Председник Покрајинске владе


Експозе председника Покрајинске владе


На почетку желим да се захвалим посланицима Посланичке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“, на одлуци да ме предложе за кандидата за председника нове Покрајинске владе.

Желим исто тако да се захвалим и председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору на конкретном формалном предлогу и на речима из представљања моје биографије. Посебно желим да се захвалим представницима посланичких група, које су на консултацијама које смо водили, дефинисале главне нацрте будуће покрајинске политике и, неке од њих, најавиле подршку таквој политици, а неке жељу да нову политику и њене циљеве у будућем мандату Покрајинске владе критикују и Покрајинској влади буду опозиција.

Желим да вас упознам са главним елементима плана нове Покрајинске владе за Војводину, уједно и програмом рада Владе коју ћу, уколико мом тиму укажете поверење, предводити, и то у 10 најзначајнијих области које по својој надлежности изворно или поверено, према одредбама Устава, закона и Статута јесу у делокругу рада овог високог дома територијалне аутономије и Покрајинске владе Војводине.

Нова Покрајинска влада проводиће нову политику дефинисану потребом убрзаног економског развоја и зато је кључна реч – политичка стабилност у Војводини, и то кроз јасан и предвидив модел њеног укупног положаја у нашем Уставу, и у нашем друштву, инсистирајући на потпуном и доследном поштовању Устава, и жељом да се и закон о надлежностима АП Војводине и закон о њеном финансирању донесу што пре као плод дијалога свих политичких актера, посебно у Народној скупштини и овде код нас у Покрајинској скупштини, уз модел сарадње и договора који смо демонстрирали приликом доношења Одлуке о новом Статуту, као један изузетан пример резултата дијалога различитих политичких странака и група. Уважаваћемо и поштовати у ставовима и раду Покрајинске владе и разлике у ставовима, и радити на њиховом усаглашавању, али и доследно поштовати Устав, без авантуризма и наметања воље на било који начин. Институција парламентарног дијалога у Народној, као и Покрајинској скупштини довешће нас, уверен сам, до трајног модела у чему ће нова Покрајинска влада учествовати свим својим капацитетима.

Први принцип наше нове политике биће, дакле, јасан оквир поделе надлежности, заснован на Уставу и превидив модел финансијера економског развоја, а не развоја пара-политичке класе, биће главна идеја водиља уз пуно поштовање принципа стабилности и јасних критеријума у доношењу важних одлука, које очекују грађанке и грађани који живе у Аутономној покрајини Војводини.

Укупни резултати економије Републике Србије веома охрабрују и наводе на закључак да смо као њен развијенији део, изузимајући више од петнаест општина, чији је развој био на маргинама политичког и економског деловања, дужни да следимо нове економске мере, које дају резултате, и да активном политиком тражимо моделе за бржи економски развој Војводине, пратићи наравно укупне економске параметре и на тај начин долазимо до другог принципа у раду нове Покрајинске владе - принципа комплементарности у доношењу одлука у економској сфери, посебно у делу подстицаја и равномерног регионалног развоја.

Исто тако морамо инсистирати на изворима финансирања који ће превазићи уходани систем трансфера, не укидајући га, али да већ кроз додатне изворе обезбеде већи новац за све сегменте развоја Војводине, како економског тако и друштвеног развоја у целини, и то кроз државне фондове и већ одобрене и оперативне кредите, који се налазе у структури планираног и очекиваног дефицита, затим кроз буџете свих нивоа власти и кроз међународне фондове, посебно фондови Европске уније. Тако долазимо до трећег нашег принципа - окупљања око пројеката, додатно кроз концесије, приватно- јавна партнерства, приватне иницијативе свих облика у транспарентном и законитом моделу.

Политика сукоба Покрајинске и Владе Републике Србије мора остати само део историје односа те две владе, и ништа више и никада више.

Нова Покрајинска влада ће највише енергије потрошити на привлачењу домаћих и страних инвестиција, што ће бити главни оперативни приоритет. Наш успех мериће се бројем нових фабрика и бројем нових запослених у њима.

У складу са тим желим да објавим целокупној домаћој и међународној јавности да смо спремни да сваком инвеститору, чија инвестиција доноси нова радна места, ставимо на располагање све капацитете покрајинске администрације и обезбедимо све врсте подстицаја ради остварења заједничких циљева.

Усмерићемо инвеститоре у оне локалне самоуправе које спадају у мање развијене, и успећемо да посебно у тим општинама подстакнемо развој пословног амбијента- градићемо индустријске и пословне зоне ради гринфилд инвестиција у још већем обиму него до сада, и покретати данас затворене капацитете ради што већег броја браунфилд инвестиција.

Нећемо занемарити и друге, који су развијенији, уз наш четврти принцип – принцип конкурентности путем јасних економских критеријума са минимумом политичког уплива у процесу доношења одлука које имају економски карактер.

У наредне четири године очекују нас велике инфраструктурне инвестиције у Војводини. Све планиране инвестиције Покрајинска влада поделиће у четири велике групе, и о свакој, била она велика или мала, бригу ће водити посебни пројектни тимови.

Прво велике државне инвестиције на територји Војводине: пруга кроз Војводину – пруга Београд – Будимпешта, припрема пројекта и почетак радова на изградњи аутопута Нови Сад - Рума, Београд – Зрењанин, Београд - Вршац – Темишвар.

Морамо бити спремни за време када ће инвестиције на коридору X и коридору XI бити готове, а то се очекује у наредне две до три године, морамо конкурисати са потпуно спремним пројектима, решеним урбанистичким плановима, завршеним имовинским односима. Aко макар то успемо на делу припреме реализације ових пројеката, моћи ћемо да кажемо да је Покрајинска влада у овоме успела.

Постојеће велике пројекте који су у току, мораћемо завршити хитно реорганизованији и успешнији: Жежељев мост, Народно позориште у Суботици и друге велике пројекте.

Посебну пажњу посветићемо питању изградње нове зграде Радио- телевизије Војводине, јер је то највећи и најважнији друштвени објекат који није обновљен након бомбардовања наше земље 1999. године.

Радићемо на и реализацији великих регионалних инвестиција, на обилазници око Новог Сада и Суботице, реконструкцији путева I и II реда, нових система за пијаћу воду и система за пречишћавање отпада и отпадних вода.

У трећој категорији биће међуопштинске инвестиције, а у четвртој општинске инвестиције које подижу општи квалитет живота. За све инвестиције поставићемо јасна правила и критеријуме. Припадност политичким странкама или било каквој врсти политичке хијерархије, неће имати предност у припреми и реализацији ових инвестиција.

Желим да привреди и привредницима у посебно растућим гранама туризма, малим породичним предузећима и постојећим успешним компанијама будемо сервис и партнер у делу надлежности и то ефикасно и по начелима пословних модела.

Установићемо развојну агенцију Војводине са циљем да подстицаји буду јавни, предвидиви и одржив на основу оцена и мерила и усмерени према начелима економске добити, раста предузећа и компанија, и, наравно, према критеријумима додатног запошљавања у постојећим компанијама, или у компанијама које тек отварају своје погоне у Србији и АП Војводини.

У области енергетике помагаћемо у процесу коришћењу обновљивих ресурса и извора путем подстицања нових технологија. Досадашњи фонд ће функционисати на новим основама као владин фонд, са новим елементима који ће пратити финансијску логику и стварати и радити по начелима иновација и стварног технолошког напретка.

Пољопривреда захтева стална и континуирана усаглашавања у примени мера између централног и нашег покрајинског нивоа. То ћемо радити, уверен сам, ефикасније него било када у скоријој историји, и то због: ефикасног коришћења Земљишног фонда, подстицања развоја агробизниса и свих облика предузетништва све до великих индустрија прераде ради снажне кооперације, снажења малих породичних газдинстава, што ће бити један најважнијих приоритета на којем ћемо радити ради утврђивања спремности у квалитету, стандарду и категорији производа и очувања села и посебно младих на селу у Војводини.

Наводњавање ће бити други главни оперативни приоритет. Електрификација атара, одржавање канала и укупно наводњавање, биће важан задатак којем се мора посветити целокупан састав будућег Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Вода Војводине и свих оних са којима ћемо разговарати у будућем Министарству пољопривреде.

Морамо јачати сервисе који доприносе газдинствима у доношењу пословних одлука, и то од тржишних информација до заштите усева.

Војводина има и локалне и регионалне брендове пољопривредних производа и политика нове Владе биће да их промовише и развија.

У области регионалног развоја и међурегионалне сарадње деловаћемо уз јачање наших капацитета на размени информација и координацији локалних канцеларија за економски развој, на јачању капацитета за креирање локалних пројеката и потенцијала, и, посебно, услова за привлачење инвестиција преко ИПА фондова и других фондова који нам стоје на располагању у процесу придруживања Европској унији.

Модел подразумева интегрисан систем који регионалне и локалне агенције наслања на модел укупног развоја према наведеним приоритетима и циљевима, и то интегрисан са циљевима Фонда „Европски послови“ и ВИП фонда, које Војводина већ има, ради примене овог модела али и јачања едукативног потенцијала, ради примене ЕУ стандарда, посебно у припреми пројеката наша је велика шанса. Припремићемо се и у делу ИПА фондова за рурални развој, јер је то посао који према динамици придруживања стоји непосредно пред нама.

Желим да истакнем да сам пре десет дана иницирао и данас сам слободан да вам предложим формирање посебног скупштинског одбора за заштиту животне средине у што хитнијем року, ради активнијег учешћа покрајинских посланика у пословима и пројектима у области очувања и заштите животне средине и то као међукорак у формирању посебног секретаријата за заштиту животне средине у наредном периоду. О томе желим да постигнем консензус са свим политичким странкама у Скупштини АП Војводине.

Нова политика у области екологије подразумева и нови присуп заснован на концепту циркуларне економије и привлачењу донација и инвестиција намењених животној средини, не чему ће нова Покрајинска влада интензивно радити. У тој области нећемо бити без јасног негативног става када је реч о генетички модификованим организмима.

Промовисаћемо зелена решења увек и свуда где је то могуће, јер је то потреба и тренд развијених регија Европе којима тежимо.

Инсистираћу на знању и специјализацији у свим ресорима, а матична веза у том процесу биће Покрајински секретаријат за високо-образовање и научно-истраживачку делатност који потенцијале свих универзитета у Војводини и свих научних делатника треба да генерише и усмери ка заједничким циљевима из овог плана.

Недопустиви су притисци, непотизам, производња незнања, недостатак одговорности за напредовање научника млађих генерација, неповезаност са иновативном привредом и губитак критеријума и недостатак квалитета наставе и науке на појединим новим факултетима.

Знање и његова примена у привреди, посебно у савременим трендовима информатичког сектора, трагање за новим технолошким решењима и управљачким концептима мора доћи и као резултат нашег заједничког рада.

У здравству и социјалној заштити очекује нас велики посао. Поделили смо надлежности и делокруг не због става политичких странака о својим кадровима, већ због потребе да дамо боље и квалитетније одговоре на бројна нерешена питања:

Зашто немамо нови клинички центар? Зашто имамо само једну ангио салу у Војводини, а више од 45% свих болести има карактер кардио васкуларних болести? Зашто смо стали са унапређењем система превентивне здравствене заштите? Зашто постоје листе чекања у свим здравственим установама?

Одговори заправо представљају оперативни план новог покрајинског секретара за здравство и јасно и видљиво померање са овог нултог организационог нивоа у систему здравствене заштите у Војводини. Имамо изузетне здравствене стручњаке у многим гранама медицине и њихови потенцијали биће, уверен сам, у функцији давања одговора на ова питања.

Нова Покрајинска влада ће до краја ове и на почетку следеће године представити план реконструкције постојећих и изградњу нових предшколских установа, основних и средњих школа и ученичких и студентских домова. Желимо да заједно са свим локалним самоуправама учествујемо у техничком осавремењавању наставе. Посебно желимо да у области образовања на језицима националних мањина унапредимо услове и промовишемо најшири могући оквир у којем ће наша деца, увек и свуда, у сваком и најмањем селу у Војводини, без обзира на финансијске и техничке потешкоће, моћи да се школују на свом језику.

И у области спорта и омладине представићемо јасан план за подстицаје у развоју школског спорта, за развој и изградњу спортске инфраструктуре и то према спортским мерилима.

У овом тренутку више од сто основних и средњих школа у Војводини нема фискултурну салу и ми ћемо у складу са расположивим финансијским капацитетима учинити све да овај број смањимо.

Желим да и данас, кроз елементе програма нове Покрајинске владе, изразим захвалност врхунским спортистима који су славу спорта, а потекли су из Војводине, проносили широм Србије, Европе и света. Зато врхунски спорт нећемо и не смемо запоставити, али истовремено морамо и снажити и афирмисати школски, женски, аматерски, раднички и спорт за особе са посебним потребама.

У области културе и јавног информисања и односа са верским заједницама водићемо политику очувања традиционалних културних вредности српског народа у Војводини и у потпуности помагати и подстицати неговање културних традиција и наслеђа националних мањина у директној сарадњи са националним саветима. Посебни подстицаји и ангажмани биће везани за програме за Матицу српску, Српско народно позориште, Музеј Војводине и Архив Војводине и регионалне културне установе. То ће бити део будућих активности Покрајинске владе. Уз то, савремени културни изрази и трендови, већ традиционални фестивали и манифестације, неке већ и као важан чинилац локалног економског развоја, биће увек и свуда у нашем плану. И независно, јавно и отворено, финансирање најзначајнијих медијских продукција према јасним правилима, биће још једна од идеја водиља.

Сасвим на крају, иако важност ових односа налаже да увек и свуда говоримо о томе највише и најсрчаније, подсетићу вас на нашу јавно декларисану политику у области права националних мањина – националних заједница, политику која представља најзначајнији угаони стуб укупне политичке стабилности у Војводини.

Због тога ће равноправност, толеранција, разумевање и потпуна активна и свеобухватна заштита мањинских права у свакодневном раду Покрајинске владе представљати њено најизраженије биће, њено тело и њен дух.

Од потпуне и искрене афирмације мањинске самоуправе у области образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писама никако и ни по коју цену нећемо одустати.

Желим на крају да вас позовем да пре свега подржите Војводину, уз разлике у политичким ставовима и уз све друге наше различитости које су део нашег живота, свако баш онако и онолико колико може и уме подржите Војводину Мике Антића, Флорике Штефан и Ференца Фехера и Војводину Доситеја, Вељка Петровића и Михајла Пупина, ону заиста најбољу у нама и међу нама.

Довољно је, за нови корак, да њој пре свега пружимо руку и да свако ко живи и ради у Војводини буде мало успешнији, активнији и бољи.

Војводина ће знати да тако уједињени, различити, враћамо дуг онима који су њене духовне и материјалне вредности стварали вековима.

Мировић: Компаније попут “ Карлсберг Србија“ важне за Србију

Нови Сад , 24. април 2017.

Председник Игор Мировић је данас на прослави поводом обележавања 125 година од постојања пиваре у Челареву, истакао да су компаније попут „Карлсберг Србија“, чији успех је резултат сталног улагања у производне процесе, нове технологије и заштиту животне средине - изузетно важне за Војводину и...


Опширније

Потпредседник Милићевић обишао радове на изградњи комуналне инфраструктуре у општини Врбас

Нови Сад , 21. април 2017.

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић обишао је данас радове на изградњи канализационе мреже на подручју општине Врбас, у насељеним местима Бачко Добро Поље, Змајево и Равно Село. За реализацију те приоритетне инвестиције за општину Врбас и њене грађане, Покрајинска влада је обезбедила...


Опширније

Председник Покрајинске владе Игор Мировић примио делегацију из НР Кине

Нови Сад , 13. април 2017.

Висока политичка делегација Комунистичке партије НР Кине, на челу са чланом Политбироа Централног комитета ове партије Џангом Чунсианом (Zhang Chunxian), која се налази у посети нашој земљи, данас је посетила и Покрајинску владу.

У срдачном разговору са својим домаћином, председником...


Опширније

Честитка председника Покрајинске владе Игора Мировића поводом 8. априла, Светског дана Рома

Нови Сад , 07. април 2017.

„Датуми као што је Светски дан Рома, не служе само томе да тек протоколарно честитамо једни другима. Напротив, служе томе да још једном преиспитамо шта је то што смо и као људи, и као друштво, учинили за своје суграђане, за своје комшије, за своје познанике и сараднике.

Да се запитамо...


Опширније

Игор Мировић присуствовао прослави румунске жупаније Тимиш и обишао институције Срба у Темишвару

Нови Сад , 07. април 2017.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић присуствовали су данас у Темишвару свечаности поводом две и по деценије од оснивања Жупанијског већа Тимиша, жупаније у суседној Румунији са којом АП...


Опширније

Председник Покрајинске владе Игор Мировић примио епископа банатског Никанора

Нови Сад , 06. април 2017.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и епископ банатски Никанор, разговарали су данас у Покрајинској влади о сарадњи, приоритетним активностима и будућим плановима Српске православне епархије банатске.

Председник Мировић је истакао да ће Покрајинска влада помоћи Епархији банатској у...


Опширније

Мировић примио амбасадора Шведске и шведске привреднике

Нови Сад , 05. април 2017.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић примио је данас амбасадора Краљевине Шведске њ.е. Јана Лундина, а након тога одржао састанак и са представницима шведских предузећа, која успешно послују у Војводини, са којима је разговарао о примени плана привредног развоја у нашој покрајини и...


Опширније

Почела обнова прве деонице Гребенског пута на Фрушкој гори

Нови Сад , 03. април 2017.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и директор Управе за капитална улагања Војводине Недељко Ковачевић обишли су данас радове на обнови прве деонице Гребенског пута на Фрушкој гори, од Иришког венца до хотела „Норцев“. Вредност пројекта је око 50 милиона динара, а средства за његову...


Опширније

Потписан Протокол о сарадњи АП Војводине, Града Новог Сада и Српске академије наука и уметности

Нови Сад , 31. март 2017.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и председник Oгранка САНУ у Новом Саду академик Стеван Пилиповић, потписали су данас протокол о сарадњи који ће омогућити реализацију пројекта одржавања и унапређивања енергетске ефикасности, као и заштите и...


Опширније

Председник Мировић озваничио почетак изградње новог погона фабрике „Ле Белије“ у Кикинди

Нови Сад , 29. март 2017.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и председник кикиндске компаније „Ле Белије“ Филип Дизије, полагањем камена темељца за изградњу новог погона фабрике „Ле Белије“ у Кикинди, озваничили су данас почетак изградње нових 2.500 квадратних метара у оквиру ове француске компаније за производњу...


Опширније

Pages


Информације


Игор Мировић
021/487-4220
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
http://www.vojvodina.gov.rs

Игор Мировић


Председник Покрајинске владе

Игор Мировић је рођен је 1968. године у Крушевцу.

Основну школу „Милош Црњански“, Средњу медицинску школу „7. април“ и Економски факултет завршио је у Новом Саду. Дипломирао је 1995. године, на смеру „Међународни економски односи“.

Члан је Председништва Српске напредне странке, од оснивања 2008. године. Био је потпредседник Српске напредне странке у периоду 2012 – 2016. године.

Скупштина Града Новог Сада

- потпредседник Скупштине Града Новог Сада 1992-1994. године

- главни стручњак за финансије Града Новог Сада 2004. године

- одборник Скупштине Града Новог Сада 2012. године

Скупштина АП Војводине

- потпредседник Скупштине АП Војводине 2008 – 2012. године

- покрајински посланик 1996 – 2000. године

- покрајински посланик 2004-2008. године

- покрајински посланик 2012-2013. године

Народна скупштина Републике Србије

- народни посланик 1992 -1996; 1996 -1998; 2003 -2007. године

Савезна скупштина

- посланик у Савезној скупштини СР Југославије 2000 – 2003. године

Влада Републике Србије

- заменик министра финансија 1998 -2000. године

- министар за регионални развој и локалну самоуправу 2013 -2014. године

- вршилац дужности министра привреде 2014. године

Привреда

- председник управе Фабрике цемента „Нови Поповац“ у Параћину 1998 – 2001. године

- директор ЈП „Завод за изградњу Града Новог Сада“ 2004 -2008. године

Спорт

- председник одбојкашког клуба „Војводина“ 2004 – 2008. године

- члан Управног одбора Џудо савеза Војводине 2002 -2006. године

Објавио је две књиге поезије: "Небо над Византијом" (1994) и "Кремен пламен" (2003).

Ожењен је и има два сина.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs