Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Два нова ултразвучна апарата за Општу болницу у Зрењанину

Нови Сад , 27. октобар 2015.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић и директор Управе за капитална улагања АП Војводине Небојша Маленковић, посетили су данас Општу болницу ''Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину, која је, захваљујући средствима Управе за капитална улагања АП...


Опширније

Новка Мојић посетила Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“

Нови Сад , 08. октобар 2015.

Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ из Куле основано је 1996. године као удружење грађана које окупља родитеље, децу и стручњаке који се баве децом са сметњама у развоју. Све до 2001. године Удружење је имало само повремене активности углавном на окупљању родитеља. Од самог оснивања мисија Удружења је рад на социјализацији, здравственој и социјалној заштити МНРО, радном оспособљавању и васпитању и пружањупсихо-социјалне подршке родитељима.


Опширније

Новка Мојић на сусрету деце и старих „Мостови међу генерацијама“ у Врбасу

Нови Сад , 07. октобар 2015.

Октобар, месец старих и прва недеља октобра – Дечја недеља, већ осму годину се заједничким активностима деце и старих обележавају у Геронтолошком центру Врбас.


Опширније

Новка Мојић уручила помоћ Покрајинске владе породици Вранка-Моноштори из Хоргоша

Нови Сад/Хоргош , 06. октобар 2015.

Покрајинска подсекретарка за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић, посетила је социјално угрожену породицу Вранка – Моноштори из Хоргоша и однела помоћ коју је обезбедила Покрајинска влада у сарадњи са Дирекцијом за робне резерве Аутономне покрајине Војводине.


Опширније

Почетак Дечје недеље Новка Мојић обележила је посетом новосадској породици Переги

Нови Сад , 05. октобар 2015.

Почетак Дечје недеље која се ове године одвија под слоганом „Подршка породици – најбоља подршка деци“ покрајинска подсекретарка за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић обележила је посетом новосадској породици Переги.
Породица Переги Емилије и Ласла у априлу ове године добила је треће дете, девојчицу Лилу, чиме су остварили право на Новчану помоћ породици у којој се роди треће дете.


Опширније

У Дому за лица ометена у развоју „Отхон“ у Старој Моравици отворена три нова објекта

Стара Моравица , 15. септембар 2015.

„Отворени загрљај“ је пројекат финансиран од стране Европске уније који треба да допринесе унапређењу положаја корисника корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу. Општи циљ пројекта је побољшање социјалне инклузије особа са интелектуалним и менталним потешкоћама.


Опширније

Отворена Трећа регионална конференција „За зеру више“

Нови Сад , 02. септембар 2015.

Нови Бечеј, 02. септембар – У Новом Бечеју је данас одржана Трећа регионална конференција „За зеру више“ са темом: „Сагоревање на послу“, посвећену запосленима у установама социјалне заштите и превазилажењу тешкоћа на које наилазе.


Опширније

Покрајинска влада за социјалну заштиту издвојила 38 милиона динара

Нови Сад , 11. август 2015.

Уговори о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години за које је опредељено 38.000.000,00 динара потписани су данас у Дечјем Селу "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици.


Опширније

Покрајина помаже Кањижи и Суботици у решавању проблема који је настао приливом великог броја миграната

Кањижа , 08. јул 2015.

Покрајинска влада упутиће општинама Кањижа и Суботица, које се суочавају са свакодневним приливом великог броја миграната, помоћ, пре свега, у средствима за хигијену, као финансијску помоћ за санацију јавних површина, истакнуто је на данашњем састанку делегације Покрајинске владе са руководством...


Опширније

Јубилеј – 90 година од оснивања Опште болнице “Др Радивој Симоновић“ у Сомбору

Сомбор , 25. мај 2015.

Општа болница “Др Радивој Симоновић“ у Сомбору прославила је данас 90 година од оснивања. На свечаној академији која је одржана у Народном позоришту у Сомбору приказана су три мини филма која су представила историјат, садашњост и визију будућности ове здравствене установе.

Прва болница у...


Опширније

Pages


Информације


Доц. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Доц. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Доцeнт др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању доцента на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs