Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман образложио мишљење Владе АПВ о предлогу Платформе о полазним основама за израду Закона о финансирању АПВ

Нови Сад , 08. новембар 2013.
-A A +AПокрајински секретар за финансије Зоран Радоман образложио мишљење Владе АПВ о предлогу Платформе о полазним основама за израду Закона о финансирању АПВ.

Нови Сад , 08. новембар 2013. .

Влада АПВ, на седници одржаној 6. новембра, усвојила је Мишљење о Платформи о полазним основама за израду Закона о финансирању АП Војводине, у ком се наводи да је предлог Платформе правно могућ. Полазне основе Платформе засноване су на одредбама Устава Србије којима је дефинисана финансијска аутономија аутономних покрајина. Уређивање ове области на начин предвиђен предлогом Платформе, омогућило би стабилне и предвидиве изворе финансирања буџета АП Војводине.

„Платформа је израз жеље да се након годину и по дана и два састава актуелне Владе, решавање питања финансирања АПВ покрене са мртве тачке. Скупштина и Влада АПВ су више пута стављале у жижу рада и интересовања питања финансирања АПВ. Подсетићу, да је Скупштина АПВ прошле године усвојила амандмане на Закон о буџетском систему. То је било узроковано изменама истог Закона којима је основица за 7 одсто смањена са укупних примања и прихода на пореске приходе, што је годишње смањење буџета АП Војводине за више од 8 милијарди динара. Други пут је Скупштина АПВ реаговала усвајањем амандмана на Закон о буџету за 2013. Тим законом поново није испоштована уставна обавеза и право о минимуму обима покрајинског буџета и уставна обавеза о минимуму улагања у капиталне инвестиције“, навео је покрајински секретар Зоран Радоман.

Секретар Радоман је додао да је Влада Војводине покренула питање уставности оваквог закона, који није испоштовао Уставне одредбе о обиму покрајинског буџета. Захтев за оцену уставности је упућен прошле године, и још увек није добијен одговор.

„Влада Војводине је више пута покушавала да стави на дневни ред решавање питања финансирања АП Војводине и доношење закона како то налажу одредбе Устава. То питање покренули смо одмах по формирању обе владе, прошле године. Међутим, осим вербалне подршке чланова Владе Србије, а нарочито тадашњег министра финансија није било помака у решавању овог важног питања за Србију, и унутар ње АП Војводину“, навео је Радоман додавши да је после више подсећања министра да је потребно формирати радну групу, иста и формирана. Председник те радне групе, која је бројала 22 члана,17 из Владе РС и 5 из Владе АПВ, био је министар финансија. Међутим, радна група до сада ниједном није заседала.

„И даље верујемо да је заједничким радом поменуте радне групе могуће доћи до адекватног Закона о финансирању Војводине. Вољни смо да дамо пун допринос и то не само зато што је обавеза доношења закона произишла из Устава. Желимо да учествујемо и дамо допринос у доношењу Закона о финансирању Војводине и зато што је нерегулисање те области једна од основних замерки Србији у свим извештајима о напретку у европским интеграцијама. Сматрамо да је наша обавеза налажење одговарајућих решења за финансирање Војводине, а не задовољавање форме, од пресудног значаја за стандард, квалитет живота становника Војводине, а самим тим и Србије“, навео је Радоман.

Зоран Радоман је навео да Влада Војводине сматра да ће Платформа дати могућност за финансирање Војводине у оквирима које Устав РС налаже. Истовремено ће омогућити да Војводина располаже оним што ствара, бар у једном делу, не реметећи јединство државе Србије. То би био унапред познат оквир за развој Војводине, што би омогућило њен бржи развој, а тиме позитивно утицало и на целу Србију.

„Платформом се предвиђа да буџет Војводине има стабилне и унапред познате приходе. Предвиђа се да војвођанска пореска администрација убира све пореске приходе у Војводини. Приходи од директних пореза остају у буџету Војводине у целини. Приходи од индиректних пореза (ПДВ и акцизе) се у највећој мери, перманентно, преносе у буџет РС односно, задржавају се само до износа који испуњава уставну обавезу од 7 одсто“, рекао је Радоман додавши да оваква једноставна решења обезбеђују стабилно и продуктивно финансирање Војводине, уз истовремено задржавање јединства пореског система.

„Убирање пореза би се вршило на основу закона који важе у целој Србији или које буде доносила Скупштина Србије. Односно, Војводина не би добила могућност да разрезује порезе. То значи да ће важити исте стопе, основице и ослобађања за све пореске обвезнике у Србији без обзира да ли се ради о правним или физичким лицима. Формирањем или боље речено превођењем дела Пореске управе Србије (РЦ) у пореску управу Војводине постигла би се већа ефикасност у раду. Јединство пореског система би се манифестовало кроз планове рада које би одобравало Министарство финансија, кроз налоге за рад истог Министарства, идентично извештавање, могућу размену инспектора, једну пореску полицију“, навео је Радоман додавши да би се на тај начин остварио и важан постулат јавних финансија да се директни порези везују територијално.

„На овај начин би се отклонила могућност за несугласице око тога колико треба да износи буџет АП Војводине. Поред тога, отклања се и могућност да у буџет Војводине урачунавају и средства која буџет Републике има као обавезу према општинама, градовима и образовању на територији Војводине. Отклониле би се дилеме и незадовољство о начину трошења средстава из буџета Републике. Не би било видљиве и невидљиве перасподеле на терет грађана Војводине. Дошло би до децентрализације финасија, а новац не би отишао из Србије. Буџет Војводине би имао могућност да у већој мери утиче на развој Војводине, на животни стандард становника. Истовремено би се постигао већи прилив од пореских захватања па би допринос Војводине укупним финансијама Србије био већи. Створено би се трошило на адекватан начин како грађани Војводине, а то значи и Србије заслужују. Јединство државе се ни на један начин не би нарушило“, рекао је Радоман.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs