Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бесповратна средства за 94 пројекта у области заштите животне средине, архитектуре, урбанизма и градитељства

Нови Сад , 08. мај 2015.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, подржао је на конкурсу за 2015. годину, 94 пројекта удружења грађана из Војводине, којима су одобрена бесповратна средства у укупном износу од 6,6 милиона динара.

Резултате конкурса је, на данашњој...


Опширније

Представљена публикације осам просторних планова подручја посебне намене у Војводини

Нови Сад , 27. април 2015.

Десетогодишњи рад и труд уложен у израду различитих просторних планова подручја посебне намене на територији Војводине, презентован је данас широј јавности у виду публикације, у чијем издавању су учествовали Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Јавно...


Опширније

У Бачкој Тополи одржан састанак о решавању проблема загађења водотока Криваје

Бачка Топола , 17. април 2015.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине већ две године ради на решавању загађења водотока Криваје, реке која пролази кроз општине Бачка Топола, Мали Иђош и Србобран, где се и улива у Велики бачки канал. „То није лако учинити, јер је водоток Криваје загађиван...


Опширније

Др Слободан Пузовић образложио предлоге сета одлука о изради просторних планова посебне намене на подручју АП Војводине

Нови Сад , 08. април 2015.

Покрајински секретар за урбанизам градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић на седници Покрајинске скупштине образложио је предлоге сета одлука о изради просторних планова посебне намене на подручју АП Војводине.

Реч је о просторним плановима: подручја посебне намене...


Опширније

Водеће организације за заштиту природе позивају на одговорно коришћење пестицида у природи

Нови Сад , 07. април 2015.

Светски фонд за природу (WWF) покренуо је кампању за одговорно коришћење пестицида у природи под називом „Чујте и не трујте! Орао пао“, која ће бити реализована уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у сарадњи са Покрајинским заводом за...


Опширније

Покрајина финансирала набавку пловног багера за чишћење језера Палић и Лудаш

Суботица , 27. март 2015.

Језера Палић и Лудаш чистиће пловни багер, чију је набавку са пратећом опремом, са 26 милиона динара, финансирао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. Специјализована машина, која ће се користити за сечу трске, измуљивање и стварање биомасе, представљена...


Опширније

Др Слободан Пузовић: Питање очувања животне средине је питање образовања и васпитања

Нови Сад , 19. март 2015.

Шесту годину заредом, у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, ученици основних и средњих школа, и предшколци широм покрајине, кроз низ различитих активности уче о значају очувања животне средине и доприносе њеном очувању. Једна од активности у оквиру тог програма јесте и...


Опширније

Представљена монографија „Лабудово окно“

Нови Сад , 20. фебруар 2015.

У Градској библиотеци у Панчеву, одржана је промоција монографије "Лабудово окно" из едиције "Рамсарска подручја Војводине", у издању Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе, Природно-математичког факултета у Новом...


Опширније

Покрајински секретар Слободан Пузовић у радној посети Граду Панчеву

Нови Сад , 20. фебруар 2015.

Управљање комуналним отпадом, заштита природе, мониторинг животне средине и активности фабрика из панчевачког хемијског комплекса, "Азотаре" и "Петрохемије", на унапређењу и очувању животне средине - биле су теме радног састанка покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту...


Опширније

Одржан округли сто посвећен управљању риболовним водама у Војводини

Нови Сад , 25. новембар 2014.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић отворио је данас округли сто на тему: „Управљање риболовним водама на територији АП Војводине“.

У раду округлог стола учешће су узели представници ЈВП “Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, а потом Правни факултет у Новом Саду.

Адвокатуром се бави од 1998. године, а адвокатску канцеларију има у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Републике Србије, у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу и председник Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине АП Војводине од 2012. до 2016. године.

Од 2016. до 2020. године обављао је дужност покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Учествовао је у реализацији више значајних пројеката: Програм подршке општинама Источне Србије (Европска агенција за реконструкцију), Програм подршке Влади Републике Србије у остваривању програма демократских реформи (Влада Краљевине Норвешке), Јачање капацитета за управљање реформом државне управе (Влада Велике Британије – ДФИД), Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије (Влада Краљевине Шведске – СИДА), Јачање административних капацитета Републике Србије (Влада Републике Француске), Јачање капацитета Министарства за државну управу и локалну самоуправу (ЕАР) и Подршка Међусекторској радној групи за координацију хуманитарне и развојне помоћи (ИСДАКОН).

Као консултант ОЕБС-а учествовао је у изради Закона о државној ревизорској институцији Републике Србије и Закона о финансирању политичких странака.

Учествовао је у изради Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција и Статута АП Војводине.

Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs