Саопштење са 13. седнице Извршног већа АП Војводине

Нови Сад , 10. октобар 2008.
-A A +AСаопштење са 13. седнице Извршног већа АП Војводине.

Нови Сад , 10. октобар 2008. .

Нови Сад, 10. октобар - Извршно веће АП Војводине, на данашњој седници којом је председавао мр Бојан Пајтић, утврдило је амандмане на Предлог Статута АП Војводине и на основу члана 133. Пословника Скупштине АП Војводине поднело их Скупштини АП Војводине. АМАНДМАН И Преамбула Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Предлог Статута) мења се и гласи: "На основу Устава Републике Србије и на основу историјског права грађанки и грађана Војводине на остваривање, неговање и заштиту аутономије у оквиру Републике Србије, на очување високог степена демократије и основних људских права, постизање одрживог економског и социјалног напретка и жеље да живе заједно у слободи, правди и миру, истрајавајући на заједничким интересима и поштујући различитост култура националних заједница које живе на простору Војводине, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, доноси" Образложење Правни основ за доношење Статута АП Војводине садржан је у Уставу Републике Србије, те се предложеним амандманом тај основ премешта у први став преамбуле. АМАНДМАН ИИ У члану 17. Предлога Статута додају се ставови 2. и 3. који гласе: "Војвођанску академију наука и уметности оснива Скупштина АП Војводине покрајинском скупштинском одлуком, којом утврђује њену улогу, уређује њену делатност и начин остваривања. Органи АП Војводине обезбеђују услове за рад Војвођанске академије наука и уметности". Образложење Амандман се подноси из разлога целовитости и детаљнијег уређивања питања Војвођанске академије наука и уметности. АМАНДМАН ИИИ У члану 27. став 1. алинеја 7. Предлога Статута мења се и гласи: "- прати и вреднује политику регионалног развоја у АП Војводини, прикупља и обрађује статистичке податке од интереса за АП Војводину;" Образложење Подношењем овог амандмана ствара се статутарни оквир за формирање институција које ће осим наведеног омогућити прилагођавање политике АП Војводине стандардима ЕУРОСТАТ-а.

АМАНДМАН ИВ У члану 29. у ставу 1. тачка 2. после алинеје 2. додаје се нова алинеја која гласи: " – у складу са Уставом и законом сарађује у утврђивању регионалне политике Републике Србије, као и у доношењу и реализацији докумената који ту политику дефинишу;“ Образложење Овим амандманом ствара се статутарни оквир за институционализовање активне партиципације АП Војводине у утврђивању регионалне политике Републике Србије.
АМАНДМАН В У члану 35. Предлога Статута став 1. мења се и гласи: "Скупштина има 120 посланика, који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем." У истом члану став 2. брише се, а став 3. постаје став 2. Образложење Предложени амандман подноси се са циљем да се текст Предлога Статута учини рационалнијим, јер је целисходније да се питање заступљености јединица локалних самоуправа преко посланика у Скупштини АП Војводине уреди покрајинском скупштинском одлуком.

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs