Годишњи извештај покрајинског омбудсмана

Нови Сад , 23. април 2007.
-A A +AГодишњи извештај покрајинског омбудсмана.

Нови Сад , 23. април 2007. .

Нови Сад, 23.април - Покрајински омбудсман др Петар Теофиловић и његови  заменици: за равноправност полова ДаницаТодоров и  за питања националних мањинаЗолтан Гобор, одржали су конференцију за новинаре, на којој су говорили оИзвештају покрајинског омбудмсна за 2006. годину. Овај Извештај, трећи по реду,прихваћен је на последњем заседању Скупштине АП Војводине. Тим поводом су наконференцији за новинаре веома исцрпно саопштене све најзначајније активностипокрајинског омбудсмана, а било је речи о сарадњи ове институције саинституцијама и органима које омбудсман контролише.
На конференцији за новинаре скренута је пажња на потребу дасе закон о избору омбудсмана на републичком нивоу што пре донесе, јер за садапостоји само једанаест канцеларија омбудсмана на локалном нивоу у Србији, одкојих је пет у Војводини. За поштовање људских права неопходно је што предонети нову законску регулативу и обезбедити њено спровођење у пракси, јер засада постоји низ проблема и неправилности, због којих долази и дорелативизације основних људских права.
На данашњој прес конференцији било је речи о потреби задоношењем закона о равноправности полова, као и о закону о националиммањинама. Уставом Републике Србије недоследно се спроводе закони  о дечјим правима, о заштити од насиља упородици, о црквама и верским зајендицама, као и закони о појединим питањимаиз области екологије и заштите животне средине и културним добрима.
С обзиром на добру сарадњу са институцијама здравства,судства, полиције итд, ове институције су достављале извештаје о њиховимискуствима у областима које контролише покрајински омбудсман, па тако, највећиброј представки стигло је из здравствених институција, где се скреће пажња напотребу за повећањем превентивне здравствене заштите жена и деце.
Покрајински омбудсман др Петар Теофиловић скренуо је пажњуна то да је домаће законе потребно ускладити са међународним прописима, чиме бисе утицало на смањење кршења људских права у нашој земљи.
Сиромаштво је један од фактора који смањује могућностостваривања људских права, па су, тако, у десетак општина у Војводиниосноване канцеларије за пружање бесплатне правне помоћи.
Међу активности покрајинског омбудсмана убраја се иформирање база података о дечјим правима у основним и средњим школама уВојводини. На конференцији је говорено и о дискриминацији на тржишту рада, гдеје дискриминација заступљена и према полној структури, али и према другимфакторима, као што су боја коже или старост.
У области спровођења права националних мањина, највећипроблеми јављају се у неспровођењу закона о националним саветима, који  су формирани  само у 40 општина уСрбији.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs