Потписан споразум о реализацији пројеката Националног инвестиционог плана у Војводини

, 07. новембар 2007.
-A A +AПотписан споразум о реализацији пројеката Националног инвестиционог плана у Војводини.

, 07. новембар 2007. .

НовиСад, 7. новембар -  У Скупштини АПВојводине, председник Извршног већа Војводине мр Бојан Пајтић и министар заспровођење НИП-а Драган чилас, у присуству председника и представникавојвођанских општина потисали су Споразум о образовању радне групе заоцењивање пројеката пријављених за Национални инвестициони план РепубликеСрбије за 2008. годину, за терторију АП Војводине.Министарчилас је, презентујући Национални инвестициони план назначио да се ради опројектима који ће се спроводити на целој територији Републике Србије у нареднетри године. Он је изразио задовољство због изузетно добре сарадње Канцеларијеза НИП и Војвођанске владе. Министар чилас је објаснио да је великоинтересовање за средства из НИП-а и да је стигло  преко 6000 пројеката чија је вредност око 658милијарди динара. Немогуће је прихватити све пројекте, рекао  је чилас, јер Буџет НИП-а за следећу годину износи 44 милијарде динара (за Војводину 9 милијарди динара). Он јеобјаснио да је битно да сви прихваћени пројекти буду и завршени у предвиђеномроку са тачном динамиком потребних новчаних средстава. Према његовим речима  веома је важно да о пројектима од националногзначаја,  који се спроводе на целојтериторији Републике,  одлучујуминистарства,  о регионалним пројектимаодлучује Министарство за регионални развој, а о пројектима на локалном нивоу одлучују председници општина и легалноизабрани органи.ПредседникИзвршног већа Војводине мр Бојан Пајтић истакао је да су два основна развојнамеханизма која су присутна у Војводини, а то су Фонд за капитална улагања иНационални инвестициони план. Он је истакао да се преко тих развојнихмеханизама побољшава  инфраструктураи  привредна слика наше покрајине, као иуслови  за школовање и лечење нашихграђана. Председник Пајтић је навео и да су преко Покрајинског фонда закапитална улагања одобрени пројекти у износу од 15 милијарди динара од којихје добар део већ и завршен. Преко 480 километара путева и улица у Војводинибиће изграђено или реконструисано само на основу програма за ову годину,прецизирао је председник Пајтић.Такође ће бити реконструисан велики део насипа  на оним критичним тачкама на којима је билопроблема приликом повећања водостаја река. Председник Пајтић је навео и да сеу 62 насељена места у Војводини гради водоводна и канлизациона мрежа,  нови домови здравља, болнице и школе. Он јеистакао да је суштина потписивања данашњег споразума то што ће у будуће осредствима НИП-а одлучивати војводођани за оне пројекте који се реализују  у нашој  Покрајини.Споразум  је акт уважавања свегашто се у Војводини до сада  чинило, и изразиоје задовољство што је Република упутила ова  средства Војводини  да   оњима одлучују војвођани.Потписнициданашњег Споразума сложили су се у оцени да је ово битан моменат и заспровођење конкретне децентрализације, јер се о средствима која се  добијају из НИП-а одлучује тамо где сепројекти  стварају и реализују и унепосредној су функцији квалитетнијег живота грађана.   

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs