Picture of the authorPicture of the author
/ , уторак, 21.06.2022

Обука посвећена јачању образовних капацитета изградњом компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација

Читај ми

Читај ми
AA

Данас је   одржан курс „Менаџмент буком у животној средини“, који је организовао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као партнер пројекта SENVIBE  – „Јачање образовних капацитета изградњом компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација“.

Пројекат  SENVIBE финансира Европска комисија а координатор је Универзитет у Новом Саду.

У његовој основи су стратешка унапређења и инвестиције у области буке и вибрација. Овим пројектом је први пут у Србији планирано увођење новог мастер програма из вибро-акустике, а предвиђена је и модернизација студијских програма за школовање будућих инжењера различитих струка, као и увођење курсева за целоживотно учење у области буке и вибрација. Пројекат планира и оснивање јединствене јединице – хаба, која ће омогућити сарадњу између академских и неакадемских институција у овој области. Поред тога, планирано је да Универзитет у Новом Саду добије модерне лабораторије из области буке и вибрација.

Учеснике  данашњег курса поздравио помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Драган Ђурица који је рекао да  ресорни секретаријат и Покрајинска влада подржавају пројекте који су финансирани из европских фондова, због повезивања са академским и стручним институцијама из земље и иностанства, те да је ресорни секретаријат посвећен очувању животне средине на најбољи начин у условима који то дозвољавају.

„Зато смо и подржали овај пројекат. Поред тога што ће, с једне стране, едуковати државне службенике  о важећим прописима у овој области, с друге стране ће и неким млађим генерацијама и студентима кроз мастер програм који је део овог пројекта омогућити да сазнају шта су бука и вибрације, како утичу на човека и животну средину“, изјавио је Ђурица.

Он је навео да се бука мери у око 50 одсто локалних самоуправа у Војводини те да Покрајински секретаријат врши допунска мерења која помажу локалним самоуправама да повећају број мерних места.

„Скренућемо пажњу да и оне  општине у којима се не мери бука, најчешће због финансијских разлога,  дођу до начина да се обезбеде макар минимална мерења“, изајвио је Ђурица.

Проф. др Ивана Ковачић са Универзитета у Новом Саду, руководилац овог пројекта, изјавила је да је курс организован са идејом да се помогне локалним самоуправама да се носе са проблемом буке и упознају са прописима који се односе на ову област.

„Бука представља други по реду загађивач животне средине. Нажалост, живећи у временима када нам је здравље угрожено због неких других проблема, као што је корона, врло често заборављамо на то шта бука представља. Међутим, ми имамо закон који пред покрајинске органе и јединице локалне самоуправе поставља одређене захтеве по питању мониторинга буке. На курсу данас покушавамо да их научимо како се то ради, израдили смо водиче за локалне самоуправе о буци у животној средини, који је сублимисана форма која треба да помогне у испуњавању законских захтева. Један од њих је континуирани мониторинг буке у англомерацијама, односно срединама у којима живи више од 100.000 становника“, изјавила је др Ковачић.

Полазници овог курса ће добити основна знања о буци у животној средини, утицају буке на људе, методологији праћења и планске заштите од буке, као и о стандардима и законодавству везаним за буку у животној средини. Учесници ће добити и сертификат о одслушаном курсу  и SENVIBE речник – двојезичну публикацију са терминима из области вибро-акустике и њиховим описима и кратким прегледом националне и европске регулативе из области буке и вибрација у животној и радној средини.

Предавачи су универзитетски професори са дугогодишњим искуством у овој области – проф. др Ивана Ковачић са Универзитета у Новом Саду, руководилац „SENVIBE пројекта“, проф. др Момир Прашчевић и др Дарко Михајлов са Универзитета у Нишу, др Бранко Радичевић са Универзитета у Крагујевцу и проф. др Бела Прокеш из Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад.

fixed-img