Саопштење са 214. седнице Извршног већа АП Војводине

, 14. април 2008.
-A A +AСаопштење са 214. седнице Извршног већа АП Војводине.

, 14. април 2008. .

НовиСад, 14. април - На данашњој седници Извршног већа АП Војводине усвојена јеинформација о програмима помоћи и подршке старим особама за живот у сопственомокружењу. Иначе, статистички подаци говоре да је становништвоСрбије међу најстаријим популацијама на свету. Најстарије општине по просечној старости у Војводинису: Бачка Топола, Нова Црња, Ириг, Чока, Сечањ, Алибунар, Житиште, Пландиште(42.3), док је најмлађа општина Беочин (млађа од 38,5).Ванинституционалниоблици заштите старих особа почели су поступно да  се уводе у осамдесетим годинама прошлог векау већим градовима. Спроводе се кроз систем здравствене и социјалне заштите. Закономо социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана дефинисано јеправо на помоћ у кући, дневни боравак, смештај у другу породицу,а услуге отворених облика заштите старих пружају се кроз установе за дневниборавак и помоћ у кући: Центар за помоћ и негу у кући; Клуб за стара и одраслалица; Дневни центар за стара лица. Постојећипрограми помоћи и подршке старима за живот у сопственом окружењу, односнованинституционални систем социјалне и здравствене заштите старих лица (врстеуслуга, капацитети, територијална покривеност АП Војводине, заступљеностразличитих носиоца,)  недовољно суусклађени са демографским показатељима.Како је констатовано уизради стратегија локалних самоуправа, тј. планирању развоја услуга у областизаштите старих, поред испитивања потреба неопходно је  укључити постојеће демографске пројекције.Такође, неопходно је посветити већу пажњу општинама саизразитим депопулацијским трендовима и сеоским срединама где су ови облицизаштите готово потпуно неразвијени. Потребноје обезбедити већа буџетска издвајања локалних самоуправа, већукоординираност институција, цивилног сектора и осталих актера кроз локалнестратешке акционе планове заштите старих лица. Службеза кућну негу и помоћ у кући (систем социјалне заштите и здравствени систем)недовољно покривају територију АП Војводине, капацитети су недовољни, аразвојне планове неопходно је ускладити са демографским пројекцијама(продужење живота).Геронтолошки центри су у већини случајева носиоци програмаотворених облика заштите, а развоју би допринело учешће разних актера, тј.проширењем броја субјеката социјалне заштите повећала би се могућност локалнезаједнице да адекватније одговори на потребе грађана.На данашњој седнициусвојен је и Предлог уговора о додели финансијских средстава Извршног већа АПВојводине Хуманитарној организацији "Наша Србија" за помоћ уреализацији мултиетничког семинара "Дани пријатељства".Потписивањем уговора биће озваничена сарадња у релаизацији  пројекта  Школа пријатељства "Наша Србија"2008. године, чији су учесници 160 деце српске, мађарске, словачке, русинске, римунске,ромске, бошњачке, албанске и бугарске националности која живе у Србији, а којиће сеодржати од 28. јула до 3. августа 2008. године. Извршно веће је за реализацију овог пројекта издвојило укупно тримилиона динара. Овај уговор ће већ сутра у згради Бановине потписати председникИзвршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и председник Хуманитарне организације"Наша Србија" Млађан Ђорђевић. Извршно веће АП Војводинеопределило и 5 милиона динара за Фонд Б 92, усвојивши Предлог уговора орелаизацији пројекта "За нашу децу" ( сарадњи на изградњи објекта -склоништа за жене и децу жртве породичног насиља). Осим Извршног веће АПВојводине и Фонда Б 92 из Београда, потписници овог уговора су и општина Сомбори Центар за социјални рад општине Сомбор. Пројекатпод називом „За нашу децу“, започеоје Фонд Б92 акцијом прикупљања средстава за градњу куће - склоништа за жене и децу жртве породичног насиља, којаће бити трајно уступљена на коришћење Центру за социјални рад општинеСомбор.  Заједнички циљ свих уговорнихстрана јесте да се до краја 2008. године изгради кућа чија је површина у складуса Идејним пројектом, у којој ће трајно бити смештено прихватилиште за жртвепородичног насиља.  

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs