на првопласирани Београд, где је 66 одсто људи запослено у јавном сектору у односу на 24 одсто на нивоу Покрајине. Привредни показатељи су на страни Војводине која је у прва два месеца ове године показала да је лидер у извозу, што нам даје разлог за оптимизам. У погледу запошљавања подаци исказани новом методом одступају од оних у Националној служби за запошљавање, стога морамо бити веома опрезни приликом тумачења истих. Познато је да је АП Војводима прошле године смањила број незапослених“, навео је Васин и додао да ће за следећу седницу савета бити припремљен детаљан извештај о спроведеним мерама из Програма за побољшање стања у привреди, предузетништву и занатству Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

На седници је усвојен и извештај о раду Покрајинског социјално – економског савета за 2013. годину, Оријентациони план рада Покрајинског социјално – економског савета за 2014. годину и извештај о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално – економског савета за 2013. годину. На овој седници разматран је и усвојен Финансијски план прихода и расхода Покрајинског социјално – економског савета за 2014 годину. На крају заседања, разматране су појединости које се тичу најављеног пројекта, који је посвећен унапређењу социјалног дијалога.

У погледу Оријентационог плана рада Покрајинског социјално - економског савета за 2014. годину, пошло се од надлежности социјално-економских савета садржаних у Закону о социјално – економском савету, као и од циљева оснивања и задатака из споразума о оснивању, деловању и начину рада Покрајинског социјално-економског савета. Део активности Савета планиран је шире од законских оквира, у циљу давања доприноса укупном развоју бипартитног и трипартитног социјалног дијалога на територији Аутономне Покрајине Војводине, а по свим питањима од заједничког интереса за социјалне партнере, чланове Савета.

Активности Покрајинског социјално-економског савета у 2014. години, одвијаће се путем рада на седницама, где ће бити разматрани материјали Владе АП Војводине и социјалних партнера - чланица Савета, организовањем и учешћем на саветовањима и другим скуповима, учешћем у пројектима са циљем унапређења трипартитног социјалног дијалога, радом на терену и континуираним информисањем јавности о активностима Савета.

Такође, поводом Програма Владе АП Војводине за побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства у АП Војводини, Покрајински социјално-економски савет ће се активно укључити у његово иновирање и реализацију учешћем представника социјалних партнера у раду акционих тимова формираних за сваки од стратешких праваца деловања.


Извор: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs