Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Састанак са делегацијом италијанских привредника из УНИМПРЕСЕ

Зрењанин , 27. јул 2010.

Нови Сад, 27. јул - У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, одржан је састанак са делегацијом италијанских привредника из УНИМПРЕСЕ - Уније италијанских предузећа у Румунији, на челу са председником филијале у Темишвару  ч...


Опширније

Обележен Међународни дан Дунава

Сремска Митровица , 29. јун 2010.

Нови Сад, 29. јун - Поводом обележавања Међународног дана Дунава, у  Међународној години биодиверзитета, данас је одржана манифестација "Фрушкогорски летњи караван", која је, на новосадском Дунавском кеју,  започета уништавањем рибарских мрежа заплењених од...


Опширније

У Делиблатској пешчари отворено хранилиште за ретке птице грабљивице

Нови Сад , 22. јун 2010.

Делиблатскапешчара/Нови Сад, 22. јуни - У Специјалном резервату природе «Делиблатскапешчара», на локалитету Корн, данас је отворено хранилиште за ретке птицеграбљивице «Орловац» и осматрачница намењена посетиоцима овог заштићеног добра.Отварање хранилишта и осматрачнице...


Опширније

Потписан Споразум о управљању чврстим комуналним отпадом

Нови Сад , 10. јун 2010.

Нови Сад, 10. јун - Данас је у Влади Војводине потписан Споразум о заједничком управљању чврстим комуналним отпадом. Споразумом су представници Града Новог Сада и осам општина из Јужне Бачке: Бачке Паланке, Бачког Петровца, Беочина, Жабља, Србобрана, Темерина, Врбаса и Куле...


Опширније

Додељене награде учесницима програма ''За чистије и зеленије школе у Војводини''

Нови Сад , 10. јун 2010.

Нови Сад, 10. јун - У изложбеном холу Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду, данас је одржано свечано проглашење и додела награда у Програму „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ", који је реализован у сарадњи Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине...


Опширније

Представљен пројекат ''Одрживи развој Националног Парка Фрушка Гора''

Нови Сад , 03. јун 2010.

Нови Сад, 3.јун - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој др Слободан Пузовић одржао је у Влади Војводине конференцију за новинаре, поводом најаве почетка реализације пројекта под називом «Одрживи развој НП «Фрушка гора», који ће се реализовати у наредних...


Опширније

Пузовић потписао уговоре за суфинансирање пројеката еколошких организација

Нови Сад , 28. април 2010.

Нови Сад, 28. април -  Покрајински  секретар за заштиту животне средине и одрживи развој др Слободан Пузовић потписао је са представницима еколошких невладиних организација уговоре о суфинансирању њихових пројеката у овој години из области заштите и унапређења стања животне средине...


Опширније

Поводом Дана планете Земље и уочи Првомајских празника

Нови Сад , 22. април 2010.

Нови Сад,22. април- Поводом 22. априла Дана планете Земље и уочи Првомајских празника данас је у Информативном центру на Иришком венцу одржана конференција за новинаре у организацији Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживог развоја и Националног парка „...


Опширније

Отворен Еколошко-едукативни центар у Ковиљу

Нови Сад , 20. април 2010.

Ковиљ/Нови Сад, 20. април - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој др Слободан Пузовић отворио је данас у Специјалном резервату природе «Ковиљско-петроварадински рит» Еколошко-едукативни центар. Отварање Центра једна је од активности у оквиру вишегодишњег...


Опширније

Председник Пајтић отворио Фабрику рибље хране у Бачком Јарку

Нови Сад , 12. април 2010.

Нови Сад, 12. април - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић данас је свечано пустио у рад нову Фабрику за производњу рибље хране "Рибокс" Компаније ДТД Рибарство у Бачком Јарку.

Овој свечаности присуствовали су и министар за пољопривреду Републике Србије др...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, а потом Правни факултет у Новом Саду.

Адвокатуром се бави од 1998. године, а адвокатску канцеларију има у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Републике Србије, у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу и председник Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине АП Војводине од 2012. до 2016. године.

Од 2016. до 2020. године обављао је дужност покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Учествовао је у реализацији више значајних пројеката: Програм подршке општинама Источне Србије (Европска агенција за реконструкцију), Програм подршке Влади Републике Србије у остваривању програма демократских реформи (Влада Краљевине Норвешке), Јачање капацитета за управљање реформом државне управе (Влада Велике Британије – ДФИД), Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије (Влада Краљевине Шведске – СИДА), Јачање административних капацитета Републике Србије (Влада Републике Француске), Јачање капацитета Министарства за државну управу и локалну самоуправу (ЕАР) и Подршка Међусекторској радној групи за координацију хуманитарне и развојне помоћи (ИСДАКОН).

Као консултант ОЕБС-а учествовао је у изради Закона о државној ревизорској институцији Републике Србије и Закона о финансирању политичких странака.

Учествовао је у изради Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција и Статута АП Војводине.

Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs