Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина ‒ националних заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина ‒ националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина ‒ националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина ‒ националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина ‒ националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина ‒ националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина ‒ националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина ‒ националних заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина ‒ националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина ‒ националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина ‒ националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Михаљ Њилаш посетио Град Зрењанин

Зрењанин , 30. октобар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање ‒ Михаљ Њилаш, посетио је данас са сарадницима, Град Зрењанин.

На састанку с градоначелником Града Зрењанина ‒ Чедомирем Јањићем, замеником градоначелника Сашом Сантовцем и градским челницима задуженим за ресор...


Опширније

Захтев Михаља Њилаша у вези с поштовањем Уставом гарантованих права припадника националних мањина

Нови Сад , 29. октобар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице Михаљ Њилаш упутио је данас министру просвете, науке и технолошког развоја др Срђану Вербићу захтев да се измене решења предвиђена Правилником о измени и допуни...


Опширније

Прослава девет деценија Гимназије у Бечеју

Нови Сад , 28. октобар 2015.

Свечана академија поводом 90 година рада и постојања Гимназије у Бечеју, уприличена је у уторак 27. октобра 2015. године, у Градском позоришту у Бечеју.
Директор бечејске гимназије Миодраг Басарић поздравио је присутне и подсетио да је та гимназија увек била упориште образовања.
У...


Опширније

Додељене награда најуспешнијим васпитно-образовним установама у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“

Нови Сад , 22. октобар 2015.

На овогодишњој завршној свечаности програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, који се реализује већ шест година у војвођанским забавиштима и школама, додељене су 42 награде најбољим и најуспешнијим васпитно-образовним установама, деци, ученицима и њиховим менторима.
Програм се...


Опширније

Гимназија „Вељко Петровић” у Сомбору прославила јубилеј

Нови Сад , 16. октобар 2015.

Свечани програм поводом обележавања Дана школе, одржан је јуче у Гимназији „Вељко Петровић” у Сомбору.
У поздравном говору, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, Михаљ Њилаш указао је на дугу и велику просветитељску традицију сомборске гимназије о којој...


Опширније

Михаљ Њилаш говорио о примерима добре праксе у заштити и остваривању права националних мањина у Војводини

Нови Сад , 14. октобар 2015.

На заједничкој радионици министарстава правде Републике Србије и Републике Мађарске, који су јуче отворили министри Никола Селаковић и Ласло Трочањи у Суботици, представљени су примери добре праксе Мађарске из области заштите права националних мањина.
Потпредседник Покрајинске владе и...


Опширније

Михаљ Њилаш и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић – о унапређивању равноправности и борби против дискриминације

Нови Сад , 06. октобар 2015.

Унапређивање равноправности и борба против дискриминације само су неке од тема о којима се говорило на састанку поверенице за заштиту равноправности – Бранкице Јанковић с потпредседником Покрајинске владе и покрајинским секретаром за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне...


Опширније

Светски конгрес директора Менсе први пут у нашој земљи

Нови Сад , 02. октобар 2015.

Светски конгрес Борда директора Менсе, на коме су се окупили представници свих националних организације Менсе и председништво Менсе, почео је јуче у Новом Саду. На самом отварању, учесницима конгреса, обратиo се потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе,...


Опширније

Александар Јовановић примиo учеснике пројекта ђачке размене „Типично српско – типично немачко, сличности и разлике”

Нови Сад , 28. септембар 2015.

Александар Јовановић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице примиo je учеснике пројекта ђачке размене „Типично српско – типично немачко, сличности и разлике”. Овај пројекат реализују ђаци и професори Зрењанинске гимназије и Гимназије „Свети Михајло” из Швебиш Хала (Баден-Виртемберг).


Опширније

Михаљ Њилаш и заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Мајкл Ујехара – о остваривању права националних мањина у области образовања

Нови Сад , 24. септембар 2015.

Остваривања права националних мањина у области образовања била је тема разговора потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаља Њилаша и заменика шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Мајкла Ујехаре.
Активан...


Опширније

Pages


Информације


Михаљ Њилаш
021/487-4213, 021/421-444 и 021/557-074
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
mihalj.njilas@vojvodina.gov.rs
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област образовања:
Јелена Јовић
jelena.jovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4469
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област управе и националних заједница:
Весна Рашетић
vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs
021/487-4396
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област материјално-финансијског пословања:
Ливиа Корпонаи
livia.korponai@vojvodina.gov.rs
021/487-4450


Михаљ Њилаш


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Михаљ Њилаш је рођен 1962. године у Орому, општина Кањижа, где и живи. Основну школу завршио је у родном селу, средњу школу правног смера у Суботици, а потом је студирао на Правном факултету у Новом Саду.

Као дипломирани правник, 1985. године запослио се у фабрици намештаја "Будућност" у Суботици, где је најпре радио као правни референт, а потом као директор сектора за опште и правне послове.

Након положеног правосудног испита 1990. године изабран је за судију Општинског суда у Кањижи, где је радио на парничним предметима до 1993. године.

Након тога, отворио је адвокатску канцеларију у Кањижи коју је водио до 2008. године, кад је изабран за председника Општине Кањижа. Ову функцију је обављао све док није изабран за члана Покрајинске владе.

Има троје деце. Поред мађарског и српског, служи се и енглеским језиком.

Од 2010. до 2012. године био је члан Конгреса локалних и регионалних власти, консултативног тела Савета Европе, са седиштем у Стразбуру.

Од 2008. године је члан Савеза војвођанских Мађара. Од 2011. је члан Савета, а од 2013. године је члан Председништва ове странке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs