Саопштење са 2. седнице Извршног већа АП Војводине

, 23. јул 2008.
-A A +AСаопштење са 2. седнице Извршног већа АП Војводине.

, 23. јул 2008. .

НовиСад, 23. јул -  Извршно веће АП Војводине је наседници којом је председавао др Бојан Пајтић, прихватило Извештај о остваривању права на службену употребу језика иписама националних мањина у Војводини, који ће доставити Скупштини Војводине.Извештајје сачинио Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, наоснову налаза управног надзора који је обављен у војвођанским општинама. УИзвештају се наводи да је ова материја између осталог уређена Законом ослужбеној употреби језика и писама, који је донет пре 16 година, и  чије измене или доношење новог закона  су надлежни покрајински органи иницирали увише наврата. По појединим питањима постојинесагласност не само између Закона о службеној употреби језика и писама и  Закона о заштити права и слобода националнихмањина, донетог 2002. године, који садржи савременија решења усклађена саратификованим међународним споразумима, већ и процесних закона којима јерегулисана употреба језика и писама у судским и управним поступцима.Важећи прописи којима је уређенаова област су доста либерални и пружају довољно гаранција за службенуупотребу, поред српског, и мађарског, словачког, хрватског, румунског ирусинског језика и писма. У 38 војвођанских општина је у службеној употреби иједан или чак више језика националних мањина. Поред формалних гаранција, у пракси често не постоје задовољавајућиуслови за обезбеђење службене употребе мањинских језика услед кадровских иматеријалних проблема. Правосудни органи и органи управе су у једном дугомпериоду остали без кадрова који говоре неки од мањинских језика, а странке,свесне овакве ситуације, у многим случајевима и не покушавају да остваре својајезичка права пред тим органима. Разлика између нормативе и животне стварностимогла би се превазићи уважавањем реалних потреба и могућности, тј. степенастимприступом, при чему би се пуна језичка равноправност остваривала првенствено уоним срединама, у којима за то постоји реална потреба, уз постојањеобјективних могућности. Тиме се,наравно, не би крњио достигнути ниво стечених права. Стога је неопходно да се у срединама у којима је уведена службена употребамањинских језика, управи и судству обезбеде додатна средства за покривање увећанихиздатака, који су везани за обезбеђивања одговарајућих  компјутерских програма, вишејезичкихобразаца, стручно усавршавање запослених са познавањем мањинскихјезика.  Полазећи од овлашћења из Закона о службеној употреби језика и писама да статутомодреде који су језици у службеној употреби на територији општине, у 38 (одукупно 45) војвођанских општина је поред српског у службеној употреби и језикнационалне мањине. Од тога, у 32 општине је утврђена службена употреба једногили више језика националне мањине на њиховој целој територији, а у 6 општинасамо у појединим насељеним местима. У свим општинама, такође статутом општине,утврђена је службена употреба српског језика и ћириличког писма, а у 23 општинеутврђена је службена употреба и латиничког писма.Покрајинска влада задужила је ресорни покрајински секретаријат да укажескупштинама општина да ускладе одредбе својих статута са важећом покрајинскомОдлуком о ближем уређивању појединих питања службене употребе језика и писаманационалних мањина на територији АП Војводине, као и да и даље предузима мереради оспособљавања и усавршавања знања језика националних мањиназапослених који воде поступак или у свом раду комуницирају са странкама нанеком од језика националних мањина.Извршно веће Војводине данас једонело одлуке о формирању сталних радних тела - одбора и комисија, чиме суиспуњени услови за његово пуно функционисање. На челу Одбора за прописе иуправу је покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др ТамашКорхец, Одбора за јавне службе потпредседник ИВВ Душан Јаковљев, Одбора заекономска питања и буџет потпредседник ИВВ Иштван Пастор, Комисије зараспоред и опремење службених зграда и пословних просторија покрајинскисекретар за финансије мр Јовица Ђукић, Комисије за међунационалне односе, црквеи верске заједнице потпредседница ИВВ Ана Томанова Маканова и Комисије за јавнубезбедност председник ИВВ др Бојан Пајтић.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs