Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина ‒ националних заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина ‒ националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина ‒ националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина ‒ националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина ‒ националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина ‒ националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина ‒ националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина ‒ националних заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина ‒ националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина ‒ националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина ‒ националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Састанак у Покрајинској влади са новоизабраним председницима националних савета

Нови Сад , 15. децембар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, састао се данас са новоизабраним председницима 14 националних савета националних мањина са територије АП Војводине.

Овом приликом потписани су...


Опширније

Реализација пројекта „Фестивал памети” и наставак сарадње с Вуковарско-сремском жупанијом

Нови Сад , 09. децембар 2014.

У оквиру наставка реализације пројекта „Фестивал памети”, Вуковарско-сремску жупанију посетила је делегација АП Војводине, односно Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. У делегацији били су: Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске...


Опширније

Представници Покрајинског секретаријата за образовање у Сомбору разговарали о безбедности ученика за време штрајка просветних радника

Сомбор , 05. децембар 2014.

Александар Јовановић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Љубица Срђанов, помоћница секретара за образовање, посетили су Основну школу „Никола Вукичевић“ и Гимназију „Вељко Петровић“ у Сомбору. Током посете, са директорима ових просветних институција разговарано је о безбедности ученика за време штрајка просветних радника.


Опширније

Потписани уговори за опремање војвођанских средњих школа и домова ученика

Нови Сад , 28. новембар 2014.

Директори 124 средње школе и 16 домова ученика с територије Аутономне покрајине Војводине, потписали су уговор с Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, о додели новца из буџета АП Војводине за опремање средњих школа и домова ученика...


Опширније

Победници четвртог циклуса Фестивала памети – Маји Губић из Руме, свечано уручена награда

Рума , 21. новембар 2014.

У Средњој стручној школи „Бранко Радичевић” у Руми приређена је свечана церемонија уручења награде победници четвртог циклуса Фестивала памети, који је одржан у школској 2013/2014. години под покровитељством Покрајинске владе. У оквиру такмичења од 1200 ученика из 32 средње школе из 20 градова, 11 европских региона и осам земаља, апсолутни победник је Маја Губић, матуранткиња школе „Бранко Радичевић”.


Опширније

На основу захтева покрајинског Секретаријата, републичко Министарство уплатило новац пензионисаним просветним радницима у основним и средњим школама

Нови Сад , 20. новембар 2014.

Пензионисани војвођански просветни радници, њих 508, добиће данас отпремнине.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије пренело је 113.000.000,00 динара Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за...


Опширније

Учитељи држе кључеве будућности

Нови Сад , 10. новембар 2014.

Награде „Др Ђорђе Натошевић”, престижно признање Аутономне покрајине Војводине, које се додељује сваке године најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним радницима у Војводини, уручене су данас у згради Покрајинске владе.

Добитници награда за школску 2013/2014 јесу: Горданa...


Опширније

Честитка Михаља Њилаша поводом Дана просветних радника

Нови Сад , 07. новембар 2014.

Поводом 8. новембра – Дана просветних радника Србије, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, честита свим просветним радницима њихов празник и жели им много успеха у даљем професионалном раду и на личном плану.


Опширније

Покрајинска влада опрема средње школе и домове ученика у Војводини

Нови Сад , 31. октобар 2014.

Услови у којима учи и борави више од 66.000 ученика у 131 средњој школи и дому ученика у Војводини, извесно је, да ће ускоро бити побољшани. Управо због тога је данас одржан је сусрет директора војвођанских средњих школа с потпредседником Покрајинске владе и покрајинским секретаром за образовање...


Опширније

Посета Генералном конзулату Републике Србије у Трсту

Нови Сад , 28. октобар 2014.

Делегација Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, коју је предводио потпредседник Покрајинске владе Михаљ Њилаш, током посете Аутономном региону Фриули Венеција Ђулија, посетила је и Генерални конзулат Републике Србије у Трсту....


Опширније

Pages


Информације


Михаљ Њилаш
021/487-4213, 021/421-444 и 021/557-074
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
mihalj.njilas@vojvodina.gov.rs
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област образовања:
Јелена Јовић
jelena.jovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4469
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област управе и националних заједница:
Весна Рашетић
vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs
021/487-4396
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област материјално-финансијског пословања:
Ливиа Корпонаи
livia.korponai@vojvodina.gov.rs
021/487-4450


Михаљ Њилаш


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Михаљ Њилаш је рођен 1962. године у Орому, општина Кањижа, где и живи. Основну школу завршио је у родном селу, средњу школу правног смера у Суботици, а потом је студирао на Правном факултету у Новом Саду.

Као дипломирани правник, 1985. године запослио се у фабрици намештаја "Будућност" у Суботици, где је најпре радио као правни референт, а потом као директор сектора за опште и правне послове.

Након положеног правосудног испита 1990. године изабран је за судију Општинског суда у Кањижи, где је радио на парничним предметима до 1993. године.

Након тога, отворио је адвокатску канцеларију у Кањижи коју је водио до 2008. године, кад је изабран за председника Општине Кањижа. Ову функцију је обављао све док није изабран за члана Покрајинске владе.

Има троје деце. Поред мађарског и српског, служи се и енглеским језиком.

Од 2010. до 2012. године био је члан Конгреса локалних и регионалних власти, консултативног тела Савета Европе, са седиштем у Стразбуру.

Од 2008. године је члан Савеза војвођанских Мађара. Од 2011. је члан Савета, а од 2013. године је члан Председништва ове странке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs