Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бугарски: Циљеви агенде УН до 2030 су блиски Војводини која је као и увек пионир и Дон Кихот

Нови Сад , 24. март 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски поручио је на конференцији недељника “Време” на тему „Војвођански регион и добро управљање у светлу Агенде УН до 2030“, која је одржана у четвртак, 24. марта 2016. године, да је “Војводина по питању развоја и...


Опширније

Бугарски: Ухапшени пољопривредници су симбол дубоке кризе на селу у Војводини

Нови Сад , 19. март 2016.

„Када покушате да озаконите криминал уобичајено је да наиђете на реакцију људи који живе у тим селима. Не смете да дозволите да доведете људе у ситуацију да се физички боре за своју егзистенцију. Онда не живите у демократском уређеном друштву, у коме имате владавину закона, него имате хаос. То...


Опширније

Бугарски: Модел „Ромоло“ за унапређење војвођанске иновативне политике и економије

Брисел , 11. март 2016.

Током састанка генералног директора Заједничког истраживачког центра (ЈРЦ) Европске комисије Владимира Шухе и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислава Бугарског у Бриселу, разговарано је о моделима економског развоја који би се могли применити у Војводини...


Опширније

Будућност Војводине је у производњи хране и ИТ сектору

Брисел , 10. март 2016.

О војвођанском искуству у креирању модерног локалног пословног окружења креираног у окружењу паметне специјализације, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски говорио је на дводневној конференцији „Предузетничке заједнице и паметне територије-Паметне...


Опширније

У Бриселу подржавају војвођанску иницијативу за формирање Региона Централног Дунава

Брисел , 09. март 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, представио је данас у Бриселу иницијативу за формирање платформе Региона Централног Дунава. Реч је о заједничком наступа АП Војводине и по два региона из суседних држава Хрватске, Мађарске и Румуније....


Опширније

Секретар Бугарски: Важно је позиционирати се на мапи европских регија

Нови Сад , 02. март 2016.

„Наш задатак је да се стратешки поставимо у односу на то што нам долази у сусрет. Постоји неколико предуслова ако желите да будете успешни у процесу придруживања Европској унији. Реч је о људима, финансијама и регулативи у складу са оним што ЕУ преписује, и ти предуслови су наш циљ“, истакао је...


Опширније

Више од шездесет одсто грађана Војводине подржава евроинтеграције Србије

Нови Сад , 18. фебруар 2016.

Истраживање јавног мњења Ипсос стратеџик маркетинга о процесу евроинтеграција Србије показало је да се 62 одсто грађана Војводине изјаснило да би гласало за улазак Србије у Европску унију на референду, истакао је на данашњој конференцији за новинаре покрајински секретар за међурегионалну сарадњу...


Опширније

Бугарски: Бегеј поново повезује Зрењанин и Темишвар

Темишвар , 09. фебруар 2016.

Услов даљег развоја Баната је оживљавање реке Бегеј и повезивање Зрењанина и Темишвара, поручио је данас покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски у Темишвару.

На седници Скупштине еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ), која је одржана у...


Опширније

Бугарски на Скупштини регионалне сарадње Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Нови Сад , 08. фебруар 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествоваће у уторак, 9. фебруара 2016. године, на седници Скупштине регионалне сарадње ДКМТ (Дунав-Криш-Мориш-Тиса), која ће бити одржана у Темишвару, Румуније.

Ове године, Скупштином ДКМТ председава...


Опширније

Представљен програм „Европа за грађане и грађанке“

Нови Сад , 03. фебруар 2016.

Програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке”, промовисан је данас у Скупштини АП Војводине у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и сарадњи са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Програм је намењен представницима организација цивилног друштва и јединица локалних самоуправа са територије Републике Србије.


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs