Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Весна Копитовић отворила едукативни семинар из области радиологије

Нови Сад , 10. октобар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију отворила је 11. едукативни семинар из компјутеризоване томографије. Семинар за лекаре трајаће ове године пет дана уз учешће домаћих и страних предавача и полазника и то кроз два курса: „...


Опширније

Обележен јубилеј геронтолошког клуба "Бајнат" у Суботици

Нови Сад , 09. октобар 2013.

Помоћник покрајинске секретарке за здравство, социјалну политику и демографију Томислав Богуновић, присуствовао је данас прослави поводом 25 година постојања Геронтолошки клуба „Бајнат“ Геронтолошког центра Суботица. Хиљаду чланова, колико броји овај Клуб, углавном се забавља друштвеним играма...


Опширније

Новка Мојић посетила породицу Витасовић која је добила треће дете

Нови Сад , 09. октобар 2013.

Поводом обележавања Дечје недеље, која се ове године одржава под мотом „Слушајте мама и тата, желим сестру ил' брата!“, покрајинска подсекретарка за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић, обишла је новосадску породицу Витасовић која је у марту ове године добила треће дете,...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић у Змајеву одржала трибину о превенцију рака грлића материце

Нови Сад/Змајево , 09. октобар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију и др Данијела Станковић Баричак, помоћница, одржале су трибину на тему „Превенција рака грлића материце и вакцинација против рака грлића материце“ у здравственој амбуланти у Змајеву. Широм света,...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић обишла Општу болницу у Кикинди

Кикинда , 08. октобар 2013.

Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, обишла је Општу болницу у Кикинди и одељења за полуинтензивну и интензивну негу, за које је Покрајински секретаријат за здравство издвојио 5.100.000,00 динара, за набавку 19 нових кревета.

„...


Опширније

Обележавање Дечије недеље

Нови Сад , 07. октобар 2013.

Дечија недеља oве године посебну пажњу посвећује стварању позитивне климе за рађање и пружању подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима. Стога Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години...


Опширније

Отворен реновиран и опремљен хируршки блок Клинике за стоматологију Војводине

Нови Сад , 02. октобар 2013.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, отворила је комплетно реновиран и опремљен хируршки блок Клинике за стоматологију Војводине.

Клиника за стоматологију Војводине је здравствена установа која у континуитету пружа здравствене...


Опширније

Покрајина улаже у санацију дворишних стаза у Геронтолошком центру у Врбасу

Нови Сад , 01. октобар 2013.

Поводом обележавања 1. октобра – Међународног дана старих и десетогодишњице оснивања Геронтолошког центра у Врбасу, подсекретар у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић и председник Општине Врбас Милан Станимировић присуствовали су програму...


Опширније

Влада Војводине финансијски подржала акредитацију здравствених установа у Војводини

Нови Сад , 30. септембар 2013.

„Покрајински секретаријат за здравсто, социјалну политику и демографију подржаo je спровођење процеса оцењивања квалитета рада установа здравствене заштите, а Влада Вojводине је донела одлуку да финансијски помогне процес акредитовања 15 здравствених установа. Укупан износ трошкова поступка...


Опширније

Весна Копитовић: Едукација и сарадња су кључ успеха реформе социјалне заштите

Нови Сад , 30. септембар 2013.

За успешан развој социјалне заштите у Војводини неопходно је учешће свих који раде у овој области у дефинисању реформе, организовању система социјалне заштите у складу са прописима Европске уније и Агендом 20 20, отварање могућности за коришћење доступних европских фондова и стручно...


Опширније

Pages


Информације


Доц. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Доц. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Доцeнт др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању доцента на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs