Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бугарски: Војводина је спремна да преузме управљачку и финансијску одговорност

Нови Сад , 13. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски поручио је на округлом столу Центра за регионализам на тему “Преговарачка поглавља из угла АПВ - Регионална политика и координација структурних инструмената”, да је Војводина “спремнa да кроз балансирани...


Опширније

Италијанске организације желе да помогну Војводини у мигрантској кризи

Нови Сад , 12. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, са својим сарадницима, разговарао је са делагацијом асоцијација из Италије, које се налазе у вишедневној посети Србији, како би се упознали са ситуацијом на терену у вези са мигрантима, који на рути ка...


Опширније

Бугарски: За решавање мигрантске кризе је нужна стратегија на нивоу државе

Нови Сад , 11. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски оценио је у уторак да ситуација са мигрантима у Војводини и даље доноси изазове како за општине, тако и за покрајинске и државне власти, те да је на нивоу државе потребно “одредити стратегију управљања овом...


Опширније

Бранислав Бугарски учествује на конференцији “Изазови спољне политике Србије“

Нови Сад , 10. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски присуствоваће конференцији “Изазови спољне политике Србије“, која ће се одржати 12. новембра 2015. године са почетком у 10 часова у Београду у хотелу Метропол. Конференцију организује Форум за међународне...


Опширније

Модел пољопривредне производње у Војводини биће примењен у Јужној Африци

Нови Сад , 02. новембар 2015.

Председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски присуствовали су састанку, поводом представљања пројекта „Африка БИПОМ-САЗМ агроиндустријски инкубатор“, на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Повод...


Опширније

Бранислав Бугарски учествоваће на Дунавском форуму у Улму

Нови Сад , 27. октобар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски боравиће у Улму од 29 до 30. октобра 2015. године, где ће учествовати на Четвртом годишњем Дунавском форуму. Догађај организују Европска комисија, Покрајина Баден-Виртемберг и град Улм, на Трговинском сајму у...


Опширније

У Бриселу одржана радионица „Региони за иновације -одговорно истраживање и иновације као део регионалног иновативног еко-система“

Нови Сад , 14. октобар 2015.

Делегација Покрајинске владе борави у Бриселу од 12 до 15. октобра 2015. године на манифестацији Европска недеља градова и регија „Отворени дани 2015“, коју организују Директорат за регионалну политику Европске комисије и Комитет региона, где присуствује на неколико округлих столова и радионица...


Опширније

Бугарски: Војводина своју будућност може да има само у Европској унији

Брисел , 14. октобар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски изјавио је данас у Бриселу на манифестацији “Отворени дани 2015” у Бриселу, да Војводина своју будућност може да има само у Европској унији и додао да актуелне изјаве републичких функционера на тему Косова и...


Опширније

Бојан Пајтић отворио конференцију „Регионални угао европских интеграција – АП Војводина у процесу приступања Републике Србије Европској унији“

Нови Сад , 25. септембар 2015.

На који начин ће се Војводина укључити у преговарачки процес у приступању Србије Европској унији, била је тема данашње конференције коју је организовао Центар за регионализам и питање које је директор Центра Александар Попов изговорио најављујући учеснике, уз објашњење да је одговор на ово...


Опширније

Бугарски: Дијалог уместо жице - решење за мигрантску кризу

Нови Сад , 23. септембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислaв Бугарски, са сарадницима, разговарао је данас са представницима УНДП(Програма Уједињених нација за развој) на тему актуелне проблематике и ситуације са мигрантима у локалним самоуправама на територији Војводине....


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs