Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман образложио предлог буџета АП Војводине за 2014. годину

Нови Сад , 27. децембар 2013.
-A A +AПокрајински секретар за финансије Зоран Радоман образложио предлог буџета АП Војводине за 2014. годину .

Нови Сад , 27. децембар 2013. .

Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман, обраћајући се покрајинским посланицима поводом предлога буџета за 2014. годину, рекао је да се о њему расправља нешто касније него што је то предвиђено буџетским календаром, јер су упућени амандмани на републички буџет којим су предлагани приходи буџета АП Војводине.
"На жалост, амандмани којима су другачије дефинисани приходи буџета АПВ нису прихваћени. Предлагање буџет је одраз прихватања, али не и мирења са околностима у којима се налазимо. Напори да се поштују одредбе Устава Републике Србије нису за сад успели. Ове године, нису прихваћени амандмани на Закон о буџету РС за 2014. годину. Уставни суд још није донео одлуку о нашој иницијативи да се преиспита уставност појединих одредби Закона о буџетском систему. Услед тога, и ове године буџет АПВ неће бити у складу са Уставом. И ове године, буџет АПВ ће бити знатно мањи од оног што Устав гарантује. Буџет АПВ за 2014. годину је по обиму и квалитету мањи за преко 40 милијарди динара. За преко 40 милијарди динара мање је средстава које би инвестирали у развој Војводине - у пољопривреду, у културу, у инфраструктуру, у здравство, за младе.
Предложени буџет је последица објективно сагледаних околности и изналажења најбољег решења у тим параметрима. Сагледавајући шта је боље, доношење буџета или привремено финансирање, одлучили смо се, заједно са вама, за доношење буџета. Разлог је чињеница, да би одлуку о трошењу средстава у периоду привременог финансирања доносила Влада, а не Скупштина АПВ," рекао је у уводном делу Зоран Радоман и додао да је у току конституисање радне групе за израду закона о финансирању Војводине и изразио уверење да је ово последњи буџет којим ће приходи Војводине бити умањени.
Покрајински секретар за финансије је рекао да су у припреми одлуке о буџету Војводине за 2014. годину по први пут имали консултације са свим посланичким групама: "Наишли смо на добар и кооперативан однос свих посланичких група, како коалиционих тако и опозиционих".
Покрајински буџет за 2014. годину пројектован је на нивоу од 65,67 милијарди динара, што је за 15% , или за 11,6 милијарди динара, мање од буџета за 2013. годину.
Фискални дефицит исказан је у износу од 4,7 милијарди динара и последица је улагања у инвестиционе пројекте у износу од 6,3 милијарде динара. Он ће бити покривен пренетим, неутрошеним средствима из претходне године. Не умањују се средства за подршку привреди и за запошљавање, како би се обезбедио континуитет у мерама социјалне политике.
Од укупних прихода буџета, трансферна средства из буџета Републике Србије износе 38 милијарди динара: за јединице локалне самоуправе 8,4 милијарде и за расходе за запослене у образовању 29,6 милијарди динара. Трансферна средства предствљају 58% целокупног буџета, а када се изузму пренета средства и задуживање, трансферна средства у буџету заузимају 64%.
Уступљени приходи су планирани у висини од 14,4 милијарде: од пореза на добит - 9,4 милијарде и пореза на зараде - 5 милијареди динара.
Изворни приходи су планирани у износу од 1,1 милијарде динара: највећи део су приходи од камата 568 милиона динара, затим накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 240 милиона, приходи од уплата добити јавних предузећа чији је оснивач АПВ, административне таксе и донације.
Наменски приходи су планирани у висини од 5,06 милијарди динара: водопривредне накнаде 2,72 милијарде, накнаде од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 2,2 милијарде, накнаде у области шумарства 70 милиона, накнаде у области ловства 32 милиона, накнаде за коришћење рибарских подручја 16 милиона, приходи по закону о електронским комуникацијама 20 милиона.
Приходи од задуживања планирани су у висини од 2,08 милијарди, за поребе завршетка набавке опреме за три здравствене установе "Каменице 2". Приватизациони приходи су планирани у висини 200 милиона динара, а приходи од наплате потраживања угашеног Фонда за развој АПВ 350 милиона. Пренета средства из ранијих година су планирана у висини четири милијарде динара. Додатни приходи и примања су планирани у износу од 432 милиона динара.
Како приходи, тако и расходи су предложени у износу од 65,67 милијарди динара, а највеће ставке и у расходима јесу трансфери (38 милијарди динара). Расходи за запослене су 3,1 милијарда: за све директне и индиректне кориснике - укупно 2496 запослених. Отплата јавног дуга у расходима је планирана у висини од 2,6 милијарде динара.
Средства за оживљавање и подршку привреде, пољопривреде, запошљавања и капитална улагања планирана су у износу од 15 милијарди или 23% буџета. То је готово 50% оног чиме реално располажемо. Од тога, инвестиционе активности и капитална улагања су 6,3 милијарде динара, подршка развоју пољопривреде 6,4 милијарде, мере активне политике запошљавања непосредним подстицајима из буџета 462 милиона динара, мере технолошке припреме и изградње нових производних капацитета у области нових технологија и запошљавања 195 милиона динара, урбанистичко планирање 50 милиона, област енергетике и минералних сировина 475 милиона, програми у области привреде 962 милиона, обнављање робних резерви 212 милиона динара.
Издаци за здравствену заштиту и решавање проблема социјалне природе планирани су у висини од 1,2 милијарде динара: 400 милиона за мере демографске политике – новчана помоћ породицама у којима се роди треће дете, за опремање здравствених установа и посебне програме здравствене заштите 700 милиона, за социјалну заштиту 120 милиона где спадају и подршка избеглим, прогнаним и расељеним лицима, као и социјални програми предузећима у којима АПВима права оснивача и управљања.
Планирано је 5,8 милијарди динара за надлежности у области културе, информисања, заштите животне средине, образовања, спорта и расходе за функционисање покрајинске администрације. Средства сталне и текуће буџетске резерва планирана су у висини од 190 милиона динара.
На крају образложења буџета за 2014. годину, покрајински секретар за финансије Зоран Радоман је навео које новине садржи предлог одлуке о буџету за 2014. годину, у односу на претходне: "Приказани су сви планирани капитални пројекти у 2014. години и наредне две године. Приказан је број запослених и маса плата по корисницима. Планирана су средства која ће омогућити оснивање два нова корисника. То су Центар за породични смештај и усвајање у Новом Саду (24 милиона), што је наша законска обаавеза и предузећа за управљање путевима дургог реда на територији Војводине (30 милиона динара), што су иницијална средства, а са преносом надлежности очекујемо да ћемо добити одговарајућа средства."
"На предложену одлуку поднета су 23 амандмана од стране овлашћених предлагача. Покрајинска влада прихватила је два и то амандман који је предложила посланица Скупштине АПВ Нада Бодрожић и посланик Скупштине АПВ Милан Влаисављевић. У околносатима које имамо, предложени буџет за 2014. годину је добро избалансиран, реалан и остварив", рекао је Зоран Радоман.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs