Конкурс за суфинансирање адаптације или санације основних школа и предшколских установа

Нови Сад , 25. мај 2007.
-A A +AКонкурс за суфинансирање адаптације или санације основних школа и предшколских установа.

Нови Сад , 25. мај 2007. .

Нови Сад,25. мај - Покрајински секретаријат за енергетику иминералне сировине по овлашћењу Стручне службе за реализацију Програмапривредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у оквиру спровођења мераенергетске ефикасности у зградарству расписао је Конкурс за доделу бесповратнихподстицајних средстава неразвијеним општинама у Аутономној ПокрајиниВојводини. Средства су намењена за суфинансирање адаптације или санацијеосновних школа и предшколских установа, у укупном износу од 9.000.000,00 (девет милиона) динара.Циљ конкурсаза суфинанасирање је спровођењемера енергетске ефикасности како би била смањена потрошња топлотне и електричне енергије запотребе загревања, припрему топле потрошне воде, осветљавањепросторија у основним школама и предшколским утановама. Подстицајна средствадодељују се и за суфинансирање топлотне изолације спољашњихзидова, кровова или подова, замену илисанацију спољашњих прозора и врата новимпрозорима и вратима са побољшанимтермичким карактеристикама. Такође, ова средства је могуће искористити зазамену, модернизацију котловских постројења и прелазак са чврстог горива илимазута на природни гас, или обновљиве изворе енергије као и замену старихсијалица и светиљки штедљивим сијалицама.
 Правоучешћа на Конкурсу имају оневојвођанске општине, које премакритеријуму економске развијености, спадају у неразвијене, а то су: Жабаљ,Ковачица, Мали Иђош, Нови Бечеј, Опово, Оџаци, Пландиште, Тител и Чока.
 Средстваза суфинансирање по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно - до 50 проценатаод укупне инвестиционе вредности предвиђене пројектом,односно у максималном износу до 2.500.000,00 (два милиона и петстотина хиљада) динара по пројекту, док преосталидео вредности инвестиција, за наведене намене,обезбеђују сами учесници конкурса којитраје до 08.06.2007.године.  
Ознаке:

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs