Вести


Одржана 14. Седница Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад , 22. децембар 2014.
-A A +AОдржана 14. Седница Покрајинског социјално-економског савета.

Нови Сад , 22. децембар 2014. .

На 14. седници Покрајинског социјално-економског савета разматран је Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015, и представљени су финансијски планови за наредну годину појединих покрајинских органа.

Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман је изнео појединости Нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015.

Зоран Радоман је истакао да ове године није донета фискална стратегија Републике Србије, а да је сам Нацрт буџета Републике Србије недавно пристигао. То је у оквиру предлога буџета изазвало амандман Владе који је постао саставни део буџета, са разликом од 144 милиона динара, која се односи се на отпремнине запослених у просвети. Поред тога, ове године је први пут постоји законска обавеза да се сачини прорамски буџет, који даје и сасвим нови квалитет буџетском планирању, што значи да се средства користе сходно програмима који су прихваћени од стране Скупштине Републике Србије. Програми подразумевају утврђивање циљева, средстава која ће се користити, потом праћење индикатора извршења, како би се утврдило да ли је постигнут жељени резултат у односу на оно што је донето у одлуци. Оно што не представља законску обавезу, већ препоруку, јесу унети елементи родне равноправности у буџет, који су садржани само у буџету Покрајинске владе. Иако је тај принцип овде у почетној фази, учињен је напор и настојаће се да се сваке године унапређује како програмски буџет тако и родна равноправност.

На основу свега изнетог, предложен је буџет који ће бити у обиму од 62.475.000.000 динара, а који је мањи у односу на претходну годину за око 3 одсто. Буџет представља плод две ствари, смањена су трансферна средства за запослене у образовању за нешто више од 4 милијарде, што је на име смањења плата од 10 одсто. Што се тиче прихода, у највећој мери су приходи који се односе на порез на добит који припада покрајини у износу од 42 одсто и приходи од пореза на зараде у висини од 18,7 одсто. Ту су још и остали изворни приходи попут камата и слично у висини од 849 милиона динара. Наменски приходи чине значајан део прихода који се наплаћују од коришћења земљишта, воде, водних токова и слично. Највећи део прихода у буџету чине трансферна средства и то око 34 милијарде динара, а највећим делом се односе на приходе радника у образовању. Други део су трансферна средства која су усмерена на једнице локалне самоуправе. Приходи од око 200 милиона динара долазе од приватизације субјеката, а приходи од отплате кредита су у висини од око 243 милиона динара, који представљају оне кредите које је Фонд за развој додељивао клијентима. Након гашења Фонда постали су имовина покрајине и та потраживања се наплаћују. Приход од продаје капитала је веома значајан а односи се на приход од продаје акција Тесла штедне банке, у чијем власништву Република (30 одсто) има већи удео од покрајине (26 одсто). Неутрошена средства од прошле године чине нешто више од 5 милијарди динара, са образложењем да добар део ових средстава није могао бити утрошен. Расходи су планирани у истом износу као и приходи, од којих значајан део јесу расходи за запослене, око 2,8 милијарди динара, а у оквиру тога расходи за плате су смањени за више од 10 одсто. У погледу коришћења роба и услуга износ је 2,1 милијарду динара, што је за 530 милиона мање у односу на претходну годину. Субвенције су планирене у оквиру непуних 7,5 милијарди динара, а превасходно су субвенције у пољопривреди. У оквиру трансфера у износу од 42 милијарде динара, са скоро 30 милијарди покрајина не располаже. Отплата дуга је 2,4 милијарде динара, те ће стање дуга бити значајно смањено крајем наредне године. Битно је истаћи да постоји дефицит од 5,4 милијарде динара, али је покривен пренетим средствима из ранијих година од 5,1 милијарду динара. Ако се посматра секторска политика, највећи део ових средстава којима покрајина располаже (око 28 милијарди динара из буџета) ће бити усмерен на економске развојне политике, пољопривреду и рурални развој, заштиту животне средине, културу, комуникације и медије, опште услуге јавне управе, образовање, социјалну заштиту, науку и технолошки развој, енергетику и минералне сировине и тржиште рада.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, изнео је податке који се тичу буџета Секретаријата по програмским активностима, који за следећу годину укупно износи 1.333.219.705,81 динара. Средства су намењена за подршку раду органа јавне управе, тачније за безбедност и здравље на раду, потом за развој саобраћаја и путне инфраструктуре за локалне самоуправе за суфинансирање изградње, реконструкције и модернизације саобраћајне инфраструктуре у локалним самоуправама на територији АП Војводине, као и за потребе пројекта ,,Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин – Реске – Хоргош – Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја'' такође су планирана средства која ће се трансферисати прекограничном партнеру Еврорегионалној развојној агенцији ДКМТ из Сегедина за планиране активности у оквиру овог ИПА пројекта. Област развоја електронских комуникација и информационог друштва има обезбеђена средства намењена локалним самоуправама и непрофитним институцијама, а у сврху суфинансирања и финансирања пројеката који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области електронских комуникација и информационог друштва на територији покрајине. Област запошљавања и уређења система рада и радно правних односа је веома значајна за Секретаријат, стога су средства издвојена за субвенције за самозапошљавање незапослених лица, субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица, спровођење јавних радова, програм стручне праксе, запошљавање приправника на одређено време, као и за друге програме у циљу смањења броја незапослених. Мирослав Васин је истакао да афирмација родне равноправности веома важна област у оквиру које ће се пружити подршка цивилном сектору за реализацију програма и активности са циљем унапређења положаја жена у руралним срединама, као и за подршку програмима и активностима жена на селу са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама. Заводу за равноправност полова намењено је око 55,5 милиона динара за редован рад и активности, од чега је 40 милиона издвојено за реализацију конкурса за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. Средства су издвојена и за програме заштите од насиља у породици и партнерским односима, потом за субвенције приватним предузећима за жене које су жртве насиља у Војводини, а у циљу њиховог економског оснаживања, и за пројекат „Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини“. Такође, значајна средства су издвојена и за важну област Секретаријата, тачније за подршку социјалној инклузији Рома на територији покрајине, од којих је део усмерен Канцеларији за инклузију Рома, као и за финансирање месечног часописа ,,Декада Рома у Војводини“. И наредне године Секретаријат ће пружати подршку развоју предузетништва, малих и средњих предузећа и то субвенционисањем трошкова набавке машина и опреме, у циљу осавремењивања, а као вид подстицаја директним инвестицијама, субвенционисаће се приватна предузећа ради унапређења политике привлачења инвестиција кроз рефундацију трошкова закупа производног простора или трошкова израде пројектне документације. Вршиће се промоција извоза путем сајамских наступа, где је део средстава намењен за трошкове превоза сајамских експоната за наступ на на Новосадском сајму, на сајмовима у региону и у Европи, док је део средстава намењен за организовање регионалних сајамских манифестација, регионалних специјализованих сајмова и туристичке берзе. И наредне године ће се пружати подршка кластер организацијама, као и реализацији дугогодишњег пројекта ,,Најбоље из Војводине“. Планирана су и средства за пружање подршке уметничким и старим занатима. У погледу развоја у области туризма, средства су планирана за јачање капацитета и унапређење конкурентности туристичке понуде, креирање нових и унапређење постојећих туристичких производа, итинерера, подстицај рецептивним туристичким агенцијама, као и за унапређење капацитета. Локалне самоуправе ће имати прилику да унапреде туристичку инфраструктуру у складу са планском документацијом.

Напослетку, председавајући Покрајинског социјално-економског савета је и даље Станко Крстин, до наредне седнице када ће Покрајинска влада донети коначну одлуку о именовању новог председавајућег за наредни једногодишњи период. Именована је секретарка Покрајинског социјално-економског савета за наредни двогодишњи период, Милина Тушјак, и то једногласно. Такође је утврђен Предлог финансијског плана прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2015. годину.


Извор: Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs