Вести


Уводно излагање покрајинског секретара за финансије Зорана Радомана са 24. седнице Скупштине АПВ поводом амнадмана I- III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину

Нови Сад , 27. новембар 2013.
-A A +AУводно излагање покрајинског секретара за финансије Зорана Радомана са 24. седнице Скупштине АПВ поводом амнадмана I- III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину.

Нови Сад , 27. новембар 2013. .

Амандмане I – III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину предложила је Влада АП Војводине и прихватио их је Одбор за буџет и финансије Скупштине АП Војводине.

Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман је у свом уводном обраћању на седници Скупштине АП Војводине, истакао да се због непостојања и недоношења Закона о финансирању АП Војводине, и ове године, као и претходне наша покрајина нашла у истоветној ситуацији да предлаже и усваја амандмане на Предлог закона о буџету Републике Србије.

„Пре годину дана је ова Скупштина, из истог разлога, усвојила амандмане на Закон о буџету за 2013. годину. Пре годину дана сте усвојили амандмане на измене и допуне Закона о буџетском систему. Пре годину дана смо тражили од Уставног суда да оцени уставност појединих одредаба Закона о буџетском систему. Пре годину и по дана је формирана радна група за израду закона о финансирању Војводине. И поред нашег инсистирања, није се мрднуло са мртве тачке у изради овог закона. И даље је финансирање Војводине нестабилно и непредвидиво. И даље је финансирање Војводине супротно Уставу Републике Србије. Зато смо у ситуацији да и данас предлажемо и усвајате амандмане на Закон о буџету за 2014. годину“, истакао је покрајински секретар Зоран Радоман.

Ресорни секретар је навео и чињеницу да се извори финансирања буџета Аутономне Покрајине Војводине утврђују буџетом Републике Србије, а како је нагласио „и то на начин који не обезбеђује адекватно финансирање Уставом и Законом утврђених надлежности и обавеза покрајине.“

„Покрајинска влада предлаже да се амандманским путем реагује на предложени закон. Циљ је, да се буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеди, одредбом члана 184. Став 4. Устава Републике Србије, утврђени минимум обима буџета у висини од 7% републичког буџета, односно омогући реализација уставне обавезе да се три седмине буџета Аутономне Покрајине Војводине користи за финансирање капиталних расхода. Ако пођемо од тога да су Предлогом закона порески приходи буџета Републике Србије утврђени у износу од 802,4 милијарде динара, (што по Закону о буџетском систему чини основицу за 7%, а не укупни приходи и примања у износу од 929,9 милијарди, што је реално) минимални обим буџета АП Војводине у 2014. години морао би да износи 56,2 милијарде динара. За капиталне расходе у 2014. години покрајински буџет треба да издвоји Уставом прописане 3/7, или најмање 24,1 милијарду динара. Структура прихода буџета покрајине предложена чланом 6. Закона, не обезбеђује буџету АП Војводине уставни минимум за капитална улагања. Наиме, од 14 милијарди динара реалних прихода покрајинског буџета – од пореза на зараде и од пореза на добит, који се убере на територији АП Војводине, покрајина би требала да издвоји за финансирање капиталних расхода 24,1 милијарду динара, што теоретски није могуће“, казао је Зоран Радоман.

Покрајински секретар за финансије истакао је да Aмандман I, којим се предлаже измена члана 1. Закона о буџету за 2014. годину, само последица Предложеног амандмана II на члан 6. Предлога закона којим се тражи измена предложене структуре прихода буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2014. години. Уместо 32 милијарде динара трансферних средстава из буџета Републике намењених за финансирање расхода за запослене у образовању и трансфера намењених јединицама локалне самоуправе, према којима Република, а не Покрајина има законску обавезу, тражимо да у покрајински буџет уђе и да се покрајински буџет уступи 33% прихода од акциза наплаћених на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Амандманом I се, како је Зоран Радоман навео, предлаже и измена члана 1 Предлога закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, тако што се у табеларном делу укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци умањују за износ од 32 милијарде динара, уз задржавање утврђеног дефицита.Такође, овим амандманом предложено је да се изврше одговарајуће измене и у збирном приказу прихода, односно структури прихода и примања, тако што су за износ од 32 милијарде динара умањени укупни приходи и примања, као и порески приходи и акцизе, при чему су акцизе на деривате нафте умањене за 27 милијарди динара, акцизе на дуванске прерађевине за 2,5 милијарде динара и остале акцизе за 2,5 милијарде динара.
„У циљу уравнотежења буџета, било је неопходно предложити и одговарајуће умањење планираних расхода и издатака. Умањени су укупни расходи и издаци за 32 милијарде динара, при чему су у структури, текући расходи умањени за 31,5 милијарди динара, а капитални издаци за 500 милиона динара. Смањење расхода и издатака у укупном износу од 32 милијарде динара, и то појединачно по наменама, односно по разделима, предложено је Амандманом III, којим је предвиђена измена члана 7. Предлога закона о буџету Републике Србије за 2014. годину. Овим амандманом, који је последица предложеног Амандмана II на члан 6. Предлога закона, којим се умањују планирани приходи, поднет је ради уравнотежења буџета на расходној страни у истом износу.
Смањење укупних расхода и издатака за 32 милијарде динара, колико се предлаже овим амандманом, чини свега 2% укупно пројектованих расхода буџета Републике Србије, а чак 57% прихода покрајинског буџета. Највеће умањење расхода је предложено, пре свега, на економским класификацијама такозваних „дискреционих расхода“. Преко 90% предложених смањења, или 29,1 милијарда динара у оквиру 32 милијарде динара, односи се на средства намењена за субвенције,“ истакао је Зоран Радоман.

Покрајински секретар је на крају уводног излагања, подсетио на излагање министра финасија у октобру ове године, поводом представљања пакета мера за стабилизацију јавних финансија и привреде, када је као приоритетне мере навео управо: „смањење субвенција и уштеде на робама и услугама, а што је предложено и поднетим амандманима“.

„Верујем да ћете предложене амандмане прихватити и тако утицати на остарење уставних права и обавеза, како Републике Србије, тако и АП Војводине. Ово није само пуко испуњавање форме. Овако, на бази амандмана формиран буџет АП Војводине за 2014. годину од значаја за развој Војводине и животни стандард становника Војводине. Оваквим амандманима се испуњава и један од главних постулата: да дохотком располаже онај који га и ствара“, истакао је Зоран Радоман.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs