Председник ИВВ мр Бојан Пајтић разговарао са министром спољних послова Владе РС Вуком Јеремићем

Нови Сад , 12. октобар 2007.
-A A +AПредседник ИВВ мр Бојан Пајтић разговарао са министром спољних послова Владе РС Вуком Јеремићем.

Нови Сад , 12. октобар 2007. .

Нови Сад, 12. октобар - Наконсастанка председника Извршног већа АП Војводине мр Бојана Пајтића и министраспољних послова Републике Србије Вука Јеремића, јавност је информисана о будућој сарадњи покрајинске владе иМинистарства спољних послова Републике Србије, као и о Војводини - европскомрегиону, који значајно доприноси заједничком спољнополитичком наступу ијединственом политичком деловању наше земље према међународној заједници.Председник Извршног већаАП Војводине мр Бојан Пајтић је рекао да је са министром спољних пословаРепублике Србије Вуком Јеремићем разговарао о значају регионалне интеграције, укојој се Војводина налази, у односу на спољну политику Србије. Пајтић је рекаода је током разговора усаглашен став о томе да је Војводина добар примервишенационалне заједнице и високог степена уважавања права свих народа који наовом простору живе. Војводина је једина европска регија у којој је у службенојупотреби шест језика, што је чињеница којом се поносимо и која је додатни поенпри разговору са иностраним партнерима, рекао је Пајтић. Војводини је веомаважна позиција Србије у међународној заједници, а покрајинска влада даје свуподршку стављању својих капацитете у функцију ангажмана Министарства спољнихпослова Републике Србије - побољшању имиџа и позиције Србије у међународнојзаједници. Пајтић је рекао да је са министром спољних послова Вуком Јеремићемпостигнут договор да Војводина, након измене Закона о спољним пословима, имасвоје предстванике у амбасадама које су Војводини као покрајини значајне, а тосу, у првом реду суседне земље, али и у Бриселу, што ће омогућити бољукомуникацију са ЕУ, као и сазнање о пројектима на које је покрајинска владааплицирала и које је могуће остварити. Постигнут је договор и око тога да ћеРепубличко министартсво ставити у функцију конзуларна представништва у којимаВојводина има активности, да ће покрајини бити пружена логистичка подршка унапорима да се реализују војвођанске регионалне активности. Републички министарспољних послова Вук Јеремић је изразио задовољство данашњим разговором сапредседником ИВВ мр Бојаном Пајтићем. Он је истакао да су регионалнеиницијативе један од спољнополитичких приоритета Владе Републике Србије.Сарадња у региону, добросуседски односи и регионалне иницијативе су тристратешка приоритета Министартсва спољних послова и Владе Републике Србије умеђународним односима. Извршно веће Војводине је један од важних реализатораовог спољнополитичког приоритета Владе Србије. Разговори са председникомИзвршног већа мр Бојаном Пајтићем односили су се на консултације окорегионалних иницијатива и спољне политике уопште, а Вук Јеремић је информисаоПајтића и о тренутном стању, као и о процесима одређивања будућег статуса Косоваи Метохије, као и о процесу европске интеграције Србије - што су процеси у којепокрајински органи морају бити упућени. Војводина има велику експозицију премамеђународној свери путем регионалних активности, а неки од наступа су јаче идиректније везани за европску будућност Србије, истако је Јеремић. Такође,данас је било речи и о будућој сарадњи покрајинске владе и Министартсваспољних послова, и усаглашена су мишљења да у будућем саставу овогминистарства буду заступљени и представници покрајине који ће се бавитирегионалним иницијативама које су од кључне важности за покрајину. Овуинцијативу ће омогућити нови Закон о спољним пословима који је пуштен упроцедуру ове недеље. Јеремић је рекао да је и до сада постајала добрасарадња покрајинских органа и Министарства спољних послова, али да ће се онаи убудуће развијати и продубити. Јеремић је рекао да ће дипломатска конзуларнамрежа бити у потпуности на располагању покрајинским органима у међународнојсарадњи. Данашњим састанком утврђено је да ће будућа сарадња покрајинских ирепубличких органа допринети хармонизацији спољнополитичког наступа нашеземље пред међународном заједницом.
Састанку са министромспољних послова Вуком Јеремићем присуствовао је и секретар за регионалну имеђународну сарадњу Предсраг Гргић.

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs