Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Најсавременија опрема у реновираном Одељењу гинекологије у Вршцу

Нови Сад , 02. април 2015.

Тим пројекта "Развијање регионалног прекограничног система дијагностичких центара за пренаталну дијагностику феталних малформација на подручју Темишвар - Вршац", организовао је јуче завршну конференцију у Вили Брег у Вршцу.


Опширније

Прва генетска лабораторија у Србији

Нови Сад , 19. март 2015.

Прва генетска лабораторија у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и нова лабораторија за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство у Новом Саду почеће са радом за три дана, у суботу, 21. марта 2015.

"Пацијенти ће бити у прилици да добију и бржу и...


Опширније

Одржан састанак под називом „Реформа менталног здравља и развој центара за ментално здравље у Војводини“

Нови Сад , 13. март 2015.

У Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију одржан je састанак на тему „Реформа менталног здравља и развој центара за ментално здравље у Војводини“ где су представљени досадашњи резултати реформских процеса.


Опширније

Расписан конкурс Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију

Нови Сад , 11. март 2015.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију je расписао јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације...


Опширније

Обележено 30 година постојања Дневног боравка Дома за децу и омладину „Ветерник“

Нови Сад , 25. фебруар 2015.

Поводом обележавања 30 година рада Дневног боравка Дома за децу и омладину „Ветерник“, корисници Дневног боравка и заштићеног становања приредили су данас, уз пригодан програм прославу великог јубилеја.


Опширније

Отворен нови објекат у Дому за душевно оболела лица у Старом Лецу

Нови Сад , 11. фебруар 2015.

Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу, општина Пландиште, је установа социјалне заштите са дугогодишњом традицијом, основана 1956. године. Капацитет установе је 550 корисника, одрасли и старији са менталним и интелектуалним тешкоћама.


Опширније

Покрајинска секретарка за здравство проф. др Весна Копитовић и заменик покрајинског секретара за образовање Александар Јовановић обишли ученике из Шајкаша који су примљени у Дечју болницу у Новом Саду

Нови Сад , 10. фебруар 2015.

У току дана на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине упућено је 14 деце из Основне школе "Исидора Секулић" у Шајкашу. Сва деца су прегледана, 11 је хоспитализовано. Са ученицима, који су смештени у Дечјој болници и њиховим родитељима разговарали су покрајинска секретарка за...


Опширније

Отворен нови објекат за физикалну терапију у Геронтолошком центру „Срем“ у Руми

Нови Сад , 08. фебруар 2015.

Геронтолошки центар „Срем“ Рума већ скоро четири деценије пружа услуге домског смештаја пензионерима и другим старим лицима. Поред задовољавања основних животних потреба, адекватног становања, одговарајуће исхране и неге корисника, Геронтолошки центар својим корисницима пружа веома разноврсне садржаје физикалних, рехабилитационих и радно-окупационих третмана.


Опширније

И у 2015. години Покрајина обезбедила 12.000 месечно за треће дете

Нови Сад , 04. фебруар 2015.

У склопу реализације Програма демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење, Покрајинска влада је прошле године донела Одлуку о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете.

Овом Одлуком утврђен је виши степен заштите породице у виду новчане помоћи...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs