Picture of the authorPicture of the author

Именик Покрајинске владе

Председник Покрајинске владе

Маја Гојковић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Tel: 021/487-4220
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Владимир Галић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4411
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе

Сандра Божић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4130
sandra.bozic@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Роберт Отот
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4528 и 021/557-074
robert.otot@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство

Др Милан Попов
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4385
milan.popov@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за привреду и туризам

Ненад Иванишевић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4610
office.privreda@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Александра Ћирић Бошковић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4525
aleksandra.boskovic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Немања Ерцег
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4719
nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност

Проф. др Бранко Маркоски
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4641
branko.markoski@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за социјалну политику демографију и равноправност полова

Предраг Вулетић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4624
predrag.vuletic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за финансије

Смиљка Јовановић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4345
smiljka.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Александар Софић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4586
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Бојан Врањковић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4337
bojan.vranjkovic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за спорт и омладину

Дане Баста
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4888
dane.basta@vojvodina.gov.rs

Секретар Покрајинске владе

Душанка Голубовић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4260
pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs