Вести


Уводно излагање покрајинског секретара за финансије Зорана Радомана поводом ребаланса буџета АПВ за ову годину

Нови Сад , 28. октобар 2014.
-A A +AУводно излагање покрајинског секретара за финансије Зорана Радомана поводом ребаланса буџета АПВ за ову годину.

Нови Сад , 28. октобар 2014. .

Покрајински секретар за финансије је подсетио да се ради о предлогу другог ребаланса покрајинског буџета, пошто је, због проблема изазваних мајским поплавама, у јуну усвојен први ребаланс буџета.

"У овом ребалансу, предлог је да се буџет АП Војводине смањи за 1,51 милијарду динара и он ће износити 64,6 милијарди динара.

На овај начин ћемо укупан фискални дефицит смањити за 809 милиона динара и биће утврђен на нивоу од 4,3 милијарде динара, односно у висини од 7,36 одсто од укупно планираних прихода, што је у оквиру законских 10 одсто.

Кад се посматрају промене у структури приходовне стране, онда је важно нагласити да су пренета средства из ранијих година повећана за 1,23 милијарде динара. То је пре свега омогућено усвајањем покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну АП Војводине. Битно је рећи и то да су текући приходи смањени за 636,90 милиона динара, што је последица, у једном делу од око 320 милиона динара, немогућности пласмана средстава из буџета пословним банкама. Наиме, ми имамо обавезу да средства пласирамо по каматној стопи која не може бити мања од референтне стопе Народне банке Србије. С обзиром на то да је она прописана у висини сада 8,5 а пре тога и у већој стопи, таква стопа није атрактивна за банке, које не могу даље да пласирају средства. Једноставно нисмо могли да пласирамо средства, тако да по том основу предлажемо да се приходи смање за 319 милиона динара.

Осим тога, планирамо, што се апсолутно сигурно, да се смањују трансферна средства из републичког буџета, у висини од 224 милиона динара. Ово је последица усвајања ребаланса буџета на републичком нивоу, односно последица мера штедње на платама. То значи да ће у Војводину, путем републичког, па потом покрајинског буџета, доћи 224 милиона динара мање за плате за запослене у локалним самоуправама и за плате запослених у образовању. Свакако морам да кажем да ће се то одразити на трошење широм Војводине.

Поред тога, приходи су смањени у висини од 169 милиона динара, с обзиром да се тако пројектује смањење прихода од издавања државног пољопривредног земљишта у закуп.

Приходе смањујемо, за око 30 милиона динара, што је последица смањења могућности продаје робе из робних резерви. Наиме, решавајући проблеме током поплава и интервенишући, Дирекција за робне резерве Војводине је робу у овој вредности дала за санирање и отклањање последица мајских поплава.

Оно што је у највећој мери изазвало смањење прихода, јесте одустајање од задуживања путем емитовања обвезница. С обзиром на ситуацију на финансијском тржишту, проценили смо да не можемо пласирати, односно продати обвезнице путем којих би се задужили по стопи коју је Скупштина Војводине утврдила у својој прошлогодишњој одлуци, од 6 одсто. Проценили смо да инвеститори неће имати интерес да купе овакве обвезнице, с обзиром да на домаћем тржишту могу да купе обвезнице са већим приносом. То је последица пада рејтинга Србије на финансијском тржишту. Одлуку о задуживању путем емитовања обвезница за сада смо одложили, можда за наредну годину.

Када се посматра расходна страна буџета, и она је смањена, као и приходна, за 1,51 милијарду динара. Поред смањења, имамо и прерасподелу средстава у односу на претходно планирану, увођење или проширење већ постојећих програма. Тако су у Секретаријату за привреду повећана средства за поспешивање запошљавања. С обзиром на добар одјек програма регресирања набавке машина и основних средстава предузетницима, малим и средњим предузећима, предлажемо да се ребалансом буџета ова средства повећају још за додатних 100 милиона динара и да и на тај начин подржимо запошљавање, одрживост и развој привреде у Војводини. Прерасподелом средстава смо омогућили да се у Покрајинском секретаријату за здравство уведе нов програм - програм вештачке оплодње за друго, треће и свако наредно дете и у ту сврху определили 16 милиона динара, за сваки покушај по пару 200.000 динара.

Уколико посматрамо промене кроз ефекте који су резултат смањења прихода од задуживања и смањења трансфера из републичког буџета, добијамо показатељ који у суштини казује да су расходи и издаци који се финансирају из реалног фискалног потенцијала Покрајине, у суштини, повећани за непуних 800 милиона динара, који су распоређена на следећи начин.

Готово 74 милиона динара код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за покретање програма "Активне школе", за набавку спортске опреме и реквизита за ђаке у 110 основних школа у Војводини који немају салу за физичко васпитање, затим за санацију и опремање тренажних и такмичарских објеката за реализацију пројеката за младе.

Деведесет милиона планирано је код Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, од чега 20 милиона за финансирање трошкова и развојне делатности националних савета националних мањина, а 70 милиона за набавку опреме у домовима ученика и установама средњег образовања, као и за учествовање других нивоа власти у афирмацији мултикултурализма.

За 16 милиона динара повећан је раздео код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за пројекте у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у Војводини, за финансирање пројеката у циљу развоја и ревитализације послова који се сматрају уметничким и старим занатима.

Непуних 90 милиона је повећан раздео код Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију: за фондацију за хуманитарну помоћ "Социјална правда", чија активност је усмерена на прикупљање и расподелу хуманитарне помоћи, 9,5 милиона динара за Геронтолошки центар у Суботици за трошкове функционисања службе "Отворена заштита", 25 милиона динара за интервентне радове у Специјалној болници "Бања Кањижа", 18,7 милиона динара за реновирање Специјалне болнице "Др Будислав Бабић" у Белој Цркви, 10 милиона динара за набавку рачунарске мреже Клиничком центру Војводине, 8 милиона динара за рушење објеката Гинекологије и Акушерства са реконструкцијом дела сутерена у Општој болници "Ђорђе Јоанић" у Зрењанину.

Затим смо 64 милиона динара повећали раздео код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у оквиру буџетског фонда за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији АПВ.

У оквиру текућих расхода, предложено је смањење појединих расхода, па су средства планирана за набавку материјала и услуга, и расходи за запослене смањени у висини од готово 90 милиона динара.

Такође, смањени су издаци за набавку нефинансијске имовине у висини од 1,43 милијарде динара. Морам да нагласим да се смањивањем ових средстава не одустаје од набавке опреме, пре свега мислим на опрему за институте у Сремској Каменици, за пројекат Каменица 2. Ово је и узрок и последица за одустајање од задуживања. На претходну одлуку је утицало и то што је конкурс, односно тендер за набавку опреме у току, да је предмет већ приближно већ два месеца код Комисије за заштиту понуђача, да очекујемо да се реши, али да у овој години свавко нећемо моћи да платимо све колико ће коштати опрема. Због тога смо планирали да се не задужујемо за ове намене, да плаћање вршимо у овој и наредној години, да се ове години плати аванс који би био у висини од 360 милиона динара, а да се наредне године плати остатак потребан за набавку, с тим да је могуће да ћемо предложити активирање одлуке о задуживању, ако се за то стекну одговарајући услови и ако се за то укаже потреба.

Кад је у питању нефинансијска имовина и набавка нефинансијске имовине, на овај начин су се стекли услови да се уведу нови пројекти, док је један број пројеката брисан из финансирања. Тако, на пример, планирана је набавка роботског система са минималном инвазивном процедуром са припадајућим инструментима, што ће бити нов квалитет у војвођанском, односно српском здравству, с обзиром да такав роботски систем у окружењу не постоји. Планирана су нова улагања у здравству: у медицински центар у Суботици планирана је набавка опреме у висини од 60 милиона динара, у Сремској Митровици за 50 милиона, Панчеву за 48 милиона динара, Кањижи за 24 милиона динара, Кикинди за 10 милиона, Житишту за 8,5 милиона динара - укупно око 420 милиона динара.

Оно што није ново, али што се знатно повећава, јесте улагање у изградњу Жежељевог моста. Овим ребалансом предлажемо повећање у висини од 360 милиона динара. Ово радимо на основу препоруке републичке Владе, на бази уговора који је потписан од стране извођача радова и инвеститора "Железнице Србије". На жалост и чудом је тај уговор потписан само између ове две стране као анекс уговора, а не између оних који су потписали основни уговор, а то су били извођач, АП Војводина и Град Нови Сад. Ми не знамо шта је основ за повећање вредности ове инвестиције, с обзиром да смо очекивали да ће извођач бити у ситуацији да плаћа пенале због кашњења радова, који су требали да буду окончани крајем прошле године. Средства смо планирали, али ћемо видети, кад дође до плаћања, какав ће то бити обрачун и шта ће бити основ за потписивање оваквог анекса уговора."


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs