Одржана 4. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 23. септембар 2008.
-A A +AОдржана 4. седница Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 23. септембар 2008. .

НовиСад, 23. септембар – Скупштина АП Војводине избрала је Ивану Дулић Марковић за новупотпредседницу Извршног већа АП Војводине и покрајинску секретарку зарегионалну и међународну сарадњу, а Јадранку Бељан Балабан за покрајинскусекретарку за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу. Досадашњи  потпредседник Извршног већа АП Војводине ипокрајински секретар за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу др Јан Сабои покрајинска секретарка за регионалну и међународну сарадњу Јадранка Бељан-Балабан поднели су оставке на ове функције. ПредседникИзвршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић предложио је  посланицимаСкупштине да подрже овај предлог, И образложио њихове биографије. ИванаДулић-Марковић рођена је у Загребу 1961. године, где је и дипломирала наФакултету пољопривредних знаности на одсеку за воћарство, виноградарство ивинарство 1985. године. Након студија радила је у Институту за воћарство у Чачкудо 2001. године. Магистрирала је 1991. године на Факултету у Загребу, адокторирала у Београду 1999. године на Пољопривредном факултету у Земуну. Бавиласе дијагностиком вируса коштичавог и јагодастог воћа, као и проучавањем вирусавоћа. Од 1995. године до 2000. године била је сарадник Центра за ПЦР наБиолошком факултету у Београду. У новембру 2000. године постала је директор Завода загенетичке ресурсе, који је био део савезног министарства пољопривреде. Заминистарку пољопривреде, шумарства и водопривреде изабрана је 2004. године, аод јуна до новембра 2006. године била је потпредседница Владе Републике Србије.Објавилаје преко 40 научних радова, а усавршавала се у лабораторијама за истраживањебиљних вируса у САД,Италији и Шкотској. Од 1999. године активно се укључила уакције грађанског парламента, Отпора и експертску мрежу Г17 ПЛУС у Чачку. Потпредседницаје странке Г17 ПЛУС и председница покрајинског одбора Г17 ПЛУС. Мајка је двоједеце. Говори енглески језик, -рекао је председник Пајтић.Јадранка Бељан-Балабан је рођена 1972.године у Новом Саду. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду. Од1998. до 1997. године радила је као шеф Туристичке службе у Туристичкојорганизацији Сремски Карловци, а од 1999. до 2000. године била је професорицакњижевности и српског језика у Гимназији “Исидора Секулић&рдqуо; у Новом Саду. Од2001. до 2003.године боравила је у Немачкој, а од 2003 до 2004. године била јестручна сарадница у Галерији БелАрт у Новом Саду. Учествовала је на бројнимсеминарима, конференцијама и тренинзима из области политике људских права,родне равноправности, руковођења у политици и локалној самоуправи. Изабрана је2004. године  за посланицу у Скупштини АПВојводине, где је била председница Одбора за равноправност полова и чланицаОдбора за образовање, науку, културу омладину и спорт, као и председницаПосланичког клуба Г17 ПЛУС. За покрајинску секретарку за регионалну имеђунардону сарадњу изабрана је 2008. године. Чланица је председништва Г17ПЛУС и потпредседница Женске мреже Г17ПЛУС. Говори енглески и руски језик.Удата је и мајка троје деце.    ПосланициСкупштине Војводине прихватили су и предлог председника Пајтића о изборузаменика старешина покрајинских органа управе. За заменика покрајинскогсекретара за привреду изабран је Слободан Војиновић, а  у секретаријату за  пољопривреду, водопривреду и шумарство ЈаношДобај. За заменика секретра за образовање изабрана  је  Светлана Вујовић, док је Смиља Максимовићзаменик секретара за информације. Заменик секретара за финансије биће РозалијаЕкрас, а за архитектуру, урбанизам и градитељство Сања Чиплић. У Покрајинскомсекретаријату за социјалну политику и демографију на функцију заменикастарешине изабрана је мр Клара Тотх- Глемба, док ће ту функцију у Покрајинскомсекретаријату за науку и технолошку развој обављати  др Раде Ћирић. Томислав Папић изабран је зазаменика покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, аАлександра Бабић за спорт и омладину. У секретаријату за локалну самоуправу имеђуопштинску сарадњу за заменика је изабран  Миодраг Јововић, док ће ту фунцију усекретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој обављати МиланПоповић. Владимир Пандуров именован је за заменика покрајинског секретара зарегионалну и међународну сарадњу.Посланици Скупштине Војводине прихватили суЗавршни рачун Буџета АП Војводине за 2007.годину, који је образложио покрајинскисекретар за финансије мр Јовица Ђукић. У Информацији о Завршном рачуну буџета АПВојводине за 2007. годину мр Јовица Ђукић изнео је  да је пројектован обим покрајинског буџетаза 2007. годину износио је 59,075 милијарди динара. Остварена примањапокрајинског Буџета у 2007. години су већа за 11,730 млрд динара (44.51 процената)у односу на примања остварена у 2006. години (износила су 27,170 милијарди).Покрајински буџет је  прошао и екстернуревизију завршног рачуна, од стране независнеог предузећа за ревизијурачуноводствених извештаја, а Мишљење и извештај су део Завршног рачуна за2007. годину. У Мишљењу и извештају ревизора се наводи да је “консолидованиЗавршни рачун буџета АПВ за 2007. годину, са стањем на дан 31.12.2007.године, објективно и истинито, по свим битними материјаним питањима приказујестање имовине, обавеза и извора финансирања АПВ, токове готовине и извршењебуџета у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима.&рдqуо;Скупштина Војводине прихватила је предлогеодлука о промени назива   Основне музичкешкола “Јосиф Маринковић&рдqуо; у Вршцу, Пољопривредно-машинске школе у Црвенки,Средње пољопривредне школе “Ковин&рдqуо; у Ковину, о изменама и допунама одлуке о броју, структури и просторном распоредусредњих школа чији је оснивач АПВ. Поред тога, Скупштина је прихватила  Стратегију за заштиту од насиља у породици идругих облика родно заснованог насиља у АПВ за период од 2008. до 2012.године, који је образложио покрајински секретар за рад, запошљавање иравноправност полова Мирослав Васин, који је истакао да је усвајањем овихдокумената створена основа за будуће системско и дугорочно решавање породичноги родно заснованог насиља као једног од најтежих облика друштвеног зла уВојводини и Србији. Скупштина АПВ усвојила је и Одлуку опосланицима на сталном раду, и о изменама Одлуке о избору посланика у СкупштинуАПВ, као  и Извештај о пословању Јавногводопривредног предузећа “Воде Војводине&рдqуо; Нови Сад, за 2007.годину.Скупштина Војводине је усвојила Извештај о пословању ЈПводопривредног предузећа “Воде Војводине&рдqуо; Нови Сад, за 2007. годину, Извештај о пословању Јавног предузећа“Војводинашуме&рдqуо; Петроварадин за 2007. годину, Извештај о пословању Фонда заподршку инвестиција у Војводини “Војводина инвестмент промотион – ВИП&рдqуо; за2007.годину. На данашњем заседању је такође усвојен годишњи Извештај опословању са годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичкопланирање и пројектовање “Завод за урбанизам Војводине&рдqуо; Нови Сад за 2007.годину, као и Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитногсектора АП Војводине за протеклу, 2007. годину. Скупштина АПВ је даласагласност Завршни рачун Фонда за развој непрофитног сектора Аутономнепокрајине Војводине за 2007. годину и усвојила Извештаје о пословању Завода заравноправност полова за 2007. годину, о пословању Завода за културу Војводинеу 2007. години и о пословању Завода за спорт Вовјодине у 2007. години, и даласагласност о финанасијском пословању ЈП “Форум – издавачка делатност&рдqуо; заиздавање књига и часописа за 2007. Посланици су усвојили Извештај о раду Педагошког завода Војводине за2007. као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о именовању председника и члановаСкупштине “Дневник Холдинг&рдqуо; А.Д. за новинско-издавачку делатност, односноПредлог Одлуке о измени Одлуке о именовању програмског одбора Радиодифузнеустанове Војводине. Као последњу тачку дневног реда 4. седнице Скупштине АПВ,посланици су усвојили Извештај Покрајинског омбудсмана за 2007. годину.

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs