Саопштење са седнице Владе АП Војводине

Нови Сад , 20. новембар 2013.
-A A +AСаопштење са седнице Владе АП Војводине.

Нови Сад , 20. новембар 2013. .

Влада АП Војводине, на данашњој седници којом је председавао потпредседник Владе АПВ и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић, одобрила је износ од три милиона динара Дому за душевно оболела лица "1. октобар" у Старом Лецу недалеко од Пландишта. На тај начин, покрајинска Влада изашла је у сусрет захтеву овог Дома да им се обезбеди финансијскa помоћ за суфинансирање трошкова прикључења на комуналну инфраструктуру и изградње приступних саобраћајница.

Покрајинска Влада издвојила је и 1,2 милиона динара Архиву Војводине, за набавку лабараторијске опреме која ће служити за конзервацију и рестаурацију архивске грађе. Архив Војводине обавља, између осталог, и делатност матичне установе у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала на територији Војводине.

На седници је разматрана Информација о вођењу првостепених управних поступакa код давања сагласности на студије о процени утицаја на животну средину и на стратешку процену утицаја на животну средуну, коју је, за период јануар-новембар 2013. године, припремио ресорни Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Студија о процени утицаја на животну средину је документ који се ради за сваки пројекат, промену технологије, реконструкцију, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину. У извештајном периоду поднето је 97 захтева, највећи број из области петрохемијске индустрије (47) и експлоатације минералних сировина (18). Охрабрује чињеница да је област управљања отпадом и отпадним материјама које имају употребну вредност, препозната као инвестиционо атрактивна (поднето је 10 захтева), чиме се постиже један од циљева Националне стратегије управљања отпадом: укључивање приватног сектора у управљање отпадним материјама. Такође, била су поднета и два захтева за процену утицаја ветропаркова на животну средину.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну књигу и електронску базу података, доступну јавности на интернет презентацији Секретаријата.

Стратешка процена утицаја је поступак којим се процењују утицаји предложених стратешких докумената на животну средину, укључујући и економске и социјалне елементе. Овим поступком омогућено је учешће јавности и органа надлежних за заштиту животне средине у коначном одлучивању о политици коју предлаже одређени сектор, о плану за одређено подручје или програму развоја за одређену област. Стратешка процена врши се за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. Током 2013. године, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине примио је и размотрио 32 захтева за давање мишљења о неприступању изради стратешке процене и 5 захтева за давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. Такође, дао је мишљења на два извештаја o стратешкој процени утицаја на животну средину и оцену на један извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину.


Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs