Саопштење са 182. седнице Извршног већа

Нови Сад , 12. октобар 2007.
-A A +AСаопштење са 182. седнице Извршног већа.

Нови Сад , 12. октобар 2007. .

Нови Сад,12. октобар - Извршновеће Војводине одржало је данас 182. седницу, којом је председавао председникмр Бојан Пајтић. Покрајинска влада прихватила је Информацију о регресирањудела трошкова у предшколским установама за децу трећег и четвртог реда рођења, окојој је говорила покрајински секретар за демографију, породицу и друштвенубригу о деци Новка Мојић.Мерарегресирања боравка у предшколским установама, која се спроводи од 1. јануара2005. године, је једна од пронаталитетних мера покрајинске владе, која је дала веомадобре резултате у напорима за превазилажење неповољне демографске ситуације уВојводини. Тренутно, ова мера суфинансирања трошкова боравка у предшколскимустановама, реализује се у 44 предшколске установе у Покрајини, а за првих шестмесеци је обухваћено 5222 детета. У истом периоду протекле године било јеобухваћено само 4979 деце или 9 процента мање. За ове потребе утрошено јеукупно 82,2 милиона динара.
 Извршно веће усвојило је Одлуку о оснивањуОпште болнице у Врбасу. Овом одлуком је настављен процес трансформације здравственихустанова у нашој покрајини и усклађивање са Законом о здравственој заштити.Постојећи Здравствени центар трансформисан је у Општу болницу, дом здравља и апотеку.Општа болница Врбас оснива се за обављање стационарне и специјалистичко-консултативнездравствене делатности на секундарном нивоу, за територију општина Врбас,Бечеј, Бачка Паланка, Бач, Мали Иђош, и за територију насељених места Кула,Руски Крстур и Липар у Општини Кула.
  ЈВП "Воде Војводине" усмериће средства уизносу од 65,654 милиона динара радове од виталног значаја на даљој санацијилокација на Дунаву, Тиси и Сави. Ова средства биће употребљена за обнављањезаштитних шума уз водотокове на укупно 375 хектара. Садња нових шума неопходање део заштите уз водопривредне објекте, а посебно уз одбрамбене насипе дужугоржених обала. Данас усвојеним Решењем о изменама и допунамапрограма распореда и коришћења средстава из буџета АПВ у 2007.години завишенаменско коришћење вода, део обезбеђених средстава намењен је изградњинових двонаменских хидросистема, намењених и за одводњавање и наводњавањеземљишта под пољопривредним културама, у зависности од годишњег доба. 
  Извршно веће усвојило је Информацију онаставку суфинансирања и о досадашњем  суфинансирањумеђурегионалних пројеката у 2007.години, које је по јавном позиву, остварио Покрајинскисекретаријат за науку и технолошки развој. Секретаријат је спровеооптималну, научну и валоризовао спроведена истраживања и тако припремиоквалитетну основу за одабир пројеката који ће бити суфинансирани и током овегодине. Поред анализе 76 пројеката суфинансираних током 2006. године који супредстављени на "ИнтерРегиоСци 2007" сачињена је стручна анализа и евалуацијапријављених  пројеката, по областима,коју су сачинили стручни савети секретаријата које чине еминентни научнирадници за сваку од области. Одабрано је 64 пројекта за које ће суфинансирањебити настављено у 2007. години. За преостала средства секратаријат је, од 8.до 20. јуна ове године, расписао Јавни позив - за сваку научну област по једанпројекат. Тако је за суфинансирање током 2007. године одабрано укупно 69пројеката од којих су пет нових, а за остале је обезбеђен наставаксуфинансирања.  
  Из текућих буџетских резерви Извршно веће и Покрајинскисекретаријат за образовање и културу, упутиће средства у износу од 2 милионадинара за суфинансирање санације Дома културе у Фекетићу. Месној заједнициСусек, у општини Беочин додељена су средства за суфинансирање уређења месноггробља, у оквиру програма подршке Покрајинског секретаријата за локалнусамоуправу и међуопштинску сарадњу.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs