Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Секретар Бугарски оценио да је сарадња између Војводине и Баден-Виртемберга подигнута на виши ниво

Кирхајм , 17. мај 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски боравио је у вишедневној посети Немачкој од 12. до 15. маја 2016. године, где се састао са званичницима Покрајине Баден-Виртемберг, Дистрикта Штутгарт и града Кирхајма.

Секретар Бугарски састао се у...


Опширније

Бугарски на разговорима о сарадњи Кирхајма и Бачког Маглића

Кирхајм , 13. мај 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествоваће од 13. до 16. маја 2016. године на конференцији у немачком граду Кирхајм са представницима Бачког Петровца и Бачког Маглића где ће бити разматрано унапређивање сарадње и потенцијалних заједничких...


Опширније

Бугарски: Ми ћемо и даље улагати у Град Зрењанин, јер је он за нас важан индустријски град

Зрењанин , 21. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски рекао је данас приликом обиласка радова на изградњи атмосферске канализације у Таковској улици у Зрењанину, који треба да буду на јесен готови, да градови и општине треба да буду у стању да сами раде овакве...


Опширније

Бугарски: Подигли смо капацитет локалне администрације ради боље будућности

Панчево , 21. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски поручио је данас, у Панчеву, на представљању резултата истраживања „Значај и улога канцеларије за ЛЕР у процесу привлачења инвестиција у Војводини“ да је Покрајинска влада плански радила на подизању капацитета...


Опширније

Улагање у општинске инфраструктурне пројекте: Васин и Бугарски посетили Бачки Петровац

Нови Сад , 20. април 2016.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, обишли су данас новоизграђени Бунар Б6, на изворишту Врбара у Бачком Петровцу....


Опширније

Бугарски: Војводина са оптимизмом гради сарадњу са комшијама

Нови Сад , 19. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски рекао је данас на панел дискусији „Искуства, потенцијали и перспективе прекограничне сарадње у Дунавском региону“, да Војводина са оптимизмом жели да гради сарадњу у оквиру ДКМТ-а, у оквиру Централно дунавске...


Опширније

Бугарски: Верујемо у добросуседске односе, дијалог и будућу сарадњу са нашим комшијама

Нови Сад , 12. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествовао је данас у Бриселу, као члан делегације Србије, на трећем заседању Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању Србије Европској унији. Том приликом секретар Бугарски је изнео...


Опширније

Секретар Бугарски на заседању Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању

Нови Сад , 11. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествоваће, као члан делегације Србије, на трећем заседању Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању Србије Европској унији, које ће се одржати у Бриселу, 12. априла 2016. године. Том...


Опширније

Бугарски: Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је чист футуризам

Нови Сад , 08. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски је данас, на свечаном отварању Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ у Ректорату Универзитета у Новом Саду рекао да је овај програм чист футуризам јер ће хиљаду полазника, колико је...


Опширније

Улагање у будућност и сарадњу са европским регионима

Краков , 07. април 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски је на Конгресу локалних власти у Кракову на панелу „Трансрегионална сарадња“ истакао да је прекогранична сарадња за Војводину важна из најмање два разлога: први је да нам сарадња са другим регијама омогућава...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs