Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Новка Мојић присуствовала Светосавској академији у Дечјем селу

Нови Сад , 27. јануар 2015.

Поводом обележавања школске славе Светог Саве, Дечје село у Сремској Каменици организовало је Светосавску академију. Поред донатора, пријатеља Дечјег села и свештенства, Светосавској академији присуствовала је и покрајинска подсекретарка за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић.


Опширније

Новогодишњи пакетићи за малишане Дечјег села у Сремској Каменици

Нови Сад , 01. јануар 2015.

Све приче из Дечијег села су са трагичним почетком. Околности у којима малишани тамо стижу су драматичне, понекад шокантне и несхватљиве. То су деца са најразличитијим судбинама.
Углавном стижу преко центара за социјални рад, ту одрастају, уче, забављају се, а када се ишколују и оспособе за живот, одлазе.


Опширније

Почео први мађународни скуп о трасформацији установа за одрасле и старије

Нови Сад , 16. децембар 2014.

У организацији Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Покрајинског завода за социјалну заштиту данас је почео први Међународни стручни скуп под називом „У сусрет променама – лиценцирање и трансформација установа за одрасле и старије“.


Опширније

Новка Мојић разговарала са директором канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Мишелом Сен-Лоом

Нови Сад , 10. децембар 2014.

Директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Мишел Сен-Ло (Michael Saint-Lot) и Весна Дејановић, представник УНИЦЕФ-а, посетили су Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију

Нови Сад , 28. новембар 2014.

Институт за јавно здравље Војводине је у току јучерашњег дана доставио Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију Извештај о реализацији програма „Превенција ХПВ инфекције код девојчица школског узраста у АП Војводини“ који садржи и резултате прошлонедељног...


Опширније

Одржана конференција за новинаре у Дому за децу и омладину Ветерник

Нови Сад , 21. новембар 2014.

Поводом учесталих натписа у медијима о стању у Дому за децу и омладину Ветерник, данас је у Дому у Ветернику одржана конференција за медије на којој су говорили директор Дома за децу и омаладину Ветерник Зоран Арбутина, покрајинска подсекретрака за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић и председница Актива родитеља деце смештене у установу Бисерка Живаљевић.


Опширније

Отворен међународни симпозијум „Људски ресурси и регионални развој“

Нови Сад , 13. новембар 2014.

У организацији Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Факултета за географију, туризам и хотелијерство Универзитета у Новом Саду и Матице српске, данас је у Новом Саду отворен симпозијум „Људски ресурси и регионални развој“. Овај међународни сусрет, пети по...


Опширније

Конвенцијом посвећеној борби против дијабетеса, у Војводини обележен Светски дан борбе против ове болести

Нови Сад , 12. новембар 2014.

Поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса, у Скупштини AП Војводине, одржана је конвенција посвећена борби против ове болести у Војводини. Конвенцију је организовао Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, под покровитељством Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Отворена 12. ЦТ школа

Нови Сад , 04. новембар 2014.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију отворила је данас 12. едукативни семинар из компјутеризоване томографије (ЦТ). Семинар за лекаре ће ове године трајати шест дана уз учешће домаћих и страних предавача кроз два курса: „Дијагностичка...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић о Предлогу скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

Нови Сад , 28. октобар 2014.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф.др Весна Копитовић, образлажући Предлог скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, истакла је да је реч о веома значајном програму...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs