Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Покрајина наставља са улагањима у бањи у Врднику

Врдник/Нови Сад , 18. децембар 2013.

"Покрајински секретаријат за здравство у потпуности је реконструисао хидро-блок у Специјалној болници за рехабилитацију "Термал" у Врднику и у то инвестирао више од 20 милиона динара", изјавио је председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић, који је заједно са потпредседником Владе и...


Опширније

Покрајина помаже развој општине Тител

Тител/Нови Сад , 13. децембар 2013.

Општина Тител и у наредној години може да рачуна на средства за финансирање пројеката од капиталног значаја за њен развој, која ће бити издвојена из програмског буџета Фонда за капитална улагања - закључак је са радног састанка који је данас одржан у овој локалној самоуправи. На састанку, на...


Опширније

Новка Мојић присуствовала обележавању Међународног дана инвалида у организацији Савеза инвалида рада Војводине

Нови Сад , 04. децембар 2013.

Поводом обележавања Међународног дана инвалида, 3. децембра, покрајинска подсекретарка за здравство, социјалну политику и демографију, Новка Мојић, присуствовала је свечаном обележавању Међународног дана инвалида у организацији Савеза инвалида рада Војводине.


Опширније

Проф. др Весна Копитовић на прослави стогодишњице најавила нова улагања Покрајине у Бању Кањижа

Kaњижа/Нови Сад , 29. новембар 2013.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић посетила је Специјалну болницу за рехабилитацију „Бања Кањижа“ поводом прославе стогодишњице ове установе.
На пашњаку, шест километара од Кањиже, 1907. године била су два артешка бунара, ради...


Опширније

Конференција за новинаре поводом Светског дана борбе против сиде

Нови Сад , 29. новембар 2013.

Поводом 1. децембра, Светског дана борбе против AIDS, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију организовао је конференцију за новинаре на којој је представљено стање у нашој покрајини и активности на превенцији ове болести. Испред ресорног секретаријата и...


Опширније

Одржана конвенција посвећена борби против дијабетеса у Војводини

Нови Сад , 15. новембар 2013.

Поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса, у Скупштини Војводине, одржана је конвенција посвећена борби против ове болести у Војводини. Конвенцију је организовао Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, а под покровитељством Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Делегација из Ломбардије у посети Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију

Нови Сад , 01. новембар 2013.

Делегација Владе Ломбардије, Италија, заједно са челницима здравствене организације покрајине Леко (Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco) и представницима Института за кардиоваскуларне болести Војводине, посетили су данас Владу Војводине и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну...


Опширније

Томислав Богуновић присуствовао обележавању 30 година рада Геронтолошког клуба у Бајмоку

Суботица , 30. октобар 2013.

Геронтолошки клуб „Бајмок” јуче је обележио 30 година успешног рада. Ово је први клуб у приградским месним заједницама града Суботице, основан 1983. године. Данас клуб има 435 чланова који учествују у различитим секцијама.


Опширније

Бојан Пајтић и Весна Копитовић отворили нове операционе сале на Клиници за гинекологију и акушерство КЦВ

Нови Сад , 23. октобар 2013.

Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф.др Весна Копитовић, отворили су нове операционе сале на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине.

Влада Војводине је у реконструкцију четири...


Опширније

Покрајински секретар за здравство проф. др Весна Копитовић обишла "Каменицу 2"

Нови Сад/Сремска Каменица , 22. октобар 2013.

Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, која је данас обишла објекат "Каменицу 2", изјавила је да овај пројекат који представља један од главних у Војводини, кошта укупно 28 милиона евра. Од тога, 10 милиона евра је одвојено да Фонд за...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs