Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Отворен реновиран и опремљен хируршки блок Клинике за стоматологију Војводине

Нови Сад , 02. октобар 2013.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, отворила је комплетно реновиран и опремљен хируршки блок Клинике за стоматологију Војводине.

Клиника за стоматологију Војводине је здравствена установа која у континуитету пружа здравствене...


Опширније

Покрајина улаже у санацију дворишних стаза у Геронтолошком центру у Врбасу

Нови Сад , 01. октобар 2013.

Поводом обележавања 1. октобра – Међународног дана старих и десетогодишњице оснивања Геронтолошког центра у Врбасу, подсекретар у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић и председник Општине Врбас Милан Станимировић присуствовали су програму...


Опширније

Влада Војводине финансијски подржала акредитацију здравствених установа у Војводини

Нови Сад , 30. септембар 2013.

„Покрајински секретаријат за здравсто, социјалну политику и демографију подржаo je спровођење процеса оцењивања квалитета рада установа здравствене заштите, а Влада Вojводине је донела одлуку да финансијски помогне процес акредитовања 15 здравствених установа. Укупан износ трошкова поступка...


Опширније

Весна Копитовић: Едукација и сарадња су кључ успеха реформе социјалне заштите

Нови Сад , 30. септембар 2013.

За успешан развој социјалне заштите у Војводини неопходно је учешће свих који раде у овој области у дефинисању реформе, организовању система социјалне заштите у складу са прописима Европске уније и Агендом 20 20, отварање могућности за коришћење доступних европских фондова и стручно...


Опширније

Превентивни прегледи су шанса за дужи живот

Нови Сад , 30. септембар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију посетила је Амбуланту у Куцури где је, поводом Светског дана срца, одржана акција бесплатних здравствених прегледа са посебним акцентом на промоцију здравих стилова живота у служби, пре свега,...


Опширније

Отворен 4. Балкански конгрес артроскопије

Нови Сад , 26. септембар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинскa секретарka за здравство, социјалну политику и демографију данас је отворила 4. Балкански конгрес артроскопије, спортске трауматологије и хирургије, који се одржава у Новом Саду од 26. до 28. септембра 2013. године. Покровитељ Конгреса је ЕССКА (Европско...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић пустила у рад савремен апарат за „еx tempore“ дијагностику у Општој болници у Сремској Митровици

Нови Сад , 24. септембар 2013.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић посетила је Општу болницу у Сремској Митровици, где је пустила у рад савремени апарат за „еx tempore“ анализу који се користи у дијагностичке сврхе.
„На основу регуларног конкурса, расписаног ове...


Опширније

Покрајина доделила средства за два пројекта Геронтолошког центра у Суботици

Суботица , 18. септембар 2013.

Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић и директор Геронтолошког центра Суботица др Ненад Иванишевић јуче су потписали уговоре, на основу којих су овој установи, на основу јавног конкурса, додељена средства за два програма из области социјалне...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић у Зрењанину

Зрењанин , 19. јул 2013.

Нови Сад/Зрењанин, 18. јул 2013. - Проф. др Весна Копитовић отворила је адаптирани објекат Одељења психијатрије са дневном болницом Опште болнице у Зрењанину, у чију изградњу је Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију уложио више од седам милиона...


Опширније

Одржана конференција о трансплантацији - ''Шанса за нови живот''

Нови Сад , 05. јул 2013.

Нови Сад, 5. јул 2013. - Поводом обележавања петогодишњице развоја трансплантације и донорског програма на територији АП Војводине, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију органаизовао је скуп у Скупштини АП Војводине са називом „Шанса за нови живот...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs