Саопштење са 222. седнице Извршног већа АП Војводине

Зрењанин , 04. јун 2008.
-A A +AСаопштење са 222. седнице Извршног већа АП Војводине.

Зрењанин , 04. јун 2008. .

Нови Сад, 4. јун – Извршно веће АПВојводине, на данашњој  222. седници којомје председавао председник мр Бојан Пајтић, усвојило је информације о извршењупокрајинског буџета и о наплати јавних прихода на територији наше Покрајине  у првом кварталу ове године.
Тим поводом покрајинскисекретар за финасије мр Јовица Ђукић је нагласио да  покрајински буџет за ову годину износи55,832 милијарди динара. У првом кварталу ове године остварено је преко 18,8милијарди или 33,78 одсто од годишњег плана, што је нешто више од планираних14,769 милијарди динара. Од тога буџетска примања  износе преко 14,8 милијарде динара, а чине их - уступљени и изворни приходипреко 2,7 милијарди, порез од зарада преко једну милијарду, порез од добитипредузећа око 1,5 милијарду, приходи од приватизације војвођанских предузећапреко 3,5 милијарди, трансферна средства за зараде у области образовања икултуре преко  5,7 милијарди, а око 4милијарде су додатна средства у покрајинском буџету. Ђукић је истакао да је одјануара до краја марта ове године из покрајинског буџета утрошено преко 9,9милијарди динара,или 52,6 посто од остварених укупних примања,  од тога преко 8 милијарди за  текуће расходе, апреко 1,7 милијарду динара су издаци за нефинансијску имовину.Према подацима са којимарасполаже Покрајински секретаријат за финансије, на територији АП Војводине јеод прихода који су евидентирани на нивоу трезора,  у овом периоду наплаћено је 53,99 милијардидинара, од тога 34,04 од пореза, такси, накнада и других буџетских примања, аоко 20 милијарди за обавезно социјално осигурање. Највише је наплаћено одакциза око 10 милијарди, од пореза на зараде преко  5,8, а од продаје домаћих акција око 4 , докје од  пореза на добит предузећа наплаћенооко 3,5 милијарди.Највећи део  око 16,35 милијарди је  припао републичком буџету, 14,28покрајинском, што је реално више за 82 посто у односу на исти период прошлегодине, а  локалне самоуправе, су добиле11,28 милијарди, или око 9 посто реално више него предходне године.  Буџетима 6 војвођанских градова – Новог Сада, Сремске Митровице, Сомбора, Суботице, Панчева и Зрењанина припалоје око 7 милијарди, с тим да је реално највише порастао буџет Новог Сада за15, а остали градови  у просеку за  око 12 посто. Извршно веће је из текуће буџетске резервеиздвојило 1,6 милина динара за суфинансирање мултимедијалног програма ,, Стижуроде,, и 300 хиљада динара Српској академији наука и уметности –Огранку уНовом Саду за суфинансирање научног скупа ,, Пет векова манастира Крушедол,,Чланови Извршног  већа  усвојилису Предлог одлуке о утврђивању услова за оснивање установа за културунационалних мањина чији је суоснивач АП Војводина. Овом одлуком су утврђени критеријумиза оснивање завода за културу националних заједница, као што су  да  је језикнационалне мањине у службеној употреби у Војводини и у складу са начелимаМеђународног пакта о грађанским и политичким правима Европске конвенције озаштити људских права и основних слобода. Поред тога, национални савети требада поднесу и студију (елаборат) који треба да садржи  правце будућег  рада, развоја и финансијске извештаје о досадашњемпословању.Извршновеће  дало је сагласност и на статуте  завода за културу војвођанских Мађара, Румуна,Русина, Словака и Хрвата.Данас је на седници усвојена и  информација о предшколском васпитању иобразовању у школској 2007/2008. години на територији Покрајине. Констатованоје да се програм неге,  васпитања иобразовања  деце  остварује у 44 предшколске установе, као и у 52 основне школе, у којима јеорганизована предшколска заштита. Преко  52 хиљаде деце  распоређено је  у 2366васпитних група, с тим  да је на српском језику обухваћено 45.541, на мађарском  4.839,насловачком језику за 1.002, на румунскомјезику за 175,на русинском језику за 17, и на хрватском 63 деце.Извршно веће је усвојилоинформацију о основном образовању и васпитању ученика са посебним освртом наобразовање припадника националних мањина у АП Војводини за 2007/2008. годину. Основнообразовање и васпитање се остварује у 344основне школе распоређене у 45 општина, за 162.950 ученика у оквиру7.920 одељења. У 344  школе, настава се изводи само наједном језику и то на српскомјезику у 228, на мађарскомјезику у 8, на словачком језику у 5,на румунском језику у 4 и на русинском језику у 1 основној школи.Такође је усвојена и информација о средњем образовању ученика сапосебним освртом на школовање припадника националних мањина у АП Војводини за2007/2008. годину. . Средњимобразовањем у АП Војводини је обухваћено 73.524 ученика уписаних у 2.912одељења гимназија, стручних, мешовитих и уметничких школа. Уодносу на прошлу школску годину, број ученика у средњим школама је мањи за 1.133 ђака или 1,52%, а број одељења је мањиза 16 или 0,55%. Број ученика усредњим школама према врсти средње школе је следећи: у гимназијама 14.196ученика, у стручним школама 54.150 ученика, у мешовитим школама 4.047  ученика и у уметничким школама 1.131 ученик.У 10 средњих школа за ученике сасметњама у развоју се образује 713 ученика.  

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs