Picture of the authorPicture of the author
/ , уторак, 08.11.2022

Додељени уговори за нових 187 хектара под шумом

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство данас је организовао потписивање уговора са корисницима који су на годишњем конкурсу остварили право на бесповратна средства из буџетског фонда за шуме АП Војводине.

Помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Саша Стевановић уручио је овом приликом укупно шест уговора у вредности од 29,6 милиона динара. Право на ова средства остварила су јавна предузећа − „Војводинашуме“, Национални парк „Фрушка гора“, „Комунал Мали Иђош“, као и ЈАЗИП Врбас и СИМ Проинг – Зрењанин.

„Реч је о конкурсној активности која нам је веома значајна, јер наша покрајина спада у ред регија које су недовољно пошумљене, на шта указује и сам проценат од свега седам одсто. Покрајинска влада и ресорни секретаријат улажу напоре и средства да се то побољша. Вредност данашњих уговора за пошумљавање је 8,2 милиона динара, док је за мелиорацију деградираних шума опредељено нешто више од 21,4 милиона динара. На тај начин добићемо нових 187 хектара под шумом“, рекао је Стевановић.

Он је истакао да су средства предвиђена за наредну годину у буџетском фонду за шуме знатно већа него раније, јер је намера да се та улагања подигну на виши ниво. Помоћник секретара је навео да је у програму за наредну годину за пошумљавање тврдим лишћарима планирано издвајање од  220.000 динара по хектару, за пошумљавање меким лишћарима 180.000 динара и за пошумљавање багремом 140.000 динара по хектару.

Стевановић је тим поводом упутио поруку Покрајинског секретаријата за пољопривреду свим корисницима ових средстава да активније приступе мерама пошумљавања.

 

fixed-img