Саопштење са седнице Извршног већа Војводине

Нови Сад , 19. април 2007.
-A A +AСаопштење са седнице Извршног већа Војводине.

Нови Сад , 19. април 2007. .

Нови Сад,19. април - Извршно веће Војводине усвојило је данас Предлог Кодекса понашањау покрајинским органима чије је основне претпоставке изнео потпредседникИзвршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине дрТамаш Корхец. Кодекс понашања прописује скуп правила којих се покрајинскислужбеници морају придржавати при обављању својих послова. Кодекс не обухватапонашање само покрајинских  службеника инамештеника у покрајинским органима, већ се делом односи и на руководиоцепокрајинских органа, односно изабрана лица. Доношење оваквог акта, који јесачињен по узору на решења у земљама у окружењу које имају развијену иквалитетну управу, јесте сегмент рефоме покрајинске управе и један је од важнихинструмената у јачању квалитета њеног рада. Кодекс понашања треба даобезбеди и приближавање европским стандардима у раду органа управе, којиподразумевају уважавање општепризнатих етичких норми у понашању, као  и транспарентност, објективност и ефикасносту раду службеника покрајинских органа. На овај начин, установљавањем иприменом обавезујућих облика понашања у обављању послова биће ојачана везаизмеђу покрајинских органа, односно запослених и грађана, а норма у опхођењутреба да обезбеди  и шире поверењејавности у рад покрајинских органа.Извршно веће је усвојило и Изменеи допуну Елемената програма о суфинансирању погона за примену новихтехнологија у АП Војводини. Покрајински секретаријат за науку и технолошкиразвој и Извршно веће успели су да програмом суфинансирања покретања производнихпогона заснованих на савременој технологији и примени нових материјала обезбедепосао за 3.105 новозапослена радника током 2006. године. Уз већ реализованих 11програма,  у овој години биће покренутајош четири производна погона из групе пројеката прихваћених на прошлогодишњемконкурсу. Успех тих пројеката потврдио је вредност овог концепта, па ће иовогодишњи Јавни позив за доделу средстава бити заснован на истоветнимпринципима који подразумевају покретање сопствене производње уз примену најсавременијихтехнолошких решења, запошљавање најмање двадесет нових радника и покретањепроизводње у мање развијенијим општинама у Војводини. Критеријуми заобезбеђивање суфинансирања подржавају производњу нових производа и робе којаповећава извозне могућности и конкурентност привреде АПВ, она привредна друштвакоја уложе велика сопствена средства, као и програме који су од посебногзначаја за унапређење и заштиту животне средине. Суфинансирање може даобухвати трошкове израде комплетне инвестиционо-техничке документације,изградњу новог објекта, набавку нових машина, опреме и  репроматеријала, као и зараде новозапосленихрадника, а евалуацију и преглед података о приспелим пријавама даће Комисија засуфинансирање погона за примену нових технологија.
По речима покрајинског секретараза науку и технолошки развој проф. др Драгослава Петровића један од најбољихпоказатеља успеха и квалитета програма јесте чињеница да ће за предстојећијавни позив за суфинансирање, који је Секретаријат већ припремио, битиобезбеђено додатних 300 милиона динара из Министарства за науку и заштитуживотне средине у републичкој Влади, у коме сматрају да би програмсуфинансирања могао бити примењен на територији читаве Републике.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs