Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина ‒ националних заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина ‒ националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина ‒ националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина ‒ националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина ‒ националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина ‒ националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина ‒ националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина ‒ националних заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина ‒ националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина ‒ националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина ‒ националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Представници Скупштине и Владе Војводине на конференцији "Војводина – Изазови демократске консолидације аутономије" у Бриселу

Нови Сад/Брисел , 17. септембар 2013.

Демократска расправа унутар система парламентарне демократије једини је начин превазилажења проблема разлике између нормативног и стварног, изјавио је данас председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор у Европском парламенту у Бриселу.

Учествујући на конференцији „Војводина – Изазови...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице

Нови Сад , 23. август 2013.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели разговарао је са Ен Гибсон (Ann Gibson), региналним менаџером за Европу у Cambridge International Examinations, представницима Cambridge University Press-a Бранком Стојановићем и Јелком Богић, као и са...


Опширније

Потпредседник Владе Војводине мр Андор Дели честитао Рамазански бајрам

Нови Сад , 06. август 2013.

Нови Сад, 6. август 2013. године - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели честита свештенству, службеницима и свим верницима исламске вероисповести у АП Војводини њихов празник Рамазански бајрам уз искрену...


Опширније

Андор Дели о решавању проблема у Основној школи у Степановићеву

Нови Сад , 25. јул 2013.

Нови Сад, 25. јул 2013. - О проблемима са финансирањем ванредних трошкова образовних установа на територији Војводине, било је речи на конференцији за штампу у Влади Војводине, коју је одржао потпредседник ВладеВојводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне...


Опширније

Андор Дели са учитељима и наставницима двојезичке наставе

Нови Сад , 06. јун 2013.

Нови Сад, 6. јун 2013. године - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице организовао је у новосадској Основној школи "Петефи Шандор" састанак са учитељима и наставницима који су укључени у пројекат двојезичке наставе. Влада Војводине, 2010. године,...


Опширније

Андор Дели у посети Истарској жупанији

Нови Сад , 24. мај 2013.

Нови Сад, 24. мај 2013.- Делегација Владе АП Војводине, коју предводи потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Дели Андор,  борави у дводневној радној посети Истарској жупанији. Приликом сусрета са представницима Истарске...


Опширније

Ускршња честитка мр Андора Делија, покрајинског секретара за прописе, управу и националне заједнице

, 30. април 2013.

Ове године Васкрснуће Христово славимо надахнути јубилејом Миланског едикта, који симболизује јединство свих хришћана.
Васкрс је слављење победе живота над смрћу и зато нам даје снагу да истрајемо на христовом путу љубави, истине и правде.
Свим црквеним великодостојницима, свештенству и...


Опширније

Честитка поводом Светског дана Рома

Нови Сад , 08. април 2013.

Нови Сад, 8. април 2013. године - Поводом 8. априла, Светског дана Рома, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице упућује свим грађанкама и грађанима ромске националне припадности најискреније честитке.


Опширније

Ускршња честитка мр Андора Делија, покрајинског секретара за прописе, управу и националне заједнице

, 28. март 2013.

Ове године славимо ускрснуће Христово надахнути јубилејом Миланског едикта, који симболизује јединство свих хришћана.
Ускрс је слављење победе живота над смрћу и зато нам даје снагу да истрајемо на христовом путу љубави, истине и правде.Свим црквеним великодостојницима, свештенству и верницима...


Опширније

Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице честитао јеврејски празник Песах

, 25. март 2013.

Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели најсрдачније честита велики јеврејски празник Песах руководству и свим припадницима јеврејске заједнице у АП Војводини и Републици Србији, са жељом да празник, који негује сећање на...


Опширније

Pages


Информације


Жолт Сакалаш
021/487-4555 и 021/557-074
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zolt.sakalas@vojvodina.gov.rs
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област образовања:
Данијела Костић
danijela.kostic@vojvodina.gov.rs
021/487-4401
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област управе и националних заједница:
Весна Рашетић
vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs
021/487-4396


Жолт Сакалаш


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Жолт Сакалаш је рођен 1984. године у Новом Саду. Гимназију „Светозар Марковић“ похађао је на мађарском језику у родном граду, где је завршио и Правни факултет.

Током студија и након њиховог завршетка усавршавао се на факултетима у Немачкој (Campus Europae) и у Мађарској. Године 2008. стекао је звање дипломираног правника, а 2010. је завршио мастерске студије и постао добитник Изузетне награде за остварен успех током студирања на Универзитету у Новом Саду. За стипендисту Бундестага (ИПС) изабран је 2011. године.

Радно искуство је стицао у Општинском суду у Новом Саду, у својству судијског приправника – волонтера, а потом од 2009. године, са краћим паузама, у покрајинској администрацији. Од 2016. године је подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Завршио је и Дипломатску академију при Министарству спољних послова Републике Србије и положио правосудни испит.

Члан је Савеза војвођанских Мађара.

Осим матерњег – мађарског језика и српског, течно говори и енглески и немачки језик, а служи се и француским.

Ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs