Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бранислав Бугарски учествоваће на Дунавском форуму у Улму

Нови Сад , 27. октобар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски боравиће у Улму од 29 до 30. октобра 2015. године, где ће учествовати на Четвртом годишњем Дунавском форуму. Догађај организују Европска комисија, Покрајина Баден-Виртемберг и град Улм, на Трговинском сајму у...


Опширније

У Бриселу одржана радионица „Региони за иновације -одговорно истраживање и иновације као део регионалног иновативног еко-система“

Нови Сад , 14. октобар 2015.

Делегација Покрајинске владе борави у Бриселу од 12 до 15. октобра 2015. године на манифестацији Европска недеља градова и регија „Отворени дани 2015“, коју организују Директорат за регионалну политику Европске комисије и Комитет региона, где присуствује на неколико округлих столова и радионица...


Опширније

Бугарски: Војводина своју будућност може да има само у Европској унији

Брисел , 14. октобар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски изјавио је данас у Бриселу на манифестацији “Отворени дани 2015” у Бриселу, да Војводина своју будућност може да има само у Европској унији и додао да актуелне изјаве републичких функционера на тему Косова и...


Опширније

Бојан Пајтић отворио конференцију „Регионални угао европских интеграција – АП Војводина у процесу приступања Републике Србије Европској унији“

Нови Сад , 25. септембар 2015.

На који начин ће се Војводина укључити у преговарачки процес у приступању Србије Европској унији, била је тема данашње конференције коју је организовао Центар за регионализам и питање које је директор Центра Александар Попов изговорио најављујући учеснике, уз објашњење да је одговор на ово...


Опширније

Бугарски: Дијалог уместо жице - решење за мигрантску кризу

Нови Сад , 23. септембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислaв Бугарски, са сарадницима, разговарао је данас са представницима УНДП(Програма Уједињених нација за развој) на тему актуелне проблематике и ситуације са мигрантима у локалним самоуправама на територији Војводине....


Опширније

Бугарски: Војводина је регија без ГМО хране и то ћемо и остати

Бачки Петровац , 17. септембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски изјавио је данас у Бачком Петровцу приликом разговора са студентима Амстердамског униварзитета да је Војводина регија где је агробизнис приоритета и да се поносни тиме да је то регија без генетски модификоване...


Опширније

Бугарски: Задовољни смо билансом успеха војвођанских пројеката 2007-2013

Нови Сад , 15. септембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски оценио је данас, на завршној конференцији о резултатима истраживања „Биланс успеха Војводинеа-ЕУ у периоду 2007-2013. године да „имамо разлога да будемо задовољни билансом успеха спороведених пројеката у...


Опширније

Нови CBC са Хрватском покриће већи број општина и много више становништва

Нови Сад , 08. септембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски оценио је у изјави за РТ Војводина да комуникација са Хрватском око будуће IPA прекограничне сарадње 2014-2020. изгледа као веома конструктиван дијалог и да је, након анализе програма из 2007-2013. године, ова...


Опширније

Председник Пајтић примио заменицу амбасадора Швајцарске

Нови Сад , 07. септембар 2015.

Наредна година у фокусу ће имати унапређење економске и привредне сарадње, изјавила је заменица амбасадора Швајцарске Паулин Ментонекс (Pauline Menthonnex Gacaferri), коју је данас примио председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић. Заменица амбасадора Швајцарске Паулин Ментонекс најавила је...


Опширније

Састанак заједничке радне групе за нови програм ИПА прекограничне сарадње Србија Мађарска

Нови Сад , 07. септембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествоваће у уторак, 8. септембра 2015. године у Будимпешти, на првом заједничком састанку радне групе за ИПА прекограничну сарадњу између Србије и Мађарске за период 2014-2020. Састанак ће почети у 10.00...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs