Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Председник Пајтић примио руководство фирме ''Лохр''

Нови Сад , 28. август 2008.

Нови Сад, 28. Август - ПредседникИзвршног већаВојводине др Бојан Пајтић, потпредседник Извршног већа Пастор Иштван и директорВИП фонда Бранислав Бугарски примили су данас делегацију фирме "Лорх", у којојсу били генерални директор "Лохр групе" Цристиан Фитy, генерални директор "...


Опширније

Реализоваће се пројекат увођења додатног образовања за савремене образовне профиле

Суботица , 30. јун 2008.

Нови Сад, 30. јун  -  У Извршном вцећу Војводине данас је потписанпротокол о сарадњи на реализацији Пројекта увођање додатног образовања уобластима информационо-комуникационих технологија и аутоматизације техничкихсистема и процеса. Протокол су потписали...


Опширније

Делегација Совеније у Извршном већу Војводине

Нови Сад , 19. јун 2008.

Нови Сад, 19. јун – У Извршном већу АП Војводинеодржан је састанак војвођанских привредника и председника привредних комора сачлановима државне делегације Републике Словеније, на којем су представљене могућностии услови инвестирања у привреду Словеније.О сарадњи између...


Опширније

ВИП Фонд учествује на годишњој Светској конференцији у Француској

Нови Сад , 06. јун 2008.

Нови Сад, 6. јун - Светска инвестиционаконференција одржава се шести пут у Француској, у граду Ла Бауле, а ВИП Фонд ћеове године први пут учествовати у њеном раду . ВИП Фонд добио је директанпозив за учешће на конференцији од консултантске куће Ернст&амп;Yоунг која јеједан и...


Опширније

Тихомир Симић примио делегацију две енергетске компаније из Италије

Зрењанин , 15. мај 2008.

Нови Сад, 15. мај – Потпредседник Извршног већа Војводине др ТихомирСимић био је домаћин делегацији две италијанске компаније из Милана, «Еуро-ЕуганеаЕнергиа» и «Морбени» коју су предводили Ренато Ћегалин (Ренато Цегалин)председник фирме, Карло Фаћин (Царло Фаццхин...


Опширније

Турски инвеститори заинтересовани да улажу у Војводину

Нови Сад , 22. април 2008.

Нови Сад,22. април - Представници грађевинских фирми из Турске, разговарали су данас уИзвршном већу са покрајинским секретарима  за привреду Синишом Лазићем, за архитектуру,урбанизам и градитељство Владимиром Зеленовићем и директором ВИП Фонда,Браниславом Бугарским о инвестиционим...


Опширније

Општина Сента до краја године добиће бизнис инкубатор

Зрењанин , 03. април 2008.

Нови Сад/Сента,3. април - Бранислав Бугарски, директор Фонда за подршку инвестиција уВојводини- ВИП Фонда и Атила Јухас, председник Општине Сента, потписали суУговор о оснивању пословног инкубатора у Сенти, а потписивању је присуствоваои Иштван Пастор, покрајински секретар за...


Опширније

Отварање погона нових технологија у Суботици

Суботица , 27. март 2008.

Суботица/Нови Сад, 27. март - Председник Извршног већа АП Војводине мрБојан Пајтић обишао је општину Суботицу, где је отворио фабрички погон немачкекомпаније "ЛОХЕР Електро Суботица" и фабрички погон компаније"РАДПРОМЕТ". Отвасрању су присуствовали покрајински секретар занауку и технолошки...


Опширније

Председник ИВВ посетио ''ТРС Свисс продуцтион''

, 25. март 2008.

НовиСад, 25. март - Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић посетиоје погон швајцарске Компаније "ТРС Свисс продуцтион" у Петроварадину,где су га челни људи ове мултинационалне компаније упознали са начиномпословања. Заједно са председником Пајтићем, фабрику је...


Опширније

Председник ИВВ посетио ''ТРС Свисс продуцтион''

, 25. март 2008.

НовиСад, 25. март - Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић посетиоје погон швајцарске Компаније "ТРС Свисс продуцтион" у Петроварадину,где су га челни људи ове мултинационалне компаније упознали са начиномпословања. Заједно са председником Пајтићем, фабрику је...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs