Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: доноси програм мера за подршку спровођења пољопривредне политике; прописују услови и начин расподеле коришћења средстава остварених од коришћења пољопривредног земљишта; образује посебан буџет у који се усмеравају средства од коришћења пољопривредног земљишта; оснива буџетски фонд за воде, шуме и ловство; утврђују стручни послови за унапређивање пољопривредне производње; оснивају и преузимају пољопривредне саветодавне службе и врше оснивачка права над њима; оснивају прогнозно-извештајне службе и врше оснивачка права над њима; предлажу надлежном министарству услови извоза и увоза одређених пољопривредних производа; доноси дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког програма за територију АП Војводине и годишњи програм за његово спровођење; образује научно-стручни савет за сточарство; доносе, спроводе и надзиру редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода; управља водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима на територији АП Војводине; доносе планска документа у области интегралног управљања водама; оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њим; оснива јавно предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и послове прописане законима из области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, када је тим законима прописано да послове обавља надлежан орган аутономне покрајине.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља као поверене оне послове државне управе, који су законима из става 2. поверени покрајинским органима управе.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство прима и обрађује документацију за доделу подстицајних и других средстава из буџета АП Војводине у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде и сточарства.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Средњим пољопривредним школама у Војводини додељено близу 10 милиона динара

Нови Сад , 09. новембар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки данас је потписао уговоре са директорима пољопривредних стручних школа у Војводини, које су аплицирале на конкурс овог Секретаријата за финансирање интензивирања коришћења...


Опширније

Покрајински секретаријат за пољопривреду са 9,8 милиона динара подржао набавку опреме за пољопривредне школе у Војводини

Нови Сад , 05. новембар 2015.

„Без озбиљног улагања у образовни систем, односно у развој пољопривредних школа и факултета, не можемо говорити о напретку у области пољопривреде“, рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки приликом данашње...


Опширније

Бранислав Богарошки са најбољим ученицима пољопривредних школа у Војводини и њиховим професорима

Нови Сад , 22. октобар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, примио је данас најбоље ученике из свих девет пољопривредних школа у Војводини и њихове професоре.

Поред упознавања гостију са радом ресорног секретаријата, данашњи...


Опширније

Нових 72 милиона динара пољопривредницима за пластенике и противградне мреже

Нови Сад , 14. октобар 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је доделу нових 106 уговора војвођанским пољопривредницима, који су путем конкурса добили бесповратна средстава за пластенике и подизање противградних мрежа.

Уговоре у укупном износу од 72 милиона динара,...


Опширније

Потписани нови уговори за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара

Нови Сад , 09. октобар 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доделио је данас нових 153 уговора, у вредности 50 милиона динара, војвођанским пољопривредницима, који су добили бесповратна средства за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара у Војводини.


Опширније

Одговор Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Индустрији меса “Матијевић”

Нови Сад , 07. септембар 2015.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство поднео је две прекршајне и једну пријаву за привредни преступ из своје надлежности, а против три кланице које су повезане на колектор из којег је у Дунав код новосадског кеја у неколико наврата испуштана црвена течност. Када је...


Опширније

Потписани уговори за нових 608 хектара ораница под системом за наводњавање

Нови Сад , 03. септембар 2015.

Војвођански пољопривредници, који су добили бесповратна средства на конкурсу у оквиру суфинансирања набавке опреме за наводњавање и експлоатацију бунара на територији наше покрајине, потписали су уговоре са ресорним секретаријатом укупне вредности 40 милиона динара.

У Скупштини АП Војводине, корисницима је уговоре предао заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Кнежевић.


Опширније

Бранислав Богарошки: Заштитити интересе пољопривредника

Нови Сад , 07. август 2015.

„Уколико се изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту прихвате поприлично нова и радикална решења, која ће унети велике промене у досадашњи начин издавања државног пољопривредног земљишта у закуп, мислим да ефекти таквих решења неће бити добри по пољопривреднике у АП Војводини“, рекао...


Опширније

Уручено 98 уговора за унапређење сточарства у Војводини

Нови Сад , 05. август 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бранислав Богарошки, уручио је 98 уговора укупне вредности преко 23 милиона динара, корисницима који су добили бесповратна средства на четири конкурса за унапређење сточарства.

На конкурсу...


Опширније

Богарошки: Биће остварен план да ове године преко 5 хиљада хектара ораница буде под системом за наводњавање

Нови Сад , 29. јул 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, потписао је данас нову серију уговора са војвођанским пољопривредницима, који су добили бесповратна средства на конкурсима за наводњавање и за пластеничку производњу. Ради се о...


Опширније

Pages


ИнформацијеМр Вук Радојевић
021/456-721
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs
www.psp.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Оливера Крчо
olivera.krco@vojvodina.gov.rs
021/487-4120

Мр Вук Радојевић


Покрајински секретар за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Вук Радојевић је рођен 1978. године. Основну школу и гимназију завршио је у Бечеју.

Звање дипломираног инжињера пољопривреде агроекономског смера стекао је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 2002. године, на коме је и магистрирао 2007. године, са тезом „Извозне могућности агроиндустријских производа из наше земље на тржиште Европске уније“. Пријавио докторску дисертацију под називом „Истраживање тржишта органских пољопривредно-прехрамбених производа у Републици Србији“.

Члан је више стручних удружења: Европске асоцијације аграрних економиста, Друштва аграрних економиста Србије, члан је Извршног одбора НАЛЕД-а од 2015. године.

Члан је Главног одбора Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Ожењен је и има двоје деце.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs