Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: доноси програм мера за подршку спровођења пољопривредне политике; прописују услови и начин расподеле коришћења средстава остварених од коришћења пољопривредног земљишта; образује посебан буџет у који се усмеравају средства од коришћења пољопривредног земљишта; оснива буџетски фонд за воде, шуме и ловство; утврђују стручни послови за унапређивање пољопривредне производње; оснивају и преузимају пољопривредне саветодавне службе и врше оснивачка права над њима; оснивају прогнозно-извештајне службе и врше оснивачка права над њима; предлажу надлежном министарству услови извоза и увоза одређених пољопривредних производа; доноси дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког програма за територију АП Војводине и годишњи програм за његово спровођење; образује научно-стручни савет за сточарство; доносе, спроводе и надзиру редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода; управља водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима на територији АП Војводине; доносе планска документа у области интегралног управљања водама; оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њим; оснива јавно предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и послове прописане законима из области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, када је тим законима прописано да послове обавља надлежан орган аутономне покрајине.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља као поверене оне послове државне управе, који су законима из става 2. поверени покрајинским органима управе.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство прима и обрађује документацију за доделу подстицајних и других средстава из буџета АП Војводине у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде и сточарства.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Обновљена брана Месић у Вршцу

Нови Сад , 04. јун 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, обишао је данас брану Месић у Вршцу, која је комплетно санирана и ојачана уз подршку Покрајине. За комплетне радове на обнови бране издвојено је око 30 милиона динара.

...


Опширније

Покрајина годинама систематски улаже у водопривреду

Хртковци , 19. мај 2015.

Председник и потпредседник Покрајинске владе др Бојан Пајтић и Бранислав Богарошки и директор ЈП „Воде Војводине“ Мирко Аџић, обишли су данас радове на реконструкцији насипа на левој обали Саве код Хртковаца, који ће у дужини од 2,15 километара бити подигнут за још један метар, и проширен са...


Опширније

Нове гаранције пољопривредницима у Војводини за кредите у области сточарства, воћарства и виноградарства

Нови Сад , 14. мај 2015.

Гаранцијски фонд Војводине проширио је одобравање гаранција регистрованим пољопривредним газдинствима и на кредите за проширење матичног стада и за подизање воћњака и винограда, кроз набавку садница и пратеће опреме. На тај начин је пољопривредним произвођачима са територије АП Војводине...


Опширније

Потпредседник Богарошки одржао је састанак са директорима средњих пољопривредних школа из Покрајине

Нови Сад , 14. мај 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство je, у оквиру програма за коришћење пољопривредног земљишта, ове године определио 12 милиона динара за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта, које користе средње пољопривредне школе у Војводини.

Потпредседник...


Опширније

Разговори о успостављању сарадње Војводине и Баден-Виртемберга у пољопривреди

Нови Сад , 13. мај 2015.

Унапређење сарадње у области пољопривреде, пре свега у млекарству и повртарству, у обостраном је интересу АП Војводине и немачке савезне покрајине Баден-Виртемберг, истакнуто је на данашњем састанку потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и...


Опширније

Бранислав Богарошки: Имамо велико интересовање за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду

Нови Сад , 10. мај 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарству, по свом обичају, организује потписивање једног броја уговора о додели бесповратних средстава по актуелним конкурсима, где представници Секретаријата разговарају са пољопривредним произвођачима на штанду Секретаријата и заједно...


Опширније

За подизање противградних мрежа и мале прерађивачке капацитете 131 милион динара

Нови Сад , 29. април 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, уручио је данас 91 уговор корисницима који су добили бесповратна средства за подизање противградних мрежа и за мале прерађивачке капацитете. Укупна вредност инвестиција по...


Опширније

Покрајински фонд за развој пољопривреде доделио још 79 уговора

Нови Сад , 23. април 2015.

Покрајински фонд за развој пољопривреде доделио је 79 уговора, укупне вредности око 93 милиона динара за набавку стакленика и пластеника, товне телади и противградних мрежа. Кредити у оквиру ове три кредитне линије Фонда, одобрени су под веома повољним условима, а интересовање пољопривредника за...


Опширније

Покрајинска влада спремна за наставак изградње Жежељевог моста

Нови Сад , 03. април 2015.

„Покрајинска влада је спремна и финансијски способна да настави са финансирањем изградње Жежељевог моста преко Дунава код Новог Сада, и то је јасно и недвосмислено показала усвајањем два модела решења који су предложени Министарству грађевине и Железницама Србије као инвеститору. Међутим, до...


Опширније

У Каћкој шуми засађена нова стабла тополе

Нови Сад , 21. март 2015.

У склопу обележавања Међународног дана шума, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, заједно са представницима Института за низијско шумарство и животну средину, у Каћкој шуми, учествовао је у кампањи садње дрвећа....


Опширније

Pages


ИнформацијеДр Вук Радојевић
021/456-721
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs
www.psp.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Оливера Крчо
olivera.krco@vojvodina.gov.rs
021/487-4120

Др Вук Радојевић


Покрајински секретар за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Вук Радојевић је рођен 1978. године. Основну школу и гимназију завршио је у Бечеју.

Звање дипломираног инжињера пољопривреде агроекономског смера стекао је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 2002. године, на коме је и магистрирао 2007. године, са тезом „Извозне могућности агроиндустријских производа из наше земље на тржиште Европске уније“, a 2018. године докторирао са одбраном докторске дисертације под називом „Истраживање тржишта органских пољопривредно-прехрамбених производа у Републици Србији“.

Члан је више стручних удружења: Европске асоцијације аграрних економиста, Друштва аграрних економиста Србије, члан је Извршног одбора НАЛЕД-а од 2015. године.

Члан је Главног одбора Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Ожењен је и има двоје деце.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs