Вести


Славиша Грујић отворио 18. Међународни музички фестивал ''Џез,импровизована музика'' у Кањижи

Нови Сад , 15. септембар 2012.
-A A +AСлавиша Грујић отворио 18. Међународни музички фестивал ''Џез,импровизована музика'' у Кањижи.

Нови Сад , 15. септембар 2012. .

Нови Сад/Кањижа,14.септембар 2012. - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је у Дому уметности у Кањижи свечано отворио 18. Ме&схy;ђу&схy;на&схy;род&схy;ни му&схy;зич&схy;ки фе&схy;сти&схy;вал "Џез, им&схy;про&схy;ви&схy;зо&схy;ва&схy;на му&схy;зи&схy;ка" у ор&схy;га&схy;ни&схy;за&схy;ци&схy;ји Умет&схy;нич&схy;ке ра&схy;ди&схy;о&схy;ни&схy;це "Ка&схy;њи&схy;шки круг".


У свом обраћању секретар Грујић је рекао да је покрајинска влада препознала значај ове велике међународне манифестације, која се одржава 18. годину за редом. Док сам радио на Телевизији Нови Сад био сам на овом фестивалу и употпуности у њему уживао и још тада сам схватио да је џез једна посебна врста музике, коју не треба разумети, већ осећати и уживати. Он се само доживљава и делује као једна озбиљна мистична река слике и звука и зато вас позивам да сви заједно њом отпловимо све до следећег сусрета, следеће године - рекао је на крају ресорни секретар Славиша Грујић.
У име организатора Фестивала Влади АП Војводине и покрајинском секретару за културу и јавно информисање захвалио се Золтан Балинт, нагласивши да овај Фестивал џеза има духовну инспирацију за сваког слушаоца.
Током тродневне манифестације, која је почела 13. и трајаће до 15. септембра наступају Пе&схy;тер Бе&схy;де (сак&схy;со&схy;фон), Адам Ме&схy;ђеш (тру&схy;ба), Бра&схy;ни&схy;слав Ак&схy;син (тром&схy;бон), Ер&схy;не Хок (кон&схy;тра&схy;бас) и Ху&схy;нор Г. Са&схy;бо (буб&схy;ње&схy;ви). Ма&схy;да је про&схy;грам скром&схy;ни&схy;ји због ма&схy;те&схy;ри&схy;јал&схy;них по&схy;те&схy;шко&схy;ћа, до&схy;ма&схy;ћи&схy;ни су уве&схy;ре&схy;ни да на&схy;ред&схy;них да&схy;на вре&схy;ди до&схy;ћи у ва&схy;ро&схy;ши&схy;цу крај Ти&схy;се, где упра&схy;во на "Штран&схy;ду" на оба&схy;ли ре&схy;ке про&схy;грам по&схy;чи&схy;ње у 18,30 са&схy;ти му&схy;зич&схy;ким ри&схy;ту&схy;а&схy;лом "Опро&схy;штај од сун&схy;ца".Му&схy;зич&схy;ки ри&схy;ту&схy;ал из&схy;вели су Пе&схy;тер Бе&схy;де (сак&схy;со&схy;фон), Адам Ме&схy;ђеш (тру&схy;ба), Бра&схy;ни&схy;слав Ак&схy;син (тром&схy;бон), Ер&схy;не Хок (кон&схy;тра&схy;бас), Ху&схy;нор Г. Са&схy;бо (буб&схy;ње&схy;ви), а њи&схy;хо&схy;ви го&схy;сти су Ан&схy;дреа Бе&схy;рен&схy;ди&схy;ка (фла&схy;у&схy;та) и Си&схy;лард Ме&схy;зеи (ви&схy;о&схy;ла). Ри&схy;ту&схy;ал на во&схy;ди Па&схy;нон&схy;ске прин&схy;це&схy;зе, ка&схy;ко љу&схy;би&схy;те&схy;љи Ти&схy;се по&схy;пу&схy;лар&схy;но зо&схy;ву ову пре&схy;див&схy;ну реку, отва&схy;ра ком&схy;по&схy;зи&схy;ци&схy;ја Си&схy;лар&схy;да Ме&схy;зе&схy;и&схy;ја "Ов&схy;де" у спо&схy;мен чер&схy;ђу Са&схy;ба&схy;до&схy;шу ко&схy;ји је ви&схy;ше пу&схy;та уче&схy;ство&схy;вао на ка&схy;њи&схy;шком фе&схy;сти&схy;ва&схy;лу, а по&схy;том сле&схy;де Ме&схy;зе&схy;и&схy;је&схy;ве ком&схy;по&схy;зи&схy;ци&схy;је "Дуж оба&схy;ле", "Ти&схy;са", "Је&схy;дан гај&схy;даш у пет чар&схy;ди"...
У Га&схy;ле&схy;ри&схy;ји "Ти&схy;ха&схy;мер До&схy;бо" вечерас је отво&схy;рена и из&схy;ло&схy;жба ке&схy;ра&схy;ми&схy;ке Пе&схy;те&схy;ра Ожва&схy;ра из Ка&схy;њи&схy;же "Дно је&схy;зе&схy;ра - при&схy;лог", а у му&схy;зич&схy;ком де&схy;лу про&схy;гра&схy;ма на&схy;сту&схy;пали су квар&схy;тет Ар&схy;па&схy;да Ба&схy;ко&схy;ша (цим&схy;ба&схy;ло) у чи&схy;јем дру&схy;штву су били Ге&схy;за Ку&схy;че&схy;ра (кла&схy;ри&схy;нет), Бал&схy;ша Пе&схy;ши&схy;кан (ви&схy;о&схy;ли&схy;на) и Ер&схy;вин Пал&схy;фи (кон&схy;тра&схy;бас). Током вечери на по&схy;зор&схy;ни&схy;ци До&схy;ма умет&схy;но&схy;сти све је би&схy;ло у зна&схy;ку дуа цим&схy;ба&схy;ли&схy;ста Кал&схy;ма&схy;на Ба&схy;ло&схy;га и Ро&схy;же Фар&схy;каш из Ма&схy;ђар&схy;ске, а по&схy;том је на&схy;сту&схy;пио са&схy;став "Хо&схy;кус по&схy;кус"са кла&схy;ви&схy;ри&схy;стом ча&схy;ни&схy;јем Ле&схy;но&схy;ци&схy;јем, Ви&схy;то&схy;ри&схy;ом Га&схy;лио (сак&схy;со&схy;фон, во&схy;кал), па&схy;ска&схy;лом Га&схy;да&схy;ле&схy;та (кон&схy;тра&схy;бас) и ча&схy;ко&схy;мом Мон&схy;ге&схy;ли&схy;јем (буб&схy;ње&схy;ви).
За&схy;вр&схy;шни удар&схy;ни дан фе&схy;сти&схy;ва&схy;ла у су&схy;бо&схy;ту 15.сеп&схy;тем&схy;бра од 20 са&схy;ти кре&схy;ће му&схy;зи&схy;ци&схy;ра&схy;њем са&схy;ста&схy;ва "Хор&схy;тус му&схy;зи&схy;кус", а по&схy;том на&схy;сту&схy;па&схy;ју го&схy;сти из САД трио Чар&схy;са Геј&схy;ла (те&схy;нор и алт сак&схy;со&схy;фон, кла&схy;вир), Хи&схy;лард Грин (кон&схy;тра&схy;бас) и Кла&схy;ус Ку&схy;гел (буб&схy;ње&схy;ви).

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs