Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

У Дому за лица ометена у развоју „Отхон“ у Старој Моравици отворена три нова објекта

Стара Моравица , 15. септембар 2015.

„Отворени загрљај“ је пројекат финансиран од стране Европске уније који треба да допринесе унапређењу положаја корисника корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу. Општи циљ пројекта је побољшање социјалне инклузије особа са интелектуалним и менталним потешкоћама.


Опширније

Отворена Трећа регионална конференција „За зеру више“

Нови Сад , 02. септембар 2015.

Нови Бечеј, 02. септембар – У Новом Бечеју је данас одржана Трећа регионална конференција „За зеру више“ са темом: „Сагоревање на послу“, посвећену запосленима у установама социјалне заштите и превазилажењу тешкоћа на које наилазе.


Опширније

Покрајинска влада за социјалну заштиту издвојила 38 милиона динара

Нови Сад , 11. август 2015.

Уговори о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години за које је опредељено 38.000.000,00 динара потписани су данас у Дечјем Селу "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици.


Опширније

Покрајина помаже Кањижи и Суботици у решавању проблема који је настао приливом великог броја миграната

Кањижа , 08. јул 2015.

Покрајинска влада упутиће општинама Кањижа и Суботица, које се суочавају са свакодневним приливом великог броја миграната, помоћ, пре свега, у средствима за хигијену, као финансијску помоћ за санацију јавних површина, истакнуто је на данашњем састанку делегације Покрајинске владе са руководством...


Опширније

Јубилеј – 90 година од оснивања Опште болнице “Др Радивој Симоновић“ у Сомбору

Сомбор , 25. мај 2015.

Општа болница “Др Радивој Симоновић“ у Сомбору прославила је данас 90 година од оснивања. На свечаној академији која је одржана у Народном позоришту у Сомбору приказана су три мини филма која су представила историјат, садашњост и визију будућности ове здравствене установе.

Прва болница у...


Опширније

Aпарат за зрачење крви коначно и у Војводини

Нови Сад , 20. мај 2015.

У Заводу за трансфузију крви Војводине данас је пуштен у рад апарат за озрачивање продуката крви, први овакав апарат при службама за трансфузију у читавом региону. Његовом набавком се заокружује циклус издвајања матичних ћелија и процес трансплантације матичних ћелија хематопоезе. Покрајински...


Опширније

Војвођански дани опште медицине

Нови Сад , 08. мај 2015.

Општа медицина представља темељ нашег здравственог система, прва је у контакту са пацијентима, у решавању њихових здравствених потреба, а својом делатношћу брине о унапређењу здравља, превенцији, раној детекцији и лечењу болести. Визија опште медицине је стално унапређење квалитета пружених услуга, пратећи сталан брзи развој медицинске науке кроз контуирану медицинску едукацију.


Опширније

Кикинда: Др Латиновић – Изградња клиничко- болничког центра у Новом Саду решила би листе чекања

Нови Сад/Кикинда , 07. мај 2015.

Кикинда: Др Латиновић – Изградња клиничко- болничког центра у Новом Саду решила би листе чекања


Опширније

Весна Копитовић је обишла Специјалну болницу за рехабилитацију „Бања Кањижа“

Кањижа , 17. април 2015.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију je обишла Специјалну болницу за рехабилитацију „Бања Кањижа“, где је за реконструкцију равног крова изнад хола објекта Аквамарин и крова изнад базена Покрајински секретаријат за здравство издвојио 22...


Опширније

Општа болница у Зерењанину добила реанимобил

Нови Сад , 14. април 2015.

Општој болници Зрењанин данас је уручен реанимобил, који ће допринети успостављању другачијег модела у решавању ургентних стања на нивоу ове установе, те унапредити хитно збрињавање пацијената на подручју Баната.
Приликом уручивања реанимобила, проф. др Весна Копитовић, покрајинска...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs