Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Удружењима грађана подршка од четири милиона динара за заштиту животне средине

Нови Сад , 27. октобар 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, са сарадницима, одржао је аконференцију за новинаре, на којој су представљени резултати новог циклуса подршке овог секретаријта удружењима грађана на територији АП Војводине у 2015. години, у оквиру...


Опширније

Додељене награда најуспешнијим васпитно-образовним установама у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“

Нови Сад , 22. октобар 2015.

На овогодишњој завршној свечаности програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, који се реализује већ шест година у војвођанским забавиштима и школама, додељене су 42 награде најбољим и најуспешнијим васпитно-образовним установама, деци, ученицима и њиховим менторима.
Програм се...


Опширније

Др Пузовић отворио скуп „Заједно за природу“ на Међународном сајму Еко-свет

Нови Сад , 09. октобар 2015.

„Данас ћемо покушати да дамо визуру, како сачувати животну средину и унапредити природу, како бисмо је одрживо користили на добробит нашег становништва и подизања стандарда наших домаћинстава“, истакао је покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан...


Опширније

Др Пузовић: Залажемо се да се легализују сви објекти који не угрожавају јавни интерес

Нови Сад , 24. септембар 2015.

„Наш Покрајински секретаријат, који се на територији АП Војводине бави проблематиком урбанизма, градитељства, просторног планирања и заштите животне средине, није био ни на који начин укључен у израду Нацрта закона о озакоњењу дивље градње“, истакао је покрајински секретар за урбанизам,...


Опширније

Покрајина помаже Кањижи и Суботици у решавању проблема који је настао приливом великог броја миграната

Кањижа , 08. јул 2015.

Покрајинска влада упутиће општинама Кањижа и Суботица, које се суочавају са свакодневним приливом великог броја миграната, помоћ, пре свега, у средствима за хигијену, као финансијску помоћ за санацију јавних површина, истакнуто је на данашњем састанку делегације Покрајинске владе са руководством...


Опширније

Др Слободан Пузовић: Покрајина треба да убира део прихода од такси и накнада у области животне средине

Нови Сад , 06. јул 2015.

У Покрајинском заводу за заштиту природе одржана је јавна расправа о нацртима закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Закона о заштити природе и Закона о управљању отпадом.

Јавној расправи је присуствовао и покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи...


Опширније

Др Слободан Пузовић: Циљ је да инвеститорима укажемо на кључне радне зоне и локалне самоуправе

Нови Сад , 29. јун 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић истакао да се у претходном периоду увидело да бројне општине у Војводини имају велики број радних зона, које су нефункционалне и неусловне. Зато је сачињена Студија размештаја радних зона у Војводине...


Опширније

Војводина се придружила мрежи за заштиту подручја у савском сливу

Нови Сад , 01. јун 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, потписао је данас Декларацију мреже заштићених подручја у савском сливу - Sava Parks, чиме се и покрајина Војводина придружује активностима осталих потписника на очувању природе дуж реке Саве, од њеног...


Опширније

Пузовић: Да се поново формира републички фонд за заштиту животне средине

Нови Сад , 21. мај 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић одржао је са сардницима, конференцију за новинаре, на којој су представљени резултати два конкурса Секретаријата и потписани уговоре са корисницима – представницима локалних самоуправа, у вредности од...


Опширније

Покрајина подржала пројекте у општини Кикинда

Нови Сад , 19. мај 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Слободан Пузовић боравио је данас, са сардницима, у радној посети општини Кикинда, где је са председником Општине Павлом Марковим потписао уговоре у оквиру конкурса које је Секретаријат наменио развоју локалних самоуправа...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић, рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, потом Правни факултет у Новом Саду.

По струци је адвокат. Адвокатуром се бави од 1998. године. Владимир Галић има адвокатску канцеларију у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Србије, и у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије и на челу Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине Војводине у претходном сазиву. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs