Picture of the authorPicture of the author

Линкови

Република Србија

Председник Републике www.predsednik.rs
Народна скупштина Републике Србије http://www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије https://www.srbija.gov.rs/

Аутономна Покрајина Војводине

Скупштина АП Војводине https://www.skupstinavojvodine.gov.rs
П С за здравство https://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
П С за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице https://www.puma.vojvodina.gov.rs/
П С за урбанизам и заштиту животне средине https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/
П С за привреду и туризам https://spriv.vojvodina.gov.rs/
П С за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама https://www.kultura.vojvodina.gov.rs/
П С за пољопривреду, водопривреду и шумарство https://psp.vojvodina.gov.rs/
П С за високо образовање и научноистраживачку делатност https://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/
П С за социјалну политику, демографију и равноправност полова https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/
П С за финансије https://www.psf.vojvodina.gov.rs/
П С за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу https://region.vojvodina.gov.rs/
П С за енергетику, грађевинарство и саобраћај https://www.psegs.vojvodina.gov.rs/
П С за спорт и омладину https://sio.vojvodina.gov.rs/
Управа за заједничке послове покрајинских органа http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/uprava.htm?p=306980&da=52&g=0&t=22
Управа за капитална улагања АП Војводине https://kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/
Управа за имовину https://imovina.vojvodina.gov.rs/
Служба за управљање људским ресурсима АП Војводине https://www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs/
Привредна комора Војводине www.pkv.rs/
Развојна агенција Војводине https://rav.org.rs/
РРА Бачка https://www.rda-backa.rs/
РЦР Банат https://banat.rs/
РРА Срем https://rrasrem.rs/
РРА Јужни Банат http://www.rrajuznibanat.rs/
РРА Панонрег https://panonreg.rs/
Покрајински заштитник грађана – омбудсман https://www.ombudsmanapv.org/riv/