Picture of the authorPicture of the author

Именик Покрајинске владе

Председник Покрајинске владе

Игор Мировић

Тел: 021/487-4220

kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-43-85

zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Жолт Сакалаш

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4555 и 021/557-074

zolt.sakalas@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4719

vladimir.galic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за привреду и туризам

Ненад Иванишевић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4611

office.privreda@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4525

dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Чедомир Божић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/456-721

cedomir.bozic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност

Проф. др Зоран Милошевић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4641

zoran.milosevic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за социјалну политику демографију и равноправност полова

Предраг Вулетић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-46-24

predrag.vuletic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за финансије

Смиљка Јовановић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4345

smiljka.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Александар Софић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4586

aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Огњен Бјелић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4337

ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за спорт и омладину

Дане Баста

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4871

dane.basta@vojvodina.gov.rs

Секретар Покрајинске владе

Татјана Гашовић

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел: 021/487-4260

pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs