Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Покрајина помаже Кањижи и Суботици у решавању проблема који је настао приливом великог броја миграната

Кањижа , 08. јул 2015.

Покрајинска влада упутиће општинама Кањижа и Суботица, које се суочавају са свакодневним приливом великог броја миграната, помоћ, пре свега, у средствима за хигијену, као финансијску помоћ за санацију јавних површина, истакнуто је на данашњем састанку делегације Покрајинске владе са руководством...


Опширније

Др Слободан Пузовић: Покрајина треба да убира део прихода од такси и накнада у области животне средине

Нови Сад , 06. јул 2015.

У Покрајинском заводу за заштиту природе одржана је јавна расправа о нацртима закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Закона о заштити природе и Закона о управљању отпадом.

Јавној расправи је присуствовао и покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи...


Опширније

Др Слободан Пузовић: Циљ је да инвеститорима укажемо на кључне радне зоне и локалне самоуправе

Нови Сад , 29. јун 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић истакао да се у претходном периоду увидело да бројне општине у Војводини имају велики број радних зона, које су нефункционалне и неусловне. Зато је сачињена Студија размештаја радних зона у Војводине...


Опширније

Војводина се придружила мрежи за заштиту подручја у савском сливу

Нови Сад , 01. јун 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, потписао је данас Декларацију мреже заштићених подручја у савском сливу - Sava Parks, чиме се и покрајина Војводина придружује активностима осталих потписника на очувању природе дуж реке Саве, од њеног...


Опширније

Пузовић: Да се поново формира републички фонд за заштиту животне средине

Нови Сад , 21. мај 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић одржао је са сардницима, конференцију за новинаре, на којој су представљени резултати два конкурса Секретаријата и потписани уговоре са корисницима – представницима локалних самоуправа, у вредности од...


Опширније

Покрајина подржала пројекте у општини Кикинда

Нови Сад , 19. мај 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Слободан Пузовић боравио је данас, са сардницима, у радној посети општини Кикинда, где је са председником Општине Павлом Марковим потписао уговоре у оквиру конкурса које је Секретаријат наменио развоју локалних самоуправа...


Опширније

Компанији „Потисје Кањижа“ уручена интегрисана дозвола за рад

Нови Сад , 18. мај 2015.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић уручио је данас генералном директору фабрике „Потисје Кањижа“ Јенеи Иштвану, интегрисану дозволу за рад целокупног постројења. Дозвола је уручена у Градској кући, у присуству председника општине Кањиже...


Опширније

Дводневна међународна конференција посвећена очувању историјских градова у Магистрату Сремских Карловаца

Нови Сад , 14. мај 2015.

Друга међународна конференција под називом „Очување и унапређење историјских градова“, отворена је данас у згради Магистрата у Сремским Карловцима. Конференција се одржава у организацији Општине Сремски Карловци и Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина, а у сарадњи са...


Опширније

Одржан међународни ЦЕДЕФ енергетски форум о коришћењу и третману отпадних вода

Нови Сад , 13. мај 2015.

У Србији се прерађује од 5 до 10 одсто комуналних и индустријских отпадних вода. Само 20 одсто општина има постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода, немају их ни велики урбани центри као што су Београд, Нови Сад и Ниш. Само 58 одсто нашег становништва прикључено је на систем јавне...


Опширније

Компанији Енерго-Зелена у Инђији уручена интегрисана дозвола за рад

Нови Сад , 11. мај 2015.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежни орган, доделио је интегрисану дозволу предузећу Енерго- Зелена у Инђији за рад целокупног постројења и обављање активности у вези са прерадом нејестивих споредних производа животињског порекла.

...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, а потом Правни факултет у Новом Саду.

Адвокатуром се бави од 1998. године, а адвокатску канцеларију има у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Републике Србије, у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу и председник Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине АП Војводине од 2012. до 2016. године.

Од 2016. до 2020. године обављао је дужност покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Учествовао је у реализацији више значајних пројеката: Програм подршке општинама Источне Србије (Европска агенција за реконструкцију), Програм подршке Влади Републике Србије у остваривању програма демократских реформи (Влада Краљевине Норвешке), Јачање капацитета за управљање реформом државне управе (Влада Велике Британије – ДФИД), Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије (Влада Краљевине Шведске – СИДА), Јачање административних капацитета Републике Србије (Влада Републике Француске), Јачање капацитета Министарства за државну управу и локалну самоуправу (ЕАР) и Подршка Међусекторској радној групи за координацију хуманитарне и развојне помоћи (ИСДАКОН).

Као консултант ОЕБС-а учествовао је у изради Закона о државној ревизорској институцији Републике Србије и Закона о финансирању политичких странака.

Учествовао је у изради Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција и Статута АП Војводине.

Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs