Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Уручена нова савремена опрема гинеколошком одељењу Института за онкологију у Сремској Каменици

Нови Сад , 08. септембар 2014.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић и в.д. директора Фонда за капитална улагања АП Војводине Небојша Маленковић, заједно са директором Института за онкологију Војводине проф. др Милошем Лучићем, свечано су предали на употребу нову...


Опширније

Најављен нови конкурс за програме запошљавања жена жртава породичног и партнерског насиља

Нови Сад , 17. јул 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, представили су данас на конференцији за медије програм и нови конкурс за запошљавање жена жртава породичног и...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић потписала уговоре у области програма унапређења социјалне заштите

Нови Сад , 17. јул 2014.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у AП Војводини у 2014. години, финансира, односно суфинансира...


Опширније

Председник Пајтић предао на употребу мамограф Дому здравља у Владичином Хану

Нови Сад , 16. јул 2014.

Председник Покрајинске владе проф. др Бојан Пајтић предао је данас на употребу аналогни мамограф Дому здравља у Владичином Хану, који је за потребе те здравствене установе обезбедила Покрајинска влада.

Карцином дојке један је од највећих јавно-здравствених проблема у Србији, а у...


Опширније

На манифестацији "Здравље изнад свега" представљени потенцијали Бање Врдник

Врдник/Нови Сад , 27. јун 2014.

У Специјалној болници за рехабилитацију "Термал" у Врднику, на манифестацији "Здравље изнад свега" одржаној под покрoвитељством Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, презентоване су услуге које ова бања пружа у рехабилитацији болесника са реуматолошким и...


Опширније

Копитовић: Покрајинска влада финансијски ће помоћи да се санира штета од пожара у суботичкој болници

Суботица , 14. јун 2014.

Покрајинска секретарка за здравставо, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, након обиласка Опште болнице у Суботици коју је данас захватио пожар, изјавила је да ће Покрајинска влада финансијски помоћи да се санирају последице пожара.
Према њеним речима, рад Опште...


Опширније

Проф. др Копитовић посетила Дечије село

Нови Сад , 02. јун 2014.

Поводом Међународног дана деце, проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију је, гостујући у Дечјем селу „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици, рекла да су мали становници у овој установи деца у коју вреди улагати. Упркос свим конвенцијама...


Опширније

Покрајинска секретарка проф. др Весна Копитовић посетила болницу у Сремској Митровици

Сремска Митровица , 18. мај 2014.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, помоћник секретарке Мухарем Халиловић и директор Института за јавно здравље Војводине доц. др Владимир Петровић, обишли су данас прихватне центре и Општу болницу Сремска Митровица.
У прихватним...


Опширније

Унапређивање здравствене заштите у АП Војводини

Нови Сад , 01. мај 2014.

У циљу унапређивања здравствене заштите становништва Аутономне Покрајине Војводине и рада здравствене службе, на територији покрајине, од марта 2013. годин, примењује се Програм увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређењу радиолошке...


Опширније

Покрајина са 38,5 милиона динара финансирала реконструкцију затвореног базена у „Термалу“ у Врднику

Врдник , 30. април 2014.

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић и проф. др Весна Копитовић посетили су Специјалну болницу за рехабилитацију "Термал“ у Врднику, где је захваљујући улагању Покрајине комплетно реновиран затворени рекреативни базен. У реконструкцију највећег базенског комплекса са термалном водом у...


Опширније

Pages


Информације


Доц. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Доц. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Доцeнт др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању доцента на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs