Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Проф. др Копитовић посетила Дечије село

Нови Сад , 02. јун 2014.

Поводом Међународног дана деце, проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију је, гостујући у Дечјем селу „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици, рекла да су мали становници у овој установи деца у коју вреди улагати. Упркос свим конвенцијама...


Опширније

Покрајинска секретарка проф. др Весна Копитовић посетила болницу у Сремској Митровици

Сремска Митровица , 18. мај 2014.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, помоћник секретарке Мухарем Халиловић и директор Института за јавно здравље Војводине доц. др Владимир Петровић, обишли су данас прихватне центре и Општу болницу Сремска Митровица.
У прихватним...


Опширније

Унапређивање здравствене заштите у АП Војводини

Нови Сад , 01. мај 2014.

У циљу унапређивања здравствене заштите становништва Аутономне Покрајине Војводине и рада здравствене службе, на територији покрајине, од марта 2013. годин, примењује се Програм увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређењу радиолошке...


Опширније

Покрајина са 38,5 милиона динара финансирала реконструкцију затвореног базена у „Термалу“ у Врднику

Врдник , 30. април 2014.

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић и проф. др Весна Копитовић посетили су Специјалну болницу за рехабилитацију "Термал“ у Врднику, где је захваљујући улагању Покрајине комплетно реновиран затворени рекреативни базен. У реконструкцију највећег базенског комплекса са термалном водом у...


Опширније

Стручни скуп о дефинисању посебног програма за очување плодности код онколошких пацијената

Нови Сад , 03. април 2014.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију организовао је стручни скуп на тему покретањa и спровођењa посебног програма здравствене заштите на територији АП Војводине, на очувању плодности, односно фертилитета код онколошких пацијената. На скупу је учествовало више...


Опширније

Округли сто о подршци особама са Дауновим синдромом

Суботица , 31. март 2014.

У организацији Удружења за подршку особама са психофизичким сметњама Суботице "Заједно", у плавој сали Градске куће, уочи викенда одржан је округли сто на тему постојећих и могућих облика подршке особама са Дауновим синдромом. Циљ окупљања био је да се утврде критеријуми на основу којих...


Опширније

Весна Копитовић: Предложићемо да у Заводу за трансфузију крви Војводине буде смештена Национална банка матичних ћелија

Нови Сад , 14. март 2014.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић посетила је Завод за трансфузију крви Војводине. За ову значајну установу, Влада АП Војводине у прошлој години обезбедила је 9.500.000,00 динара за савремену медицинску опрему за криоконзервацију (...


Опширније

Централни дигитални систем архивирања и умрежавања у Клиничком центру Војводине

Нови Сад , 12. март 2014.

На подручју АП Војводине нема основаних здравствених установа на терцијарном нивоу ван Јужнобачког округа и Новог Сада, већ су основане само опште и специјалне болнице на секундарном нивоу. Становници са целе територије АП Војводине који се лече од најтежих врста болести у установама секундарне...


Опширније

ХПВ вакцина као примарна превенција

Нови Сад , 07. март 2014.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију и мсц. др Данијела Станковић-Баричак, одржале су још једну у низу трибина на тему „Превенција рака грлића материце и вакцинација против рака грлића материце“, овај пут у Сремским Карловцима.

На...


Опширније

Набављен нови видео-бронхоскоп за Специјалну болницу за плућне болести „Др Васа Савић“ у Зрењанину

Зрењанин , 06. март 2014.

Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ у Зрењанину је добила први видео-бронхоскоп за чију је набавку Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију обезбедио 5.729.400,00 динара. Ово је једна од новина којом се ради минимално инвазивна хирургија са којом...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs