Вести


Зоран Радоман образложио предлог одлуке о поступку задуживања Покрајине емитовањем хартија од вредности ради опремања болнице "Каменица 2"

Нови Сад , 28. април 2015.
-A A +AЗоран Радоман образложио предлог одлуке о поступку задуживања Покрајине емитовањем хартија од вредности ради опремања болнице "Каменица 2".

Нови Сад , 28. април 2015. .

Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман на седници Скупштине АП Војводине, образложио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2“.

„Пројекат „Каменица 2“ - изградња нових и надоградња постојећих објеката Института у Сремској Каменици - припада групи најзначајнијих инвестиција Аутономне покрајине Војводине. Реализацијом овог пројекта саграђен је објекат који је повезан са старим објектима, који користе Институт за плућне болести Војводине, Институт за онкологију и Институт за кардиоваскуларне болести. Новоизграђени објекат „Каменица 2“ има са два сутерена и приземљем, четири спрата, укупне површине 3.000 метара квадратних и ходницима је повезан са старим деловима зграде. Располаже са две нове сале са зрачењем, односно радиотерапеутским центром са два бункера, инсталационим каналом, трафостаницом, компресорском станицом, објектом за медицинске гасове, као и реконструисаном централном подстаницом. У оквиру објекта „Каменица 2“, планирани су следећи садржаји: радиотерапијски центар, хируршка јединица интензивне неге и интензивна нега грудне хирургије, центар за патологију, одељење за поремећаје ритма срца, операционе сале, лабораторије и остале просторије“, изнео је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман.

Како је још Зоран Радоман истакао, опремањем и стављањем у функцију објекта „Каменица 2“, капацитети ова три института биће знатно повећани, што ће допринети побољшању квалитета здравствене заштите грађана Војводине, којима ће на располагању бити један од најмодернијих центара за лечење кардиоваскуларних, плућних и онколошких болести.

„Покрајинска влада је предложила, а Скупштина АП Војводине на седници одржаној 3. јула 2013. године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности. Током спровођења поступка јавне набавке настао је застој, изазван у неколико наврата, подношењем захтева за заштиту права од стране заинтересованих лица. О овим проблемима разматрало се на седници Скупштине АП Војводине, одржаној 20. марта ове године. Услед одлагања и немогућности набавке опреме, није било рационално емитовати хартије од вредности и задуживати се током 2013. и 2014. године. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2015. годину, планирано је задуживање у износу од две милијарде и осамдесет милиона динара, такође и расходи из примања од задуживања планирани су на разделу Управе за капитална улагања у истом износу, како је то било предвиђено и одлуком из 2013. године. И може се рећи, из ова два разлога, да се не ради о новом задуживању. С обзиром на то да је од доношења претходне одлуке о задуживању прошло више од годину дана, било је потребно затражити ново мишљење од Управе за јавни дуг у вези са задуживањем. Министарство финансија - Управа за јавни дуг, доставила нам је допис којим нас је обавестила да се Аутономна покрајина Војводина у 2015. години може задужити ради финансирања капиталних инвестиционих расхода путем емисија дугорочних хартија од вредности 2,08 млрд динара. Овом одлуком планирано је задуживање до износа од 2,08 млрд, емитовањем дугорочних обвезница у домаћој валути, индексираних у страној валути са фиксном каматном стопом од највише шест одсто, полугодишњом отплатом ануитета и роком доспећа, који ће бити до петнаест година. Предвиђена је могућност да се емитовање обвезница изврши кроз две или више емисија, како буде било потребно ради ефикасности плаћања набављања опреме, а по овлашћењу Скупштине АПВ у оквирима датим овом одлуком, коју ће спроводити Покрајинска влада. Због значаја опреме, која ће бити набављена, очекујем да ћете одлуку о задуживању подржати, како сте то урадили и приликом доношења Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2015. годину, којим је ово задуживање и предвиђено“, истакао је на крају свог излагања покрајински секретар за финансије Зоран Радоман.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs