Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Више од шездесет одсто грађана Војводине подржава евроинтеграције Србије

Нови Сад , 18. фебруар 2016.

Истраживање јавног мњења Ипсос стратеџик маркетинга о процесу евроинтеграција Србије показало је да се 62 одсто грађана Војводине изјаснило да би гласало за улазак Србије у Европску унију на референду, истакао је на данашњој конференцији за новинаре покрајински секретар за међурегионалну сарадњу...


Опширније

Бугарски: Бегеј поново повезује Зрењанин и Темишвар

Темишвар , 09. фебруар 2016.

Услов даљег развоја Баната је оживљавање реке Бегеј и повезивање Зрењанина и Темишвара, поручио је данас покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски у Темишвару.

На седници Скупштине еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ), која је одржана у...


Опширније

Бугарски на Скупштини регионалне сарадње Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Нови Сад , 08. фебруар 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествоваће у уторак, 9. фебруара 2016. године, на седници Скупштине регионалне сарадње ДКМТ (Дунав-Криш-Мориш-Тиса), која ће бити одржана у Темишвару, Румуније.

Ове године, Скупштином ДКМТ председава...


Опширније

Представљен програм „Европа за грађане и грађанке“

Нови Сад , 03. фебруар 2016.

Програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке”, промовисан је данас у Скупштини АП Војводине у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и сарадњи са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Програм је намењен представницима организација цивилног друштва и јединица локалних самоуправа са територије Републике Србије.


Опширније

Бугарски честитао бившем градоначелнику Новог Сада на Фебруарској награди

Нови Сад , 29. јануар 2016.

Поводом одлуке да се овогодишња Фебруарска награда Новог Сада додели Јовану Дејановићу, најчувенијем градоначелнику Новог Сада од Другог светског рата до данас, покрајински секретар за локалну самоуправу и међурегионалну сарадњу Бранислав Бугарски, упутио је јавну честитку са оценом да је Јован...


Опширније

Трансфером знања до примене европских искустава у Војводини

Нови Сад , 14. јануар 2016.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу примио је представнике развојних институција из Словеније са којима Регионална развојна агенција Бачка последње две године успешно развија пројектну сарадњу. Реч је о партнерима из Словеније Развојним центром „Срце Словеније“ из...


Опширније

Потписан уговор о преносу земљишта у својини АП Војводине за изградњу базена у Сремској Митровици

Сремска Митровица , 12. јануар 2016.

Председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић и градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић потписали су уговор о предаји земљишта у својини АП Војводине Граду Сремска Митровица, ради изградње спортског базена.

Председник Покрајинске владе Бојан Пајтић, изјавио је након потписивања...


Опширније

Бранислав Бугарски: Грађани Војводине нису грађани другог реда

Нови Сад , 08. јануар 2016.

Покрајински влада пита Владу Србије због чега грађане Војводине третира као грађане другог реда и због чега су грађани Војводине мање вредни у односу на грађане других делова Србије.

Наиме, након што је Покрајинска влада одбијена у захтеву да Влада Србије уплати у буџет Аутономне...


Опширније

Бранислав Бугарски: Република још једном показала свој маћехински однос

Нови Сад , 29. децембар 2015.

Уочи данашњег заседања Скупштине АП Војводине, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, известилац поводом предлога буџета Покрајине у 2016, у изјави за новинаре, истакао је да је од 2010. нажалост ово најмањи обим буџета.

„Покрајина у оквиру...


Опширније

Пајтић: Тражимо од Вучића повлачење закона о пољопривредном земљишту и јавни дијалог на РТС-у

Нови Сад , 22. децембар 2015.

Председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић са сарадницима разговарао је са представницима свих удружења пољопривредника, који већ више од 30 дана покушавају да се изборе за то да се Предлог за измене и допуне Закона о пољопривредном земљишту повуче из процедуре. Апсолутно је неприхватљиво да...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs