У Извршном већу представљен пројекат и интернет страница ''НСкриминал''

Нови Сад , 08. април 2008.
-A A +AУ Извршном већу представљен пројекат и интернет страница ''НСкриминал''.

Нови Сад , 08. април 2008. .

Нови Сад, 7. април - У Извршном већу одржана је вечерас свечана промоцијанове веб странице www.нскриминал.нет посвећененајтежим кривичним делима, убиствима, на територији града Новог Сада. Председник Извршногвећа мр Бојан Пајтић симболично је покренуо ову јединствену веб страницу која је од вечерасдоступна свим корисницима интернета. У програму поводом представљања ове странице окриминалу, која ће у првој фази бити посвећена случајевима убистава, речено једа је сличне садржаје који јавности нуде чињенице и материјале из званичнихистрага поводом најтежих злочина, могуће пронаћи само у Сједињеним државама, пасу креатори ове интернет странице користили искуства сродне презенатције из Чикага. Уз предеседникаИзвршног већа и председника Новинарског истраживачког центра Соњу Дотлић којаје покретач ове веб странице, у вечерашњој презентацији пројекта "НСкриминал" учествовали су и покрајински секретар за информације МилорадЂурић, као и угледни стручни саветници на изради презентације, председник Окружног суда у Новом Саду СлободанНадрљански, адвокат Владимир Бељански, као и портпарол СУП Нови Сад Стеван Крстић.
Председник Извршногвећа Војводине мр Бојан Пајтић рекао је да је Нови Сад, који је током седме иосме деценије XX века био пример безбедне градске средине, током периода ратовау нашем окружењу, као и читаво наше друштво постао средина са бројнимпроблемима.
- Надамо се да ће овакви упозоравајући садржаји из њиховог сопственогокружења помоћи грађанима да суочавањем са најтежим злочинима боље упознајуи начин да помогну себи и сопственој сигурности. Стандарди Европске уније уовој области и методи изграђивања бољег система опште сигурности, захтевајуучешће свих структура друштва у борби против злочина и укључивање иприпремање јавности за спречавање свих облика криминала. Зато је Извршно већеподржало овај пројекат, који ће не само информисати него и допринети да грађаниНовог Сада већ од данас, имају део онога што у развијеним земљама захваљујућисистему отворености и доступности информација свих врста, већ постоји у обликурегистара или прегледа најразличитијих злочина и злочинаца. Надамо се да ће тодопринети да грађани боље разумеју све претње њиховој безбедности и тако исами допринесу сопственој безбедности и бољем живљењу - нагласио је измеђуосталог председник Извршног већа.
Покрајински секретар за информације Милорад Ђурић рекао једа поред тога што се ради о пионирском подухвату и медијском искораку, какозбог самог садржаја и његовог значаја тако и због савременог медијског израза,постоји још неколико разлога због којих је Покрајински секретаријат за информације помогао реализацијуове веб странице. Јер поред тога што се ради о медијском новитету, важностсадржаја и проблема коме је страница посвећена, допринеће да јавност поред развијања самопомоћи, додатно покрене и подржи државнеоргане у сучељавању са великим проблемима, какви су најтежи злочини, попутубистава. Поред тога невладин сектор показао је још једном да може да мотивише,не само овај друштвени сегмент и друге НВО, него и медије, и да се сопственимпројектима успешно укључи у решавање најтежих друштвених проблема. Због свегатога и убудуће ћемо бити иза сваког овако важног корака напред - рекао јепокрајински секретар Милорад Ђурић.
Председник Окружногсуда У Новом Саду Слободан Надрљански говорио је о посебном значају ваљаногутврђивања свих елемената тешких кривичних дела у домену полиције, тужилаштва, каои доношења пресуде, у светлу сагледавања прецизног и свеобухватногчињеничног контекста, као и о потреби да наше друштво, заправо институције уоквиру три независна стуба демократске власти, успоставе методе за отворену, квалитетнуанализу и заснивање службених извештаја о резултатима казнене политике, што бидопринело њеном квалитету, стабилности и ефикасности суда. Поред тога ово јепрви пут да су код нас у медијима доступне чињенице и материјални трагови,фотодокументација из службене истраге о најтежим кривичним делима и њиховимпочинитељима. Све то ће потврдити да се судске процедуре у утврђивању кривице,али и свих других чињеница у контексту почињеног кривичног дела, укључујућии могуће олакшавајуће околности, утврђују и сагледавају како би била остварена индивидуализацијасваке изречене казне.Адвокат ВладимирБељански говорио је о потенцијалном угрожавању права оштећених, жртава ињихових породица, проузрокованог објављивањем документације и појединости ослучајевима убистава, јер се ради о изузетно тешким делима, која остављајутешке и бројне последице у читавом окружењу. Одлука да јавности буде омогућенувид у документацију и појединости кривичног дела, донета је на основу става даје почињено кривично дело то које је починиоцима угрозило поједина права, ајавност има право на што потпунији увид у све елементе злочина. Такође јеприметно да се медији много више баве повредом права починиоца него жртвама почињеног дела, па се надамо да ће и том аспекту бити посвећена пажња.
У оквиру вебстранице www.нскриминал.нетмапирана су и  комплетирана сва убиства уНовом Саду, Петроварадину и Сремнској Каменици током последњих 15 година, аизрађена је статистика о овим злочинима, а сајт омогућава и повратну спрегу сакорисницима, тако да ће моћи да користе део посвећен несталим особама ипријављују криминална дела, а постоји и сегмент посвећен понашању у кризним иопасним ситуацијама. Посебно је интересанто да је статистичка обрада представљенихубистава, поред утврђивања најразличитијих чињеница, показала да је година санајбројнијим убиствима била 2006, али и да од 85 случајева није било ни једногу коме су и  починилац и жртва биле жене. 


 

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs