Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Председник Пајтић позвао инвеститоре из Мађарске да улажу у Војводини

Нови Сад , 27. март 2009.

Сегедин/Нови Сад, 27. март -  Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић предводи делегацију Војводине на Мађарско-српском економском форуму, који се данас одржава у Сегедину. Ова манифестација доприноси даљем јачању економских односа Мађарске са Србијом и Војводином,...


Опширније

Туристички потенцијали Војводине на сајму туризма у Берлину

Нови Сад , 13. март 2009.

Нови Сад/Берлин,13.март -Потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за привреду Иштван Пастор и директор Фонда за подршку инвестиција у Војводини (ВИП)  Бранислав Бугарски представили су туристичке потенцијале Војводине посетиоцима највећег светског сајма...


Опширније

Председник Пајтић примио привредно-политичку делегацију Аутономне регије Фриули-Венеција''''чулија

Нови Сад , 29. јануар 2009.

Нови Сад, 29. јануар - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић примио је данас привредно-политичку делегацију Аутономне регије Фриули - Венеција - чулија, коју предводи председник Ренцо Тондо. Повод данашњег сусрета био унапређивање свих видова сарадње, посебно у...


Опширније

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ У ФРАНЦУСКОМ УДРУЖЕНЈУ ПОСЛОДАВАЦА

, 28. новембар 2008.

Париз, 28. новембар- Данас је у Паризу делегација Извршног већа АП Војводине представницима француских компанија представила привредне потенцијале Војводине, на презентацији одржаној у француском Удружењу послодаваца (МЕДЕФ). Председник Извршног већа АП Војводине, др Бојан Пајтић, рекао је на...


Опширније

Егереши и Пастор на Конференцији ''Привредни дани Војводине у Штутгарду

, 12. новембар 2008.

Нови сад/Штутгард, 12. новембар - У оквиру Међународног форума за контакте и инвестиције „Глобал Цоннецт" у Штутгарту данас је одржана Конференција „Привредни дани Војводине" на којој су немачким привредницима и инвеститорима представљени привредни потенцијали покрајине. Ову...


Опширније

Егереши у децембру у парламенту Баден-Виртемберга

Нови Сад , 11. новембар 2008.

Нови Сад/Франкфурт, 11. новембар - На позив председника парламента Баден-Виртемберга Петера Штрауба, председник Скупштине АП Војводине говориће средином децембра пред члановима Одбора за европска питања ове немачке регије. Како је договорено, Егереши ће члановима овог одбора,...


Опширније

Конференција ''Привредни дани Војводине у Штутгарду''

Нови Сад , 10. новембар 2008.

Нови Сад, 10. новембар - У оквиру Међународног форума за контакте и инвестиције „Глобал цоннецт", који се одржава у Штутгарду, Немачка организација за техничку сарадњу (ГТЗ/WБФ) - Србија, Фонд за подршку инвестиија у Војводини (ВИП Фонд) и регија Баден-Виртемберг организоваће 12...


Опширније

Отворени дијалог страних инвеститора и Извршног већа Војводине

Нови Сад , 24. октобар 2008.

Нови Сад, 24. октобар - У сусрет Сајму инвестиција“Инвестеxпо&рдqуо;, који ће се од 7. до 11. новембра одржати на Новосадском сајму,Фонд за подршку инвестиција у Војводини (ВИП Фонд) организује састанак странихинвеститора са председником Извршног већа Војводине др Бојаном...


Опширније

Радна група АПВ, жупанија Бач-Кишкун и Вуковарско-сријемске о продубљивању регионалне сарадње

Нови Сад , 22. септембар 2008.

 Нови Сад, 22. септембар - У Скупштини АП Војводине данас је одржан први састанак радне групе коју чине представници Вуковарско-сријемске, Жупаније Бач - Кишкун и АП Војводине, у циљу развијања даље прекограничне и регионалне сарадње.         На...


Опширније

Др Бојан Пајтић примио представнике данске фирме ''Грундфос''

, 04. септембар 2008.

НовиСад, 4. септембар - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић примио јепредставнике данске компаније "Грундфос", светски познатогпроизвођача индустријских пумпи. Састанкусу присуствовали амбасадорка Данске у Србији њ.е. Метте Кјуел Ниелсен,потпредседник Извршног...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs