Председник Покрајинске владе
Биографија председника Покрајинске владе


Игор Мировић је рођен је 1968. године у Крушевцу.

Основну школу „Милош Црњански“, Средњу медицинску школу „7. април“ и Економски факултет завршио је у Новом Саду. Дипломирао је 1995. године, на смеру „Међународни економски односи“.

Члан је Председништва Српске напредне странке, од оснивања 2008. године. Био је потпредседник Српске напредне странке у периоду 2012 – 2016. године.

Скупштина Града Новог Сада

- потпредседник Скупштине Града Новог Сада 1992-1994. године

- главни стручњак за финансије Града Новог Сада 2004. године

- одборник Скупштине Града Новог Сада 2012. године

Скупштина АП Војводине

- потпредседник Скупштине АП Војводине 2008 – 2012. године

- покрајински посланик 1996 – 2000. године

- покрајински посланик 2004-2008. године

- покрајински посланик 2012-2013. године

Народна скупштина Републике Србије

- народни посланик 1992 -1996; 1996 -1998; 2003 -2007. године

Савезна скупштина

- посланик у Савезној скупштини СР Југославије 2000 – 2003. године

Влада Републике Србије

- заменик министра финансија 1998 -2000. године

- министар за регионални развој и локалну самоуправу 2013 -2014. године

- вршилац дужности министра привреде 2014. године

Привреда

- председник управе Фабрике цемента „Нови Поповац“ у Параћину 1998 – 2001. године

- директор ЈП „Завод за изградњу Града Новог Сада“ 2004 -2008. године

Спорт

- председник одбојкашког клуба „Војводина“ 2004 – 2008. године

- члан Управног одбора Џудо савеза Војводине 2002 -2006. године

Објавио је две књиге поезије: "Небо над Византијом" (1994) и "Кремен пламен" (2003).

Ожењен је и има два сина.Експозе Игора Мировића председника Покрајинске владе


На почетку, желим да захвалим посланицима Посланичке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“, на одлуци да ме предложе за кандидата за председника нове Покрајинске владе.

Такође, једнако желим да захвалим и председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору на конкретном формалном предлогу и на похвалама упућеним приликом представљања моје биографије. Посебну захвалност дугујем и представницима посланичких група које су, током заједничких консултацијa, дефинисале главне нацрте будуће покрајинске политике. Неке од посланичких група најавиле су подршку таквој политици, неке од њих изразиле су жељу да критикују нову политику и њене циљеве у будућем мандату Покрајинске владе, те да Покрајинској влади буду опозиција.

Желео бих да Вас упознам с главним елементима плана нове Покрајинске владе за Војводину, као и с програмом рада владе коју ћу предводити уколико мом тиму укажете поверење – и то у десет најзначајнијих области које по својој надлежности, изворно или поверено, према одредбама Устава, закона и Статута - јесу у делокругу рада овог високог дома територијалне аутономије и Покрајинске владе.

Покрајинска влада спроводиће нову политику дефинисану потребом убрзаног економског развоја. Стога, веома је важна политичка стабилност у АП Војводини, што се може постићи само јасним и предвидивим моделом њеног укупног положаја.

Инсистирајући на потпуном и доследном поштовању Устава Републике Србије, вођени жељом да се и закон о надлежностима АП Војводине и закон о њеном финансирању донесу што пре, као плод дијалога свих политичких актера у Народној скупштини, као и овде код нас у Скупштини АП Војводине, надамо се сарадњи и договорима које смо постигли приликом доношења одлуке о новом Статуту АП Војводине, што представља изузетан пример резултата дијалога различитих политичких странака и група.

Наравно, трудићемо се да уважавамо, поштујемо и усагласимо разлике у ставовима и раду Покрајинске владе, доследно поштујући Устав Републике Србије, без авантуризма и наметања воље на било који начин. Институција парламентарног дијалога у Народној скупштини Републике Србије, као и у Скупштини АП Војводине довешће нас, уверен сам у то, до трајног модела, у чему ће нова Покрајинска влада учествовати са свим својим капацитетима.

Први принцип наше нове политике биће, дакле, јасан оквир поделе надлежности, заснован на Уставу Републике Србије, као и утврђивање предвидивог модела финансирања економског развоја, а не развоја пара-политичке класе. То ће бити главна идеја водиља, наравно, уз пуно поштовање принципа стабилности и јасних критеријума у доношењу важних одлука, које очекују грађанке и грађани који живе у Аутономној покрајини Војводини.

Укупни резултати економије Републике Србије веома охрабрују и наводе на закључак да смо као њен развијенији део – изузимајући више од петнаест општина, чији је развој био на маргинама политичког и економског деловања – дужни да следимо нове економске мере које дају резултате, али и да активном политиком тражимо моделе за бржи економски развој Војводине, пратећи наравно укупне економске параметре.

С тим у вези јесте и други принцип у раду нове Покрајинске владе - принцип комплементарности у доношењу одлука у економској сфери, посебно када је реч о подстицајима и равномерном регионалном развоју.

Поред тога, морамо инсистирати на изворима финансирања који ће превазићи уходани систем трансфера, притом га не укидајући, већ трудећи се да се путем додатних извора обезбеди више новца за све сегменте и економског и друштвеног развоја АП Војводине у целини. Рачунамо на државне фондове и већ одобрене и оперативне кредите који се налазе у структури планираног и очекиваног дефицита, затим на средства из буџета свих нивоа власти и међународне фондове, посебно фондове Европске уније. Тако, долазимо и до трећег нашег принципа – окупљања око пројеката, додатно путем концесија, приватно-јавних партнерстава, те приватне иницијативе свих облика – у транспарентном и законитом моделу.

Политика сукоба Покрајинске владе и Владе Републике Србије мора остати само део историје њихових односа, и ништа више и никада више од тога.

Нова Покрајинска влада ће највише енергије уложити у привлачење домаћих и страних инвестиција. То ће бити главни оперативни приоритет. Наш успех мериће се бројем нових фабрика и бројем нових запослених у њима.

У складу с тим, желим да објавим целокупној домаћој и међународној јавности да смо спремни да сваком инвеститору чија инвестиција доноси нова радна места, ставимо на располагање све капацитете покрајинске администрације и да смо спремни да обезбедимо све врсте подстицаја ради остварења заједничких циљева.

Усмерићемо инвеститоре у оне локалне самоуправе које се сврставају у мање развијене, те ћемо тако успети да у тим општинама подстакнемо развој пословног амбијента. Градићемо индустријске и пословне зоне ради гринфилд инвестиција још више него до сада и покретаћемо данас затворене капацитете ради што већег броја браунфилд инвестиција.

Нећемо занемарити и друге, развијеније самоуправе, уз наш четврти принцип – принцип конкурентности путем јасних економских критеријума са минимумом политичког уплива приликом доношења одлука које имају економски карактер.

У наредне четири године очекују нас велике инфраструктурне инвестиције у Војводини. Све планиране инвестиције Покрајинска влада поделиће у четири велике групе, и о свакој тој групи – била она велика или мала – бригу ће водити посебни пројектни тимови.

Прво, то су велике државне инвестиције на територији Војводине: пруга кроз Војводину - пруга Београд – Будимпешта, припрема пројеката и почетак радова на изградњи ауто-путева Нови Сад – Рума, Београд – Зрењанин, Београд – Вршац – Темишвар. Морамо бити спремни за време када ће инвестиције на коридорима X и XI бити готове, а то се очекује у наредне две до три године. Морамо конкурисати са потпуно спремним пројектима, решеним урбанистичким плановима, завршеним имовинским односима. Aко завршимо све оно што је у вези с припремним условима за реализацију ових пројеката, моћи ћемо да кажемо да је Покрајинска влада била успешна.

Постојеће велике пројекте који су у току, као што су Жежељев мост и Народно позориште у Суботици, мораћемо завршити хитно, реорганизованији и успешнији.

Посебну пажњу посветићемо изградњи нове зграде Радио- телевизије Војводине, јер је то највећи и најважнији друштвени објекат који није обновљен након бомбардовања наше земље 1999. године.

Радићемо и на реализацији великих регионалних инвестиција: на обилазницама око Новог Сада и Суботице, реконструкцији путева I и II реда, новим системима за пијаћу воду и системима за пречишћавање отпада и отпадних вода.

У трећој категорији биће међуопштинске инвестиције, а у четвртој – општинске инвестиције које подижу општи квалитет живота.

За све инвестиције поставићемо јасна правила и јасне критеријуме. Припадност политичким странкама или било каквој врсти политичке хијерархије неће имати предност у припреми и реализацији ових инвестиција.

Желели бисмо да привреди и привредницима, посебно у све већим и напреднијим гранама туризма, малим породичним предузећима и постојећим успешним компанијама, наравно, у оквиру својих надлежности, будемо и сервис и партнер - ефикасно и према начелима пословних модела.

Установићемо Развојну агенцију Војводине с циљем да подстицаји буду јавни, предвидиви и одрживи, на основу објективних оцена и мерила, те да буду усмерени према начелима економске добити, раста предузећа и компанија, првенствено према критеријумима додатног запошљавања у постојећим компанијама, или у компанијама које тек отварају своје погоне у Републици Србији и АП Војводини.

У области енергетике, помагаћемо у коришћењу обновљивих ресурса и извора, подстицањем нових технологија. Досадашњи фонд ће функционисати на новим основама, с новим елементима који ће пратити финансијску логику и стварати и радити по начелима иновација и стварног технолошког напретка.

Пољопривреда захтева стална и континуирана усаглашавања у примени мера између централног и нашег покрајинског нивоа. То ћемо, уверен сам, радити ефикасније него било када у скоријој историји, и то због: ефикасног коришћења земљишног фонда, подстицања развоја агробизниса и свих облика предузетништва – све до великих индустрија прераде, с циљем снажне кооперације, снажења малих породичних газдинстава, што ће бити један од најважнијих приоритета ради утврђивања спремности у квалитету, стандарду и категорији производа и ради очувања села и, посебно, останка младих на селу у Војводини.

Наводњавање ће бити други главни оперативни приоритет. Електрификација атара, одржавање канала и укупно наводњавање, биће важни будући задаци којима се мора посветити целокупан састав Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводинеˮ и сви они са којима ћемо разговарати у Министарству пољопривреде.

Морамо јачати сервисе који доприносе газдинствима у доношењу пословних одлука, имајући у виду све – од тржишних информација до заштите усева.

Војводина има и локалне и регионалне брендове пољопривредних производа и будућа политика Покрајинске владе биће да их промовише и развија.

У области регионалног развоја и међурегионалне сарадње јачаћемо наше капацитете у погледу размене информација и координације локалних канцеларија за економски развој, јачаћемо капацитете за креирање локалних пројеката и потенцијала и, посебно, услова за привлачење инвестиција путем ИПА фондова и других фондова који су нам на располагању у процесу придруживања Европској унији.

Модел подразумева интегрисан систем који регионалне и локалне агенције усмерава на модел укупног развоја, који је према наведеним приоритетима и циљевима интегрисан са циљевима Фонда „Европски послови“ и ВИП фонда. Примена овог модела подразумева јачање едукативног потенцијала ради примене стандарда Европске уније, посебно када је реч о припреми пројеката који су наша велика шанса. Припремићемо се и за део ИПА фондова за рурални развој, јер је то посао који према динамици придруживања стоји непосредно пред нама.

Желим да истакнем да сам пре десет дана иницирао нешто што бих данас опет да предложим, а то јесте формирање посебног скупштинског одбора за заштиту животне средине у што хитнијем року, ради активнијег учешћа покрајинских посланика у пословима и пројектима у области очувања и заштите животне средине. То би био међукорак у формирању посебног секретаријата за заштиту животне средине у наредном периоду. О томе желим да постигнем консензус са свим политичким странкама у Скупштини АП Војводине.

Нова политика у области екологије подразумева и нови приступ – заснован на концепту циркуларне економије и на привлачењу донација и инвестиција намењених животној средини. То ће Покрајинска влада интензивно примењивати. У тој области нећемо бити без јасног негативног става када је реч о генетички модификованим организмима.

Промовисаћемо зелена решења – увек и свуда где је то могуће, јер је то потреба и тенденција у свим развијеним регијама Европе којима тежимо.

Инсистираћу на знању и специјализацији у свим ресорима, а матична веза у том процесу биће Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност који потенцијале свих универзитета у Војводини и свих научних делатника треба да генерише и усмери ка заједничким циљевима из овог плана.

Недопустиви су притисци, непотизам, производња незнања, недостатак одговорности за напредовање научника млађих генерација, неповезаност са иновативном привредом и губитак критеријума и недостатак квалитета наставе и науке на појединим новим факултетима.

Знање и његова примена у привреди, посебно у савременим трендовима информатичког сектора, трагање за новим технолошким решењима и управљачким концептима мора доћи и као резултат нашег заједничког рада.

У здравству и социјалној заштити очекује нас велики посао. Поделили смо надлежности и делокруг – не због става политичких странака о својим кадровима, већ због потребе да дамо боље и квалитетније одговоре на бројна нерешена питања.

Зашто немамо нови клинички центар? Зашто у Војводини имамо само једну ангио-салу, а више од 45 одсто свих болести има карактер кардио- васкуларних болести? Зашто смо стали са унапређивањем система превентивне здравствене заштите? Зашто постоје листе чекања у свим здравственим установама?

Одговори на ова питања заправо представљају оперативни план новог покрајинског секретара за здравство и јасно и видљиво померање са овог нултог организационог нивоа у систему здравствене заштите у Војводини. Имамо изузетне здравствене стручњаке у многим гранама медицине и њихови потенцијали биће, уверен сам, искориштени за давање одговора на ова питања.

Нова Покрајинска влада ће до краја ове године и на почетку следеће године представити план реконструкције постојећих и изградњу нових предшколских установа, основних и средњих школа и ученичких и студентских домова. Желимо да, заједно са свим локалним самоуправама, учествујемо у техничком осавремењавању наставе. Посебно желимо да у области образовања на језицима националних мањина унапредимо услове и промовишемо најшири могући оквир у којем ће наша деца, увек и свуда, у сваком и најмањем селу у Војводини, без обзира на финансијске и техничке потешкоће, моћи да се школују на свом матерњем језику.

И у области спорта и омладине представићемо јасан план за подстицаје у развоју школског спорта, за развој и изградњу спортске инфраструктуре и то према спортским мерилима.

У овом тренутку више од сто основних и средњих школа у Војводини нема фискултурну салу. Стога, у складу са расположивим финансијским капацитетима, учинићемо све да овај број смањимо.

Желео бих да изразим захвалност и врхунским спортистима који су потекли из Војводине, а који су постизали и још увек постижу сјајне резултате. Стога, врхунски спорт нећемо и не смемо запоставити, али истовремено морамо и снажити и афирмисати школски, женски, аматерски, раднички спорт и спорт особа са инвалидитетом.

У области културе и јавног информисања и односа са верским заједницама водићемо политику очувања традиционалних културних вредности српског народа у Војводини и у потпуности помагати и подстицати неговање културних традиција и наслеђа националних мањина у директној сарадњи са националним саветима. Посебни подстицаји и ангажмани биће у вези с програмима за Матицу српску, Српско народно позориште, Музеј Војводине, Архив Војводине и регионалне културне установе. То ће бити део будућих активности Покрајинске владе. Уз то, савремени културни изрази и тенденције, затим традиционални фестивали и манифестације, неки од њих већ као важни чиниоци локалног економског развоја, биће увек и свуда у нашем плану. Такође, независно, јавно и отворено финансирање најзначајнијих медијских продукција, према јасним правилима, биће оно чему тежимо.

Напослетку, иако важност ових односа налаже да увек и свуда говоримо о томе највише и најсрчаније, подсетићу вас на нашу јавно декларисану политику у области права националних мањина – националних заједница, политику која представља најзначајнији угаони стуб укупне политичке стабилности у Војводини.

Стога, равноправност, толеранција, разумевање и потпуна активна и свеобухватна заштита мањинских права, у свакодневном раду Покрајинске владе представљаће њено најизраженије биће – њено тело и њен дух.

Од потпуне и искрене афирмације мањинске самоуправе у области образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писама никако и ни по коју цену нећемо одустати.

Желим на крају да вас позовем да, пре свега, подржите Војводину , уз све разлике у политичким ставовима и уз све друге наше различитости које јесу део нашег живота , ову Војводину Мике Антића, Флорике Штефан и Ференца Фехера, Војводину Доситеја Обрадовића, Вељка Петровића и Михајла Пупина, најбољу у нама и међу нама. За нови корак довољно ће бити да јој сви пружимо руку, да свако ко живи и ради у Војводини буде мало успешнији, активнији и бољи.

Војводина ће знати да ми – тако уједињени а различити – враћамо дуг онима који су њене духовне и материјалне вредности стварали вековима.

Честитка др Бојана Пајтића поводом Рош-ашана

, 26. септембар 2008.

Поводом предстојећег Рош-ашана,једног од највећих јеврејских празника којим се обележава долазак нове године,а који се ове године прославља 30. септембра, председник Извршног већа АПВојводине др Бојан Пајтић упутио је честитку следеће садржине:

"Свим великодостојницимаЈеврејске...


Опширније

Честитка председника Пајтића поводом Рамазанског Бајрама

, 26. септембар 2008.

Поводом предстојећег РамазанскогБајрама, једног од највећих муслиманских празника, који се ове годинепрославља 30. септембра, председник Извршног већа Војводине др Бојан Пајтићупутио је честитку следеће садржине:
“Свим великодостојницима исламскезаједнице и грађанима муслиманске веросиповести...


Опширније

Председник Пајтић отворио нови објекат ОШ ''Свети Сава'' у Бачкој Паланци

Нови Сад , 24. септембар 2008.

Нови Сад, 24. септембра - ПредседникИзвршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић је данас свечано отворио новидограђени објекат Основне школе "Свети Сава" у Бачкој Паланци.Оваобразовно васпитна установа  проширена језа четири нове учионице, а добила је и информатички центар и...


Опширније

Одржана 4. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 23. септембар 2008.

НовиСад, 23. септембар – Скупштина АП Војводине избрала је Ивану Дулић Марковић за новупотпредседницу Извршног већа АП Војводине и покрајинску секретарку зарегионалну и међународну сарадњу, а Јадранку Бељан Балабан за покрајинскусекретарку за локалну самоуправу и међуопштинску...


Опширније

Делегација Уније привредних комора Италије у посети Извршном већу АП Војводине

Нови Сад , 23. септембар 2008.

Нови Сад, 23. септембар - Председник Извршногвећа АП Војводине др Бојан Пајтић примио је делегацију "Унионцамере"- Уније привредних комора Италије - коју је предводио опуномоћеник за Балкан иСредоземље Антонио Паолети.
Повод за ову посету био је да се представници Уније...


Опширније

Председник Извршног већа у посети Ади

Нови Сад , 19. септембар 2008.

 Нови Сад/Ада, 19 септембар - Председник Извршног већа Војводине др Бојан Пајтић посетио је данас Аду и са председником општине Билицки Золтаном, обишао градилишта неколико значајних објеката у овом бачком месту. Председник Пајтић је са својим домаћином прво обишао градилиште...


Опширније

Представници европских медијских кућа у Скупштини АП Војводине

Инђија , 19. септембар 2008.

Нови Сад,19. септембар- У Скупштини АПВојводине  данас су боравили представницимедија из Европе, који бораве у Србији у оквиру 46. конференције Дунавом уЕвропу, чија је тема «Србија између тежњи ка ЕУ и економског развоја», а којује организовала Немачка организација за техничку...


Опширније

Др Бојан Пајтић уручио уговоре о додели помоћи избегличким породицама

Нови Сад , 18. септембар 2008.

Нови Сад, 18. септембар - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић уручио је уговоре о додели помоћи за 145 породица избеглих, прогнаних и расељених лица које додељује Извршно веће Војводине посредством Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима...


Опширније

Председник Пајтић примио амбасадора Јапана Тадаши Нагаиа

Нови Сад , 18. септембар 2008.

Нови Сад, 18. септембар - ПредседникИзвршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић примио је данас његову екселенцијуамбасадора Јапана, господина Тадаши Нагаиа.Током сусрета било је речи оактуелној економској и политичкој ситуацији у Војводини. Пријему јеприсуствовала и покрајинска...


Опширније

Стартовала бициклистичка трка ''Кроз Војводину''

Нови Сад , 18. септембар 2008.

Нови Сад,18. септембар – Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић означиоје почетак 30. јубиларне међународне бициклистичке трке "КрозВојводину", која је стартовала испред Извршног већа Војводине.Трка се одржава у три етапе, од18. до 20. септембра и окупила је 80...


Опширније

Pages


Информације


Игор Мировић
021/487-4220
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
http://www.vojvodina.gov.rs

Експозе председника Покрајинске владе Игора МировићаКонтакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs