Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: доноси програм мера за подршку спровођења пољопривредне политике; прописују услови и начин расподеле коришћења средстава остварених од коришћења пољопривредног земљишта; образује посебан буџет у који се усмеравају средства од коришћења пољопривредног земљишта; оснива буџетски фонд за воде, шуме и ловство; утврђују стручни послови за унапређивање пољопривредне производње; оснивају и преузимају пољопривредне саветодавне службе и врше оснивачка права над њима; оснивају прогнозно-извештајне службе и врше оснивачка права над њима; предлажу надлежном министарству услови извоза и увоза одређених пољопривредних производа; доноси дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког програма за територију АП Војводине и годишњи програм за његово спровођење; образује научно-стручни савет за сточарство; доносе, спроводе и надзиру редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода; управља водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима на територији АП Војводине; доносе планска документа у области интегралног управљања водама; оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њим; оснива јавно предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и послове прописане законима из области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, када је тим законима прописано да послове обавља надлежан орган аутономне покрајине.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља као поверене оне послове државне управе, који су законима из става 2. поверени покрајинским органима управе.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство прима и обрађује документацију за доделу подстицајних и других средстава из буџета АП Војводине у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде и сточарства.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Бранислав Богарошки образложио амандмане Покрајинске владе на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

Нови Сад , 17. новембар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки у свом уводном излагању је навео да би доношење новог закона о пољопривредном земљишту, уместо предложених измена и допуна, било целисходније.
„Али, на моје велико...


Опширније

Уручени уговори за опремање сточарских фарми и за рад удружења одгајивача стоке

Нови Сад , 13. новембар 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, доделио је данас војвођанским сточарима 47 уговора у вредности од 15 милиона динара, за опремање сточарских фарми и за рад удружења одгајивача стоке.


Опширније

Покрајина са 50 милиона динара подржала мини млекаре и месаре

Нови Сад , 12. новембар 2015.

„Ове године ћемо успети да финансирамо 26 мини млекара и месара, што је битно не само за то газдинство које ће променити своју производњу, него је битно за насељено место где ће се тај капацитет отворити“, изјавио је Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за...


Опширније

Покрајинска влада против продаје државног пољопривредног земљишта

Нови Сад , 10. новембар 2015.

Покрајинска влада је на данашњој ванредној седници, којој је председавао др Бојан Пајтић, разматрала и усвојила информацију о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.Тим поводом, Покрајинска влада је донела закључке у којима се изричито противи продаји државног...


Опширније

За мале прерађивачке капацитете још 50 милиона динара

Нови Сад , 10. новембар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, уручио је 91 уговор војвођанским пољопривредницима, који су добили бесповратна средства на конкурсу за мале прерађивачке капацитете. Са укупно 50 милиона динара, подржана је...


Опширније

Средњим пољопривредним школама у Војводини додељено близу 10 милиона динара

Нови Сад , 09. новембар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки данас је потписао уговоре са директорима пољопривредних стручних школа у Војводини, које су аплицирале на конкурс овог Секретаријата за финансирање интензивирања коришћења...


Опширније

Покрајински секретаријат за пољопривреду са 9,8 милиона динара подржао набавку опреме за пољопривредне школе у Војводини

Нови Сад , 05. новембар 2015.

„Без озбиљног улагања у образовни систем, односно у развој пољопривредних школа и факултета, не можемо говорити о напретку у области пољопривреде“, рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки приликом данашње...


Опширније

Бранислав Богарошки са најбољим ученицима пољопривредних школа у Војводини и њиховим професорима

Нови Сад , 22. октобар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, примио је данас најбоље ученике из свих девет пољопривредних школа у Војводини и њихове професоре.

Поред упознавања гостију са радом ресорног секретаријата, данашњи...


Опширније

Нових 72 милиона динара пољопривредницима за пластенике и противградне мреже

Нови Сад , 14. октобар 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је доделу нових 106 уговора војвођанским пољопривредницима, који су путем конкурса добили бесповратна средстава за пластенике и подизање противградних мрежа.

Уговоре у укупном износу од 72 милиона динара,...


Опширније

Потписани нови уговори за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара

Нови Сад , 09. октобар 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доделио је данас нових 153 уговора, у вредности 50 милиона динара, војвођанским пољопривредницима, који су добили бесповратна средства за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара у Војводини.


Опширније

Pages


ИнформацијеДр Вук Радојевић
021/456-721
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs
www.psp.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Оливера Крчо
olivera.krco@vojvodina.gov.rs
021/487-4120

Др Вук Радојевић


Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Вук Радојевић је рођен 1978. године. Основну школу и гимназију завршио је у Бечеју.

Звање дипломираног инжињера пољопривреде агроекономског смера стекао је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 2002. године, на коме је и магистрирао 2007. године, са тезом „Извозне могућности агроиндустријских производа из наше земље на тржиште Европске уније“, a 2018. године докторирао са одбраном докторске дисертације под називом „Истраживање тржишта органских пољопривредно-прехрамбених производа у Републици Србији“.

Члан је више стручних удружења: Европске асоцијације аграрних економиста, Друштва аграрних економиста Србије, члан је Извршног одбора НАЛЕД-а од 2015. године.

Члан је Главног одбора Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Ожењен је и има двоје деце.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs