Picture of the authorPicture of the author

Именик Покрајинске владе

Председник Покрајинске владе

Игор Мировић
Тел: 021/487-4220
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-43-85
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Жолт Сакалаш
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4555 и 021/557-074
zolt.sakalas@vojvodina.gov.rs

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4719
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за привреду и туризам

Ненад Иванишевић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4611
office.privreda@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4525
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Чедомир Божић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/456-721
cedomir.bozic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност

Проф. др Зоран Милошевић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4641
zoran.milosevic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за социјалну политику демографију и равноправност полова

Предраг Вулетић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-46-24
predrag.vuletic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за финансије

Смиљка Јовановић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4345
smiljka.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Александар Софић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4586
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Огњен Бјелић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4337
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за спорт и омладину

Дане Баста
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4871
dane.basta@vojvodina.gov.rs

Секретар Покрајинске владе

Татјана Гашовић
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021/487-4260
pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs